Wymagania dotyczące usługi Shopify Payments w Kanadzie

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Shopify Payments w Kanadzie musisz poznać wymagania dotyczące danych osobowych. Wymagania te mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami i zapobieganie przestępstwom finansowym. W tym artykule znajdziesz opis celu gromadzenia danych osobowych, przykłady akceptowanych dokumentów oraz wskazówki na temat zapewniania zgodności dokumentacji z niezbędnymi kryteriami.

Przegląd wymagań dotyczących usługi Shopify Payments w Kanadzie

Aby można było korzystać z Shopify Payments w Kanadzie, musisz upewnić się, że spełniasz następujące wymagania:

 • Kwalifikujące się typy firm: Niektóre typy firm i usług nie są uprawnione do korzystania z Shopify Payments. Aby ustalić, czy Twoja firma jest uprawniona, zapoznaj się z listą zabronionych typów działalności dla Kanady wymienionych w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments.
 • Wymagania dotyczące konta bankowego: Twoje konto bankowe musi spełnić następujące wymagania, zanim będzie można je połączyć z usługą Shopify Payments:

  • Konto bankowe to rachunek bieżący w banku w Kanadzie.
  • Jeśli walutą wypłaty jest CAD, konto bankowe musi być prowadzone w walucie CAD.
  • Jeśli walutą wypłaty jest USD, konto bankowe musi być prowadzone w walucie USD, w kanadyjskiej lub amerykańskiej instytucji finansowej.
  • Konto bankowe kwalifikuje się do przelewów ACH.
 • Wymagania dotyczące danych osobowych: Aby zachować zgodność z wymogami regulacyjnymi i zapobiegać przestępstwom finansowym, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Obejmują one dane dotyczące osoby tworzącej konto Shopify Payments, powiązanej firmy oraz osób, które są właścicielami lub kontrolują firmę. Dokumentacja powinna być klarowna, poprawna, aktualna i wolna od błędów i literówek.

Cel gromadzenia danych osobowych

Gromadzenie danych osobowych jest niezbędne w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments i spełnienia wymogów prawnych. Pomaga zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym. Ze względu na zmienność przepisów firma Shopify i jej partnerzy mogą poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Takie weryfikacje mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify Payments.

Wymagane informacje

Dane osobowe, które Shopify musi gromadzić, różnią się w zależności od kraju. W przypadku Kanady zazwyczaj wymagane są następujące dane:

 • Osoba fizyczna tworząca konto Shopify Payments.
 • Firma powiązana z kontem Shopify Payments.
 • Osoby fizyczne, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciel firmy lub członek zarządu uprawniony do składania podpisów w imieniu firmy.

Akceptowalne typy dokumentów

Aby ułatwić proces weryfikacji, musisz dostarczyć określone dokumenty pozwalające potwierdzić Twoje dane osobowe, a w niektórych przypadkach także informacje o firmie. Dla osób fizycznych i firm w Kanadzie akceptowalne są poniższe typy dokumentów.

Dokumenty tożsamości

 • Paszport: jest to preferowany dokument tożsamości, jeśli jest dostępny
 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu dokumentu
 • Karta stałego rezydenta
 • Dowód tożsamości ze zdjęciem ważny na terenie prowincji lub terytorium: wymagane są skany przodu i tyłu
 • Certyfikat pochodzenia indiańskiego

 Dokumenty adresowe

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu dokumentu
 • Dowód tożsamości ze zdjęciem ważny na terenie prowincji lub terytorium: wymagane są skany przodu i tyłu
 • Wyciąg z konta bankowego
 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej
 • Wyciąg z konta inwestycyjnego
 • Deklaracja podatku od nieruchomości
 • Dokumenty ubezpieczeniowe

Dokumenty firmy/podmiotu

Wszystkie typy podmiotów prawnych mogą być zobowiązane do przedłożenia poniższych dokumentów:

 • Raport dotyczący profilu korporacyjnego
 • Certyfikat aktywnego statusu spółki
 • Opublikowany raport roczny podpisany przez firmę audytorską
 • List lub zawiadomienie o ocenie od władz gminnych, prowincjonalnych, terytorialnych lub federalnych

W przypadku spółek osobowych wymagane może być przedłożenie poniższej dokumentacji:

 • Umowa spółki cywilnej
 • Rejestracja spółki osobowej
 • Statut spółki
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności

W przypadku organizacji non profit wymagane może być przedłożenie poniższej dokumentacji:

 • Statut spółki
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności
 • Podpisana uchwała potwierdzająca upoważnienie na poziomie organizacyjnym

W przypadku zarejestrowanych organizacji charytatywnych wymagane może być przedłożenie poniższej dokumentacji:

 • Zawiadomienie o rejestracji organizacji charytatywnej wydane przez urząd Canadian Revenue Agency
 • Deklaracja informacyjna dotycząca organizacji charytatywnej (formularz T3010)
 • Raport zawierający podstawowe informacje o zarejestrowanej organizacji charytatywnej
 • Oficjalne pokwitowania darowizn
 • Dokument wydany przez urząd Canada Revenue Agency potwierdzający status rejestracji.

Dokumentacja relacji

W celu weryfikacji kierownictwa wymagane może być przedłożenie poniższej dokumentacji:

 • Raport dotyczący profilu firmy: jest to preferowana forma dokumentacji
 • Certyfikat aktywnego statusu spółki
 • Opublikowany raport roczny podpisany przez firmę audytorską: z datą z okresu 12 miesięcy
 • List lub zawiadomienie o ocenie od władz gminnych, prowincjonalnych, terytorialnych lub federalnych.

W celu weryfikacji kierownictwa w organizacjach non-profit wymagane może być przedłożenie poniższej dokumentacji:

 • Statut spółki
 • Podpisana uchwała potwierdzająca upoważnienie na poziomie organizacyjnym
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności

Zapewnienie zgodności dokumentacji z kryteriami

Przekazywane dokumenty powinny spełniać niezbędne kryteria. Skorzystaj z poniższych wytycznych, aby zapewnić zgodność z kryteriami:

 • Prawidłowość i ważność: Informacje zawarte w dokumentach powinny być prawidłowe i ważne.
 • Przejrzystość i czytelność: Upewnij się, że dokumenty są klarowne, a ich rozmiar zapewnia ich czytelność.
 • Kompletność: Podaj wszystkie niezbędne dane i upewnij się, że wszystkie informacje są widoczne. Jeśli dokument został przycięty, upewnij się, że wszystkie istotne informacje pozostają widoczne w ramce.
 • Spójność: Upewnij się, że informacje zawarte w dokumentach są spójne z informacjami dostarczonymi podczas procesu konfiguracji konta.
 • Waluta: Zadbaj, by dokumenty były aktualne i miały możliwie najpóźniejszą datę.
 • Bezbłędność: Sprawdź dwukrotnie dokumenty pod kątem błędów lub literówek
 • Unikaj kopii: Jeśli to możliwe, prześlij oryginalne dokumenty i unikaj ich skanowania lub kopiowania. Jeśli dokumenty zostały wydane w formie cyfrowej, prześlij oryginalny, niezmieniony plik PDF.

Sprawozdawczość podatkowa

Jako sprzedawca musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym regulacji dotyczących sprawozdawczości podatkowej. W zależności od jurysdykcji, korzystanie z Shopify Payments może również zobowiązywać do zgłaszania sprzedaży do lokalnych organów podatkowych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo