Avsnitt och temainställningar

Verktygsfältet för att redigera temat är indelat i Avsnitt och Temainställningar.

Du kan använda avsnitt för att ändra innehåll och layout för de olika sidorna i din butik. Du kan använda temainställningar för att anpassa din butiks teckensnitt och färger och göra ändringar i dina länkar till sociala medier och i dina kassainställningar.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten på olika sidor på din webbutik.

 • I Hem-avsnitt finns olika funktioner som du kan lägga till, ordna om eller ta bort, till exempel bildspel eller registrering för nyhetsbrev. Du kan ha upp till 25 avsnitt på din hemsida.

 • Varje sidtyp har sina egna avsnitt. Till exempel avgör produktsideavsnittet layouten för varje produktsida i din webbutik.

 • Sidavsnitt finns alltid på specifika platser i din webbutik. Du kan anpassa dem, men du kan inte flytta eller ta bort dem.

 • Varje tema innehåller fasta avsnitt, till exempel sidhuvud och sidfot som visas på alla sidor i din webbutik.

Du kan lära dig om your themes unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Dynamiska avsnitt

Du kan lägga till, ordna om och ta bort dynamiska avsnitt för att anpassa layouten av din hemsida. Varje tema har en unik uppsättning dynamiska avsnitt att välja mellan.

Redigera statiska avsnitt

Du kan redigera innehållet i statiska avsnitt.

Steg:

 1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

 2. Välj den typ av sida som du vill redigera i den översta rullgardinsmenyn.

  T.ex. ska du välja Produktsidor från rullgardinsmenyn om du vill redigera avsnittet Produktsidor. Eftersom att avsnitten Header och Sidfot syns på varje sida av din webbutik kan du redigera dessa avsnitt oberoende av vilken sidtyp du väljer.

 3. Klicka på avsnittet som innehåller det innehåll du vill redigera.

 4. Redigera inställningarna efter dina behov.

 5. Klicka på Spara.

Lägg till dynamiska avsnitt

Du kan ha upp till 25 dynamiska avsnitt på din hemsida.

Steg:

 1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt i verktygsfältet för temaredigering.

 3. Klicka på den avsnittstyp du vill lägga till och sedan Lägg till. Varje tema har en unik uppsättning av avsnitt att välja mellan.

 4. Ändra sektionens innehåll genom att lägga till och redigera innehållsblocken i verktygsfältet.

 5. Klicka på Spara eller Publicera för att spara dina ändringar.

När du lägger till en bild i ett avsnitt läggs filen till i avsnittet Filer på din adminsida. Du kan återanvända en uppladdad bild i andra avsnitt eller på andra sidor i din butik.

Omorganisera dynamiska avsnitt

Du kan omorganisera dynamiska avsnitt på din hemsida.

Steg:

 1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

 2. Klicka på ⁞⁞ och dra ett avsnitt som du vill flytta till en annan plats:

Flytta ett avsnitt i temaredigeraren

Dölj dynamiska avsnitt

Du kan dölja avsnitt som du inte vill visa i din webbutik. Du kan dölja avsnitt som inte är färdigställda eller som inte är redo att publiceras. Du kan till exempel skapa ett bildspel över nya produkter och sedan dölja avsnittet tills du är redo att börja sälja de nya produkterna. Du kan även skapa ett avsnitt som gör reklam för en säsongsbetingad rabatt, och sedan dölja avsnittet tills den rabatten ska aktiveras.

Steg:

 1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

 2. Klicka på ögonikonen för det avsnitt som du vill dölja i verktygsfältet för temaredigeraren:

Verktygsfält för temaredigerare med ögonikon markerad

Et snedstreck löper genom ögonikonen när ett avsnitt är dolt:

Verktygsfält för temaredigerare med dolt avsnitt

Klicka på ögonikonen igen för att visa ett dolt avsnitt.

Ta bort dynamiska avsnitt

Du kan ta bort innehåll från ett dynamiskt avsnitt eller ta bort ett dynamiskt avsnitt från din hemsida. I detta fall kommer avsnittets innehåll att tas bort utan att något försvinner från ditt konto. Om du tar bort en produkt eller ett kollektionsblock från ett avsnitt kommer den produkten eller kollektionen fortfarande att finnas på din adminsida. Om du tar bort en bild i ett avsnitt kan du fortfarande lägga till den bilden i andra avsnitt.

Ta bort innehåll från ett dynamiskt avsnitt

Du kan ta bort innehåll från ett dynamiskt avsnitt.

Steg:

 1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

 2. Klicka på avsnittet som innehåller det innehåll du vill ta bort.

 3. Klicka i avsnittet Innehåll och sedan på det innehåll du vill ta bort från avsnittet.

 4. Klicka på Ta bort [innehåll], där [innehåll] är innehållstypen (t.ex. kollektion, bild eller logotyp).

Ta bort ett dynamiskt avsnitt

Du kan ta bort ett dynamiskt avsnitt från din hemsida.

Steg:

 1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

 2. Klicka på det avsnitt du vill ta bort i verktygsfältet för temaredigeraren.

 3. Klicka på Ta bort avsnitt längst ned i verktygsfältet.

Ångra och gör om ändringar

Knappen Ångra reverserar din senaste ändring och knappen Gör om lägger till en ändring som du ångrade. Om du klickar på Ångra-knappen mer än en gång fortsätter du att Ångra ditt jobb, en ändring i taget. Du hittar Ångra- och Gör om-knapparna längst ner i temaredigeraren:

Ångra- och

Klicka på Ångra-knappen för att reversera följande ändringar:

 • lägga till, sortera om och radera avsnitt
 • tillämpa färger, teckensnitt och andra inställningar för fliken Temainställningar
 • återställa en temastil.

Temainställningar

Du kan använda temainställningarna för att ändra inställningar för webbutikens typografi, färger, länkar i sociala medier och kassa.

Temainställningsfliken i verktygsfältet för temaredigeraren

Ändra temastilar

En temastil är en uppsättning av inställningar, som tematillverkaren har valt, som du kan tillämpa för din webbutik för att ge den en polerad look och känsla. Alla teman har en temastil som tillämpas som standard. Du ändrar inställningarna för temastilen själv när du anpassar ett tema. Om du tillämpar en temastil för ditt tema kommer dina aktuella inställningar, såsom färger och typografi, att ändras.

Steg:

 1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

 2. Klicka på Byt temastil i fliken Temainställningar.

 3. Välj en temastil. Om ditt tema innefattar fler än en temastil kommer dessa att listas i en kolumn.

 4. Klicka på Spara.

Ångra och gör om ändringar

Knappen Ångra reverserar din senaste ändring och knappen Gör om lägger till en ändring som du ångrade. Om du klickar på Ångra-knappen mer än en gång fortsätter du att Ångra ditt jobb, en ändring i taget. Du hittar Ångra- och Gör om-knapparna längst ner i temaredigeraren:

Ångra- och

Klicka på Ångra-knappen för att reversera följande ändringar:

 • lägga till, sortera om och radera avsnitt
 • tillämpa färger, teckensnitt och andra inställningar för fliken Temainställningar
 • återställa en temastil.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis