Anpassa teman

Efter att du har valt ett tema som definierar webbutikens grundläggande utseende och känsla kan du anpassa temat för att det ska passa ditt unika varumärke. Du kan anpassa dina temainställningar från ditt Shopify-administratörskonto genom att använda temredigeraren. Temaredigeraren inkluderar en temaförhandsgranskning och en verktygspanel som du kan använda för att lägga till eller ta bort innehåll och för att ändra dina inställningar. Se dokumentationen till ditt tema om du vill ha mer information om vilka inställningar som finns tillgängliga för ditt tema.

Om ditt tema inte inkluderar inställningar för de ändringar som du vill göra och om du är bekant med HTML, CSS och Liquid så kan du redigera din temakod.

Närliggande ämnen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis