Shopify Payments-krav i Canada

Du skal forstå kravene til personlige oplysninger, inden du kan bruge Shopify Payments i Canada. Disse krav har til formål at overholde direktiver og forebygge økonomisk kriminalitet. I denne artikel kan du finde formålet med indsamlingen af personlige oplysninger, typerne af accepterede dokumenter og vejledning til, hvordan du kan sikre, at dine dokumenter opfylder de nødvendige kriterier.

Oversigt over kravene for Shopify Payments i Canada

Du skal sikre dig, at du opfylder følgende krav, inden du kan bruge Shopify Payments i Canada:

 • Kvalificerede virksomhedstyper: Visse typer virksomheder og tjenester må ikke bruge Shopify Payments. Du kan finde ud af, om din virksomhed er kvalificeret ved at gennemgå listen over forbudte virksomhedstyper for Canada. Du kan finde listen i Servicevilkårene for Shopify Payments.
 • Krav for bankkonti: Din bankkonto skal opfylde følgende krav, inden du kan knytte den til Shopify Payments:

  • Bankkontoen er en checkkonto hos en bank i Canada.
  • Hvis din udbetalingsvaluta er CAD, skal bankkontoen være i valutaen CAD.
  • Hvis din udbetalingsvaluta er USD, skal din bankkonto være i valutaen USD og være hos et canadisk eller amerikansk pengeinstitut.
  • Bankkontoen er kvalificeret til ACH-overførsler.
 • Krav for personlige oplysninger: Du skal angive oplysninger om dig selv og din virksomhed for at overholde de lovmæssige krav og forebygge økonomisk kriminalitet. Dette omfatter oplysninger om den person, der oprettede Shopify Payments-kontoen, den tilknyttede virksomhed og de personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden. Sørg for, at din dokumentation er tydelig, korrekt, opdateret og ikke indeholder fejl eller stavefejl.

Formålet med indsamling af personlige oplysninger

Det er nødvendigt at indsamle personlige oplysninger for at identificere de shopejere, der bruger Shopify Payments, og for at overholde de lovmæssige krav. Dette hjælper med at forebygge hvidvask, finansiering af terrorisme og anden økonomisk kriminalitet. Hvis direktiverne ændres, kan Shopify og dennes partnere være nødt til at anmode dig om yderligere oplysninger for at sikre, at lovgivningen overholdes. Disse gennemgange kan ske når som helst, mens du har din Shopify Payments-konto.

Påkrævede oplysninger

De personlige oplysninger, som Shopify er forpligtet til at indsamle, varierer fra land til land. I Canada er følgende oplysninger normalt påkrævede:

 • Den person, der oprettede Shopify Payments-kontoen.
 • Den virksomhed, der er knyttet til Shopify Payments-kontoen.
 • De personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden, herunder virksomhedsejeren eller et ledende bestyrelsesmedlem med juridisk fuldmagt til at underskrive dokumenter.

Accepterede dokumenttyper

Som en hjælp til verificeringsprocessen skal du indsende visse dokumenter for at validere dine personlige oplysninger, og i nogle tilfælde dine virksomhedsoplysninger. Følgende dokumenttyper accepteres for individer og virksomheder i Canada.

Dokumenter vedrørende identitet

 • Pas: Dette er det foretrukne identitetsdokument, når det er muligt
 • Kørekort: Du skal scanne både kortets forside og bagside
 • “Permanent resident card“ (opholdstilladelse)
 • Id-kort fra provins eller territorium: Du skal scanne både kortets forside og bagside
 • “Certificate of Indian Status“-kort

 Dokumenter vedrørende adresse

 • Kørekort: Du skal scanne både kortets forside og bagside
 • Id-kort fra provins eller territorium: Du skal scanne både kortets forside og bagside
 • Kontoudskrift
 • El-regning
 • Udskrift fra investeringskonto
 • Ejendomsskatselvangivelse
 • Forsikringsdokumenter

Dokumenter vedrørende firma/enhed

Alle typer juridiske enheder kan være forpligtet til at indsende følgende dokumenter:

 • Virksomhedsprofilrapport
 • Certifikat på aktiv virksomhedsstatus
 • Offentliggjort årsberetning underskrevet af et revisionsfirma
 • Skattebillet fra myndighederne i en kommune, en provins eller et territorium eller fra en føderal myndighed

Partnerskaber: Du kan være forpligtet til at indsende følgende dokumentation:

 • Partnerskabsaftale
 • Registrering af partnerskab
 • Vedtægter
 • Virksomhedslicens

Nonprofitorganisationer: Du kan være forpligtet til at indsende følgende dokumentation:

 • Vedtægter
 • Virksomhedslicens
 • Underskrevet vedtagelse, der bekræfter fuldmagt på organisationsniveau

Registrerede velgørenhedsorganisation: Du kan være forpligtet til at indsende følgende dokumentation:

 • Erklæring om registrering af velgørenhedsorganisation, der er udstedt af de canadiske skattemyndigheder (Canada Revenue Agency)
 • “Charity Information Return (Form T3010)”
 • Rapporten “Registered Charity Basic Information”
 • Officielle donationskvitteringer
 • Dokument udstedt af de canadiske skattemyndigheder (Canada Revenue Agency), der bekræfter registreringsstatussen.

Dokumentation for relation

Verificering af direktorat: Du kan være forpligtet til at indsende følgende dokumentation:

 • “Corporate Profile Report” (offentlig virksomhedsprofil fra myndighederne): Dette er den foretrukne form for dokumentation
 • Certifikat på aktiv virksomhedsstatus
 • Offentliggjort årsberetning underskrevet af et revisionsfirma: Dateret inden for de seneste 12 måneder
 • Skattebillet fra myndighederne i en kommune, en provins eller et territorium eller fra en føderal myndighed.

Ved verificering af direktorat for nonprofitorganisationer kan du være forpligtet til at indsende følgende dokumentation:

 • Vedtægter
 • Underskrevet vedtagelse, der bekræfter fuldmagt på organisationsniveau
 • Virksomhedslicens.

Sådan sikrer du, at dine dokumenter overholder lovgivningen

Når du indsender dine dokumenter, skal du sørge for, at de opfylder de nødvendige kriterier. Brug følgende vejledning til at sikre, at de overholder lovgivningen:

 • Nøjagtighed og gyldighed: Sørg for, at oplysningerne i dine dokumenter er korrekte og gyldige.
 • Tydelighed og læsbarhed: Sørg for, at dine dokumenter er tydelige og store nok til at læse.
 • Fuldstændighed: Angiv alle nødvendige oplysninger, og sørg for at alle oplysningerne er synlige. Hvis et dokument beskæres, skal du sørge for, at alle vigtige oplysninger stadig er synlige inden for rammen.
 • Ensartethed: Sørg for, at oplysningerne på dine dokumenter matcher de oplysninger, der blev angivet under kontoens opsætningsproces.
 • Valuta: Hold dine dokumenter opdaterede med de nyeste data, der er tilgængelige.
 • Ingen fejl: Dobbelttjek dine dokumenter for fejl eller stavefejl
 • Undgå kopier: Indsend originale fotografier af dine dokumenter, når det er muligt, og undgå at scanne eller kopiere dem. Hvis dine dokumenter blev udstedt digitalt, skal du indsende den originale, uændrede PDF-fil.

Rapportering af skat

Som shopejer skal du overholde alle gældende regler, herunder rapportering af skat. Afhængigt af dit organisatoriske retsområde kan Shopify Payments også være forpligtet til at rapportere dit salg til de lokale skattemyndigheder.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis