Phiên bản Flow mới

Shopify Flow là nền tảng tự động hóa thương mại điện tử cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và quy trình trong cửa hàng cũng như trên các ứng dụng của mình.

Những điều cần cân nhắc đối với phiên bản Flow mới

Phiên bản Flow mới là bản thiết kế lại của ứng dụng Flow. Bản thiết kế lại này cung cấp nhiều tính năng nâng cao, bao gồm các tính năng sau:

  • trình biên tập mới hỗ trợ cải thiện cú pháp có điều kiện
  • quyền truy cập vào hầu hết tất cả API quản trị GraphQL của Shopify, bao gồm cải thiện chiều sâu khi truy cập vào các đối tượng lồng nhau
  • trải nghiệm tốt hơn khi chọn trường để sử dụng trong các điều kiện và thao tác
  • tính năng cải tiến cho phép bạn xóa một bước duy nhất mà không cần xóa toàn bộ quy trình làm việc

Các tính năng sau đây không có trong phiên bản beta mới của Flow:

  • thử nghiệm quy trình làm việc
  • quốc tế hóa
  • sao chép quy trình làm việc

Thành phần quy trình làm việc trong phiên bản Flow mới

Flow là tính năng cho phép tạo quy trình làm việc tự động dựa trên sự kiện. Điều này có nghĩa là Flow giám sát các sự kiện của cửa hàng và cho phép bạn tạo chuỗi thao tác tự động để phản hồi.

Để tạo quy trình tự động hóa này, bạn cần xây dựng quy trình làm việc bằng các thành phần gồm yếu tố kích hoạt, điều kiệnthao tác.

Liệt kê các thành phần của quy trình làm việc, mô tả và đưa ra ví dụ.
Thành phần quy trình làm việc Mô tả Ví dụ
Yếu tố kích hoạt Yếu tố kích hoạt là sự kiện bắt đầu quy trình làm việc và có thể là điều gì đó xảy ra trong cửa hàng hoặc ứng dụng. Đã tạo đơn hàng mới trong cửa hàng của bạn.
Điều kiện Điều kiện xác định việc có thực hiện thao tác hay không dựa trên điều kiện bạn đặt ra. Điều kiện được thiết lập để kiểm tra tổng số tiền đã thanh toán cho đơn hàng có trên $200 không.
Thao tác Thao tác là thay đổi được thực hiện với cửa hàng hoặc trong ứng dụng nếu đáp ứng điều kiện. Nếu tổng số tiền đã thanh toán cho đơn hàng trên 200 USD, thẻ sẽ được thêm vào tài khoản của khách hàng đã đặt hàng.

Phiên bản Flow mới ở cấp tổ chức

Nếu bạn có quyền truy cập vào Flow ở cấp tổ chức, bạn có thể thực hiện những thao tác sau tại tất cả các cửa hàng trong tổ chức bằng Flow:

  • tạo và chỉnh sửa quy trình làm việc
  • xuất quy trình làm việc và nhập vào một hoặc nhiều cửa hàng

Quyền truy cập này cho phép người dùng quản lý các quy trình làm việc của mọi cửa hàng mà không cần đăng nhập vào từng cửa hàng riêng lẻ.

Nếu bạn muốn cấp cho người dùng quyền truy cập vào Flow của một cửa hàng cụ thể, bạn có thể cấp quyền truy cập cửa hàng vào ứng dụng thay vì cấp quyền truy cập cấp tổ chức vào Flow.

Vì Flow có sẵn ở cấp tổ chức, gỡ cài đặt ứng dụng Flow trên cửa hàng cụ thể không tự động tắt quy trình làm việc của cửa hàng đó. Để ngăn quy trình làm việc hoạt động trên cửa hàng cụ thể, bạn cần tự tắt các quy trình làm việc này. Bạn có thể thực hiện thao tác này trong trang quản trị Shopify bằng ứng dụng Flow trước khi gỡ cài đặt ứng dụng, hoặc trong trang quản trị tổ chức Shopify trên trang Flow.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí