Tilordne tjenestenivåer til internasjonale fraktpriser for Shopifys distribusjonsnettverk (Canada)

For å sikre at senterne i Shopify Fulfillment Network (SFN) vet hvilken frakthastighet, eller tjenestenivå, som skal velges når oppfyllelsesforespørslene dine behandles, kan du tilordne fraktpriser til bestemte tjenestenivåer. Du kan angi hvilke fraktpriser som bruker økonomi-, standard eller ekspressfrakt. Dette bidrar til å sikre at bestillingene leveres innenfor leveringsforventningene du har gitt kundene.

Før du tilordner tjenestenivåer til fraktpriser må du sikre at du har konfigurert fraktpriser som fungerer med SFN.

SFNs frakttjenestenivåer fra canadiske oppfyllingssentre

SFN tilbyr flere tjenestenivåer for bestillinger som sendes fra oppfyllingssentre i Canada. Tjenestenivået er basert på antall virkedager, ekskludert helligdager, det tar før bestillingen er levert etter at SFN behandler oppfyllelsesforespørselen.

Du kan tilordne fraktpriser innenlands til følgende tjenestenivåer.

Fraktvarighet for hvert tjenestenivå for forsendelser innenlands i Canada som oppfylles av SFN
Tjenestenivå Leveringsvarighet
Ekspressforsendelse 2 virkedager
Standardforsendelse 3 virkedager
Økonomiforsendelse 5–7 virkedager

Du kan tilordne internasjonale fraktpriser til følgende tjenestenivåer.

Fraktvarighet for hvert tjenestenivå for internasjonale forsendelser fra Canada som oppfylles av SFN
Tjenestenivå Leveringsvarighet
Rask forsendelse 6 til 28 virkedager
Treg forsendelse 7 til 29 virkedager

Når du velger en leveringsmåte for oppfyllelsen velger SFN en transportør og en tjeneste som oppfyller den forventede leveringsdatoen for det tilordnede tjenestenivået. Transportørens navn samsvarer kanskje ikke med tjenestenivået eller indikerer hastigheten for leveransen. En ekspressforsendelse har for eksempel kanskje ikke «Ekspress» i navnet, men forsendelsen forventes likevel å bli levert på to dager.

Før du begynner å tilordne tjenestenivåer til fraktpriser

Før du tilordner tjenestenivåer til fraktpriser bør du se gjennom følgende vurderinger:

Konfigurer frakten din

Sørg for at du konfigurerer fraktpriser slik at de fungerer med SFN. Transportørberegnede fraktpriser støttes ikke av SFN.

For mer informasjon om ulike typer fraktpriser kan du se Fraktpriser.

Gratis fraktpriser

Hvis du tilbyr kundene gratis frakt bør du vurdere å opprette fraktsoner som samsvarer med hvilke oppfyllingssentre produktene dine oppfylles fra. På den måten kan du tilby gratis fraktpriser til alle soner, men tilordne dem ulike frakthastigheter.

La oss for eksempel si at du lagerfører produkter i Ontario. Du kan opprette en fraktsone med provinser i nærheten av Ontario, som Quebec, og opprette en gratis fraktpris som er tilordnet Ekspress for 1–2-dagersfrakt. Du kan også opprette en fraktsone med provinser som ligger lengre vekk, som British Columbia, og opprette en gratis fraktpris som er tilordnet Standard eller Økonomi.

Navn på fraktpriser

Priser med samme navn kobles til samme tjenestenivå. Hvis du for eksempel har gratis fraktpriser i separate soner må du sikre at de har ulike fraktprisnavn, ellers blir de tilordnet det samme tjenestenivået. For å endre navn på fraktpriser kan du se Redigere en pris.

Priser som ikke er tilordnet et tjenestenivå

Hvis en fraktpris ikke er tilordnet et tjenestenivå blir den satt til Økonomi som standard.

Tilordne tjenestenivåer til fraktpriser

Sørg for at fraktprisnavnene er ferdigstilt før du tilordner dem til tjenestenivåer. Hvis du må endre navnet på en fraktpris ved tilordning av tjenestenivåer må du endre prisens navn i fraktinnstillingene i Shopify-administrator, og deretter tilordne tjenestenivået i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.

For mer informasjon om redigering av navn på fraktpriser kan du se Redigere en pris.

Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne app.

  4. Klikk på Innstillinger.

  5. Klikk på Administrer priser.

  6. I seksjonen Frakttjenestenivåer klikker du Administrer tjenester.

  7. For hvert tjenestenivå velger du fraktprisen du ønsker skal tilordnes det nivået.

  8. Klikk på Lagre.

Hvis du endrer navnet på en fraktpris etter å ha tilordnet et tjenestenivå blir fraktprisen som standard satt til tjenestenivået Økonomi inntil du tilordner et annet tjenestenivå.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis