Opprett markedsføringsautomasjoner i Shopify

Med markedsføringsautomasjoner kan du automatisk sende e-postmeldinger til kunder når bestemte hendelser oppstår. Markedsføringsautomasjoner bruker arbeidsflyter fra Shopify Flow til å utløse utsendelse av en e-postmelding til kunder. Automasjoner kan konfigureres med en mal, eller du kan opprette en tilpasset automasjon. Du kan velge hvilken type markedsføringsautomasjon du vil opprette basert på typen e-postmelding du ønsker å sende.

Med unntak av tilpassede markedsføringsautomasjoner og tredjepartsautomasjoner, bruker markedsføringsautomasjoner Shopify Email til å sende e-postmeldinger til kundene. E-postmeldinger som sendes på grunn av automasjoner, bortsett fra automasjonen for forlatt handlekurv, teller i antall e-postmeldinger du sender med Shopify Email. Se Prissetting for Shopify Email for mer informasjon.

Markedsføringsautomasjoner er tilgjengelig for butikker med Basic Shopify-abonnementet eller høyere. For å opprette markedsføringsautomasjoner må du ha tillatelsen Markedsføring i butikkontoen. Se personaltillatelser for mer informasjon.

Når du konfigurerer automasjoner må du vurdere hvordan de vil fungere sammen. Hvis du for eksempel har aktivert to automasjoner for velkomst-e-postmeldinger, kan kundene motta dobbelt så mange e-postmeldinger som du mente å sende.

Opprett en markedsføringsautomasjon

Når du oppretter en markedsføringsautomasjon fra en mal kan du konfigurere bestemte detaljer om hvordan automasjonen fungerer. Du kan for eksempel endre hvor lenge etter kunden forlater en handlekurv e-postmeldingen for forlatt handlekurv skal sendes.

Når du har konfigurert en automasjon kan du aktivere den umiddelbart, eller du kan lagre den som et utkast.

Steg:

Når du har aktivert en automasjon kan du se analyse for markedsføringsautomasjonen for å finne ut hvor godt automasjonen fungerer. Finn ut mer om å bruke malredigeringsverktøyet for Shopify Email for å tilpasse e-postmeldinger for automasjoner.

Rediger en markedsføringsautomasjon

Du kan redigere arbeidsflyten for en markedsføringsautomasjon til å endre når det sendes en e-postmelding til en kunde. Du må bruke en datamaskin for å redigere arbeidsflyten for en automasjon.

Steg:

  1. Gå til Markedsføring > Automasjoner fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på automasjonen du vil redigere i seksjonen Automasjoner.
  3. Klikk på Rediger arbeidsflyt.
  4. Gjør eventuelle endringer, og klikk på Bruk endringer.
  5. Klikk på Avslutt.

Deaktiver en markedsføringsautomasjon

Arbeidsflyter i vente-trinn kanselleres, slik at det ikke sendes noen ytterligere e-postmeldinger som en del av automasjonen.

Finn analyse for markedsføringsautomasjon

Du har tilgang til analyser, som konverteringsrate, for å forstå effekten markedsføringsautomasjonene har på virksomheten din. Du kan bruke denne informasjonen til å forbedre automasjonene og eksperimentere med ulike konfigurasjoner.

Steg:

Typer av markedsføringsautomasjoner

Følgende typer automasjoner er tilgjengelige:

Ulike typer markedsføringsautomasjoner og deres beskrivelser.
Automasjon Beskrivelse
Ønsk en ny abonnent velkommen Sender en e-postmelding til kunder når de abonnerer gjennom skjemaet for e-postregistrering i nettbutikken.
Mersalg ved første kjøp Sender en e-postmelding til kunder når de har gjort sitt første kjøp.
Winback av kunde Sender en e-postmelding til kunder etter en bestemt tid har passert siden de la inn sin forrige bestilling.
Forlatte produkter som er sett på Sender en e-postmelding til kunder som ser på et bestemt produkt, men ikke legger det i handlekurven.
Forlatt handlekurv Sender en e-postmelding til kunder som legger til produkter i handlekurven, men ikke fullfører kjøpet.
Forlatt kasse Sender en e-postmelding til kunder som starter betalingsprosessen, men ikke fullfører en bestilling.
Tilpasset Utform dine egne e-postautomasjoner basert på hendelser du velger.
Tredjepart Automasjoner som er koblet til tredjeparts markedsføringsapper.
Velkomstserie på e-post (rabatt med påminnelse) Send en e-post til nye abonnenter med en rabatt, etterfulgt av to e-poster som bygger merkevaren. Hvis det ikke gjøres et kjøp, sendes en påminnelse om rabatten.
Velkomstserie på e-post (merkevarehistorie med rabatt) Sender merkevarehistorien og sosiale koblinger i tre e-postmeldinger. Hvis det ikke gjøres noen kjøp, sendes en e-post med en rabatt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis