Vereisten voor Shopify Payments in Canada

Voordat je Shopify Payments in Canada gebruikt, is het belangrijk dat je de vereisten omtrent persoonsgegevens begrijpt. Deze vereisten zijn van toepassing om te voldoen aan de voorschriften en om financiële misdrijven te voorkomen. In dit artikel vind je het doel van het verzamelen van persoonsgegevens, de soorten geaccepteerde documenten en richtlijnen zodat de documentatie aan de vereiste criteria voldoet.

Overzicht van vereisten voor Shopify Payments in Canada

Je kunt Shopify Payments in Canada pas gebruiken als je aan de volgende vereisten voldoet:

 • In aanmerking komende bedrijfstypen: Bepaalde typen bedrijven en services mogen geen gebruikmaken van Shopify Payments. Als je wil bepalen of je bedrijf in aanmerking komt, raadpleeg je de lijst met verboden bedrijfstypen voor Canada, die is beschreven in de Servicevoorwaarden van Shopify Payments.
 • Bankrekeningvereisten: je kunt je bankrekening pas koppelen aan Shopify Payments als deze aan de volgende vereisten voldoet:

  • De bankrekening is een betaalrekening bij een bank in Canada.
  • Als je uitbetalingsvaluta CAD is, moet de bankrekening in de valuta CAD zijn.
  • Als de uitbetalingsvaluta USD is, is de bankrekening ook in USD zijn en geopend bij een Canadese of Amerikaanse financiële instelling.
  • De bankrekening komt in aanmerking voor ACH-overschrijvingen.
 • Vereisten voor persoonsgegevens: Verstrek informatie over jezelf en je bedrijf om te voldoen aan de wettelijke vereisten en financiële misdrijven te voorkomen. Dit omvat gegevens over de persoon die het Shopify Payments-account aanmaakt, het bijbehorende bedrijf en de personen die eigenaar zijn van of controle hebben over het bedrijf. Zorg ervoor dat de documentatie transparant, correct, actueel en vrij van (type)fouten is.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens is nodig om merchants te identificeren die Shopify Payments gebruiken en om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Dit helpt bij het voorkomen van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere financiële misdrijven. Naarmate voorschriften evolueren, kunnen Shopify en haar partners aanvullende informatie bij je opvragen om naleving te garanderen. Deze controles kunnen op elk moment in de loop van de levensduur van je Shopify Payments-account plaatsvinden.

Vereiste informatie

De persoonsgegevens die Shopify verzamelt, variëren van land tot land. In het geval van Canada zijn doorgaans de volgende gegevens vereist:

 • de persoon die het Shopify Payments-account aanmaakte;
 • het bedrijf dat is gekoppeld aan het Shopify Payments-account;
 • de personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of controle hebben over het bedrijf, inclusief de bedrijfseigenaar of een senior executive met een wettelijke handtekeningautoriteit.

Aanvaardbare documenttypen

Verstrek bepaalde documenten om je persoonsgegevens en in sommige gevallen je bedrijfsgegevens te valideren en zo te helpen met het verificatieproces. De volgende documenttypes zijn aanvaardbaar voor particulieren en bedrijven in Canada.

Identiteitsdocumenten

 • Paspoort: dit is het geprefereerde identiteitsbewijs, indien beschikbaar.
 • Rijbewijs: scans van voor- en achterkant zijn vereist.
 • Permanent resident card (verblijfsvergunning)
 • Provinciale of territoriale identiteitskaart met foto: scans van de voor- en achterkant zijn vereist.
 • Certificaat van Indian Status-kaart

Adresdocumenten

 • Rijbewijs: scans van voor- en achterkant zijn vereist.
 • Provinciale of territoriale identiteitskaart met foto: scans van de voor- en achterkant zijn vereist.
 • Bankafschrift
 • Gas-, water- of elektriciteitsrekening
 • Overzicht investeringsaccount.
 • Verklaring eigendomsbelasting
 • Verzekeringsdocumenten.

Bedrijfs-/entiteitsdocumenten

Mogelijk wordt van alle typen juridische entiteiten vereist dat ze de volgende documenten indienen:

 • rapport ondernemingsprofiel
 • certificaat van actieve bedrijfsstatus
 • gepubliceerd jaarlijks rapport dat is getekend door een auditbureau
 • schrijven of kennisgeving van aanslag van een gemeentelijke, provinciale, territoriale of federale overheid

Mogelijk wordt voor samenwerkingsverbanden vereist dat je de volgende documentatie indient:

 • Partnerschapsovereenkomst
 • registratie partnerschap
 • Statuten
 • zakelijke licentie

Mogelijk wordt voor organisaties zonder winstoogmerk vereist dat je de volgende documentatie indient:

 • Statuten
 • zakelijke licentie
 • ondertekend besluit ter bevestiging van autorisatie op organisatieniveau

Mogelijk wordt voor geregistreerde liefdadigheidsinstellingen vereist dat je de volgende documentatie indient:

 • kennisgeving van registratie van liefdadigheidsinstelling uitgegeven door de Canadian Revenue Agency;
 • Charity Information Return (Form T3010);
 • Registered Charity Basic Information report;
 • Official Donations Receipts;
 • document uitgegeven door de Canada Revenue Agency ter bevestiging van de registratiestatus.

Relatiedocumentatie

Mogelijk wordt voor de verificatie van het directeurschap vereist dat je de volgende documentatie indient:

 • Corporate Profile Report: dit is het geprefereerde soort documentatie.
 • certificaat van actieve bedrijfsstatus
 • Gepubliceerd jaarlijks rapport dat is getekend door een auditbureau: gedateerd binnen twaalf maanden.
 • schrijven of kennisgeving van aanslag van een gemeentelijke, provinciale, territoriale of federale overheid.

Mogelijk wordt voor de verificatie van het directeurschap voor organisaties zonder winstoogmerk vereist dat je de volgende documentatie indient:

 • Statuten
 • ondertekend besluit ter bevestiging van autorisatie op organisatieniveau
 • zakelijke licentie

Naleving met betrekking tot documentatie

Zorg er bij het verstrekken van documenten voor dat ze aan de vereiste criteria voldoen. Gebruik de volgende richtlijnen om de naleving te verzekeren:

 • Nauwkeurigheid en geldigheid: zorg ervoor dat de informatie op de documenten correct en geldig is.
 • Duidelijkheid en leesbaarheid: zorg ervoor dat de documenten duidelijk en groot genoeg zijn om te lezen.
 • Volledigheid: geef alle benodigde gegevens op en zorg ervoor dat alle informatie zichtbaar is (als een document is bijgesneden, zorg er dan voor dat alle belangrijke informatie zichtbaar blijft in het beeld).
 • Consistentie: zorg ervoor dat de informatie op de documenten overeenkomt met de verstrekte informatie tijdens het installatieproces van het account.
 • Actualiteit: hou de documenten up-to-date met zo recent mogelijke gegevens.
 • Foutloos: controleer de documenten dubbel op (type)fouten.
 • Vermijd kopieën: dien waar mogelijk originele foto's van documenten in en vermijd scannen of kopiëren (als de documenten digitaal zijn uitgegeven, dien je de oorspronkelijke, ongewijzigde pdf in).

Belastingaangifte

Hou je als merchant aan alle toepasselijke voorschriften, waaronder de belastingaangifte. Afhankelijk van je rechtsgebied kan het zijn dat Shopify Payments ook verplicht is je verkopen te melden aan de belastingdienst.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis