Skapa marknadsföringsautomatiseringar i Shopify

Marknadsföringsautomatiseringar gör att du automatiskt kan skicka kommunikation via flera kanaler, till exempel e-post, SMS och pushnotiser, till kunder. Du kan öka kundernas engagemang och driva konverteringar genom att ansluta till dina kunder på flera plattformar.

Marknadsföringsautomatiseringar använder Shopify Flow och kan konfigureras på följande sätt:

  • använda en färdig mall som erbjuds av Shopify e-post eller tredjepartsappar
  • skapa en anpassad automatisering manuellt

Marknadsföringsautomatiseringar är tillgängliga för butiker med planen Basic Shopify och högre. Du måste ha marknadsföringsbehörighet för ditt butikskonto för att kunna skapa marknadsföringsautomatiseringar. Se personalbehörigheter för mer information.

Skapa en marknadsföringsautomatisering

När du skapar en marknadsföringsautomatisering från en mall kan du konfigurera de specifika inställningarna för hur automatiseringen fungerar. Du kan till exempel justera tidpunkten för e-postmeddelandet om övergiven varukorg och skicka e-postmeddelandet efter en viss tidsram när din kund överger en varukorg.

När du har konfigurerat en automatisering kan du aktivera den omedelbart eller så kan du spara den som ett utkast. Du måste använda en stationär datorenhet för att redigera arbetsflödet för en automatisering.

Steg:

När du har aktiverat en automatisering kan du få tillgång till automatiseringsanalyser för marknadsföring för att ta reda på hur automatiseringen presterar. Läs mer om hur du använder mallredigeraren för Shopify E-post för att anpassa dina automatiseringsmejl.

Redigera en automatiserings- eller e-postmall för marknadsföring

Du kan redigera arbetsflödet för en marknadsföringsautomatisering för att ändra när ett e-postmeddelande skickas till en kund. Du kan även redigera e-postmallen som används i automatiseringen. Du måste använda en stationär enhet för att redigera arbetsflödet eller e-postmallen för en automatisering.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Marknadsföring > Automatiseringar.
  2. I automatiseringsavsnittet:

    • Om du vill redigera arbetsflödet klickar du på den automatisering du vill redigera och klickar sedan på Redigera arbetsflöde. Gör önskade ändringar och klicka sedan på Tillämpa ändringar.
    • Om du vill redigera e-postmallen klickar du på ...-knappen i automatiseringen och klickar sedan på Redigera. Gör önskade ändringar och klicka sedan på Spara.
  3. Klicka på Avsluta.

Stäng av en marknadsföringsautomatisering

Arbetsflöden som är i ett vänteläge avbryts så inga ytterligare e-postmeddelanden skickas som en del av automatiseringen.

Få tillgång till analysverktyg för marknadsföringsautomatisering

Du kan använda analysverktyg, såsom konverteringsgrad, för automatiseringar som du aktiverar, för att enklare förstå effekterna av marknadsföringsautomatiseringar för ditt företag. Du kan använda den här informationen för att förbättra dina automatiseringar och experimentera med olika konfigurationer.

Steg:

Shopify Email

Marknadsföringsautomatiseringar använder Shopify e-post för att skicka e-postmeddelanden till kunder exklusive anpassade marknadsföringsautomatiseringar och tredjepartsautomatiseringar. E-postmeddelanden som skickas med marknadsföringsautomatiseringar, förutom e-postmeddelanden om automatiserad övergiven kassa, räknas in i dina e-postmeddelanden som skickats med Shopify e-post. För mer information, se prissättning för Shopify e-post.

Typer av automatiseringar för Shopify e-post-marknadsföring

Granska följande tabell för att lära dig mer om vilka typer av automatiseringar för Shopify e-post-marknadsföring som finns:

Typer av marknadsföringsautomatiseringar inkl. beskrivningar.
Automatisering Beskrivning
Övergiven varukorg Skickar ett e-postmeddelande till kunder som lägger till produkter i sin varukorg men inte startar betalningsprocessen.
Övergiven kassa Skickar ett e-postmeddelande till kunder som startar betalningsprocessen men inte slutför ordern.
Bläddring efter övergiven produkt Skickar ett e-postmeddelande till kunder som tittar på en specifik produkt men inte lägger till den i varukorgen.
Anpassad Utforma dina egna automatiseringar för e-postmeddelanden baserat på händelser som du väljer.
Återfå kund Skickar ett e-postmeddelande till kunder efter att en viss tid har gått sedan deras senaste order gjordes.
Merförsäljning på första köp Skickar ett e-postmeddelande till kunder efter att de har gjort sitt första köp.
Tackmeddelande efter köp Skicka ett tackmeddelande via e-post till kunder efter deras första och andra köp.
E-postmeddelande om merförsäljning efter köp Skickar ett merförsäljningsmeddelande efter köp efter att en kund har köpt något.
E-postserie med välkomstinformation (varumärkeshistoria med rabatt)

Skickar ditt varumärkes historia och sociala länkar i tre e-postmeddelanden till kunder när de prenumererar genom att använda ett formulär i din webbshop. Om inget köp görs skickas ett e-postmeddelande med rabatt.

Överväg att använda Forms-appen för att ställa in formulär i din webbshop som dina kunder kan använda för att registrera sig för e-postmeddelanden.

E-postserie med välkomstinformation (rabatt med påminnelse)

Skickar ett e-postmeddelande med rabatt till kunder när de prenumererar genom att använda ett formulär i din webbshop. Detta följs sedan av två varumärkesbyggande e-postmeddelanden. Om prenumeranten inte gör ett köp skickas en påminnelse om rabatten.

Överväg att använda Forms-appen för att ställa in formulär i din webbshop som dina kunder kan använda för att registrera sig för e-postmeddelanden.

Välkomna ny prenumerant

Skickar ett e-postmeddelande till kunder när de prenumererar genom att använda ett formulär i din webbshop.

Överväg att använda Forms-appen för att ställa in formulär i din webbshop som dina kunder kan använda för att registrera sig för e-postmeddelanden.

Typer av marknadsföringsautomatiseringar från tredje part

Granska följande tabell för att få mer information om olika typer av marknadsföringsautomatiseringar från tredjepart:

Typer av marknadsföringsautomatiseringar från tredje part och deras beskrivningar.
Automatisering Beskrivning
E-postmeddelande om lagerpåfyllning Använder Seguno och skickar ett e-postmeddelande till kunder som begär ett lagerpåfyllningsmeddelande. Läs mer om Segunos automatisering för lager och prisinformation.
Push-notis i webbläsaren för specifika produktsläpp Använder PushOwl för att skicka en push-notis i webbläsaren till alla dina PushOwl-prenumeranter. Push-aviseringen skickas när en ny produkt som du lägger till innehåller produkttaggen för push-avisering.Läs mer om PushOwls automatiska push-meddelande för nya produktsläpp.
Merförsäljning via e-post eller SMS efter köp Använder Shopify e-post och AfterShip SMS för att skicka ett merförsäljningsmeddelande via e-post efter köp eller SMS när en kund har lagt en order.Läs mer om hur du skickar ett merförsäljningsmeddelande via e-post eller SMS efter köp via AfterShip SMS, samt SMS-prissättning och prenumerationsplaner.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis