Felsökning Shopify Fulfillment Network

Det här avsnittet listar några vanliga problem relaterade till Shopify Fulfillment Network-appen och ger information om felsökningssteg.

Problem och lösningar, inkommande överföring

Inkommande överföring kan inte ogiltigförklaras

Det finns tillfällen då en inkommande överföring måste annulleras eller ogiltigförklaras. För tillfället går det inte att göra ogiltigförklaranden direkt i SFN-appen.

För att åtgärda detta problem måste du utföra följande uppgift:

 1. Kontakta SFN-supporten och be om att den inkommande överföringen ska ogiltigförklaras.Inkludera ID för inkommande överföring och länk när du ber om detta.

Problem med och lösningar avseende distributionsförfrågningar

SFN-distributionscenter kan avvisa en begäran om distribution av de skäl som beskrivs nedan. SFN-distributionscenter kan avvisa en begäran om distribution av de skäl som beskrivs nedan.

Orsaker till att en Shopifys distributionsnätverk-distributionsbegäran kan avvisas
Orsak Detaljerad orsak Upplösning
Inte tillräckligt med lager Det finns inte tillräckligt med lager tillgängligt för att distribuera ordern Överför nytt lager till SFN
Produkten överförs När produkten anländer till ett SFN-distributionscenter fortsätter distributionen automatiskt
Produkten överförs men har ingen spårningsinformation När produkten kommer fram till ett SFN-distributionscenter fortsätter distributionen automatiskt
Produkter har anlänt till SFN- distributionscenter och väntar på att behandlas När bearbetningen är klar fortsätter distributionen automatiskt
Produkten är okänd Lägg till produkten i Shopifys distributionsnätverk och begär sedan distribution igen
Ordern kan inte behandlas Artiklar som skickas internationellt kräver ett värde större än 0 Lägg till ett pris för produkten och begär sedan distribution igen. Kunden debiteras inte för skillnaden
Orderhanteringen har inaktiverats i din butik Aktivera orderhantering och begär sedan att distribution igen
Distribution har pausats för en eller flera produkter [Kontakta SFN-support](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) för mer information
Din butik har inga aktiva distributionscenter [Kontakta SFN-support](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) för att konfigurera ett aktivt distributionscenter
Inget distributionscenter i Shopifys distributionsnätverk kan distribuera denna order [Kontakta SFN-support](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) för mer information
Ogiltig adress Leveransadressen för ordern är ogiltig Korrigera leveransadressen och begär sedan distribution igen
Leveransbegränsningar Inga transportörer är tillgängliga för transport till leveransadressen i denna order Ändra leveransadressen eller ändra din distributionsplats och begär sedan distribution igen
HS-nummer krävs Ordrar kan inte behandlas [Lägg till ett HS-nummer](/manual/shipping/shopify-shipping/hs-codes) till produkten och kontakta SFN-supporten som kommer att uppdatera produkten. Begär distribution igen efter uppdatering.

Flera spårningsnummer visas inte

När ett enda distributionscenter levererar flera leveranser för en enda order synkroniseras inte alltid alla spårningsnummer tillbaka till SFN-administratören.

För att åtgärda detta problem måste du utföra följande uppgifter:

 1. Kontakta SFN-support och be om ytterligare spårningsinformation.
 2. Kontakta din kund med ytterligare information.

Adressfel och lösningar

Adressinformation saknas

Om det saknas obligatorisk information i orderns leveransadress visar dina SFN-ordrar ett fel i ett av följande format:

 • Adressrad 1 krävs.
 • Stad krävs.
 • Postnummer krävs.
 • Stat eller provins krävs.
 • Land krävs.
 • Namn krävs.

Ett telefonnummer krävs för internationella ordrar

Om du levererar internationellt och din orders leveransadress inte har ett telefonnummer visar dina SFN-ordrar felet Ett telefonnummer krävs för internationella ordrar.

Internationella tullmyndigheter och transportörer kräver ett telefonnummer för att meddela eventuella problem eller frågor gällande en order. Om du levererar internationellt måste du lägga till ett telefonnummer i orderns leveransadress.

För att undvika det här felet i framtiden kan du redigera dina Kassa-inställningar för att göra telefonnummer obligatoriska.

Fel format i postnummer

För att lösa problem med postnummer ska du se till att postnumret är i korrekt format . Du kan använda externa verktyg för att kontrollera ditt postnummer, till exempel SmartyStreets adressvaliderare.

Ortsfältet innehåller ett postnummer

Om fältet Ort innehåller ett postnummer visas följande felmeddelande i din SFN-order:

Leveransadressen för denna order är inte giltig: Ortsfältet innehåller ett postnummer.

Du måste ta bort postnumret från fältet Ort och se till att Postnummerfältet innehåller postnumret.

Namnet har för många tecken

Om fälten Namn eller Företag har för många tecken visar dina SFN-ordrar ett fel i ett av följande format:

 • Företaget ska ha färre än X tecken.
 • Förnamn och efternamn måste ha färre än X tecken tillsammans.
 • Förnamn, efternamn och företagsnamn måste ha färre än X tecken tillsammans.

Du kan minska antalet tecken i fältet Namn genom att ta bort följande text:

 • VARNING Eller ATTN
 • namntitlar som MR, MRS, DR eller PHD

Du kan minska antalet tecken i fältet Företag genom att förkorta företagsnamnet och göra det igenkännbart. Till exempel kan The Seventy Sixth Street Bakery Company redigeras till 76th St Bakery Company.

Adressen har för många tecken

Om fältet Adress eller fältet Postnummer har för många tecken visar din SFN-order ett fel i något av följande format:

 • Adressrad 1 måste ha färre än X tecken.
 • Adressrad 2 måste ha färre än X tecken.
 • Stad måste ha färre än X tecken.
 • Land måste ha färre än X tecken.
 • Postnummer måste ha färre än X tecken.
 • Stad måste ha färre än X tecken.
 • Stat/provins måste ha färre än X tecken.

Du kan minska antalet tecken genom att ange lägenhetsuppgifter i fältet Lägenhet och genom att använda följande förkortningar för gatutyp och väderstreck:

Förkortningar för gatuinformation
Långt format Förkortning
Numrerade gator, till exempel Första Använd nummerformatet, till exempel 1st
Norra, södra, östra eller västra N, S, E eller W
Väg Rd
Gata St
Gård Ct
Gränd Ln
Lägenhet Apt
Aveny Ave
Esplanad BLVD
Cirkel CIR
Motorväg HWY
Berg MTN
Fyrkantig SQ
Svit STE

Militära och diplomatiska adresser måste följa riktlinjerna

Om du levererar till en militär eller diplomatisk destination eller om din orders leveransadress inte följer riktlinjerna för amerikansk militär post, visar dina SFN-ordrar ett av felen APO, DPO eller FPO. Förkortningarna i detta felmeddelande har följande innebörd:

 • APO: Air eller Army Post Office,
 • DPO: Diplomatic Post Office
 • FPO: Fleet Post Office.

För att säkerställa att din militära och diplomatiska post skickas utan förseningar ska du bekräfta att orderns leveransadressformat uppfyller följande riktlinjer:

 • Fältet Namn måste innehålla mottagarens fullständiga namn, grad är frivilligt.
 • Fältet Adress måste innehålla mottagarens förband och boxnummer i följande format:

  • Flygvapnet (APO): PSC # Box #
  • Armén (APO): Unit # Box #
  • Ambassad (DPO): Unit # Box #
  • Flottan (FPO): Fartyg # Skrov #
 • Fältet Stad måste innehålla antingen APO, DPO eller FPO för att skicka paket som militär post istället för internationell post. Staden bör inte vara den faktiska destinationsstaden eller till Military Post Office (MPO).

 • Fältet Stat måste vara antingen AA (Amerikanska försvarsmakten), AE (Försvarsmakter i Europa) eller AP (Försvarsmakten vid Stilla havet). Staten bör inte vara den faktiska destinationsstaten.

 • Fältet Postnummer måste vara ett militärt postnummer, inte destinationens postnummer eller postnummer för fakturering. Militära postnummer matchas med delstatskoden i följande format:

  • AA-staters postnummer börjar med 340
  • AE-staters postnummer börjar med 090–099
  • AP-staters postnummer börjar med 962–966
 • Fältet Land måste vara US eller United States.

Se följande tabell för exempel på korrekt formaterade militära postadresser:

Exempel på militära postadresser
Flygvapnet (APO) Armén (APO) Flottan (FPO) Ambassad (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 Box 12345
APO AE
09324-2928
LT Ed Traxler
Unit 45013 Box 2666
APO AE
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
Unit 8100 Box 121
DPO AP
96377

Hantera lagerproblem och lösningar

Lagerhållningsenhetsändringar påverkar inte befintlig order

När en lagerhållningsenhet eller streckkod har redigerats behandlar SFN inte produkten för distribution. Detta beror på att ordrar som lagts innan en ändring av en streckkod eller lagerhållningsenhet inte läses i SFN utan en utlösare. SFN får information när en order läggs. Om en streckkod eller lagerhållningsenhet ändras efter att ordern har lagts kommer den därför inte att ansluta till SFN och påbörja distribution. Försök att undvika ändringar av lagerhållningsenheter och streckkoder i möjligaste mån.

Om det är nödvändigt att ändra streckkoden måste du utföra följande uppgifter för att lösa det här felet:

 1. Ändra lagerhållningsenhet eller streckkod.
 2. Leverera distribution på nytt för alla befintliga ordrar som ska distribueras av SFN.

Paket kan inte skickas på grund av uppdelade leveranser

Om ett paket skapas och lagerhållningen är för låg i ett enda distributionscenter för att distribueras, kommer ordern med paketet inte att kunna skapas. Detta beror på att ett paket begär distribution i en enda leverans.

För att lösa problemet måste du antingen hålla lagernivåerna för paket tillräckligt höga för att undvika att skapa flera leveranser eller för att lösa det här felet måste du utföra följande uppgift:

 1. Kontakta SFN-support och be att lagerpaketering stängs av.

Ordern kan inte skickas eftersom en artikel har för låg lagernivå i ett enda distributionscenter

Om en artikel har tillräckligt med produkter i nätverket för att kunna distribueras men skulle behöva skapa flera leveranser kommer distributionsbegäran att avvisas. Detta beror på att nätverket försöker skapa en optimal upplevelse för kunder och minska flera leveranser.

För att åtgärda detta problem måste du utföra följande uppgifter:

 1. Leverera distribution på nytt och skapa två nya ordrar med lageruppdelningen mellan ordrar.
 2. Annullera den ursprungliga ordern. Markera inte Återbetala hela beloppet om du inte vill återbetala.
 3. Skicka in de nya ordrarna.

Returnerar fel och lösningar

Din retur gick inte igenom eftersom minst 1 artikel inte godkändes

När du har skapat en retur genereras inte en returetikett till SFN och visar följande fel: Your return failed because at least 1 item wasn't accepted. Update the return with a new return shipping method or contact Shopify Fulfillment Network for details. Detta beror på att returen innehåller en artikel som SFN inte lagerför och inte kan acceptera.

För att lösa det här felet måste du utföra följande:

 1. Annullera returen som genererar felet.
 2. Skapa en ny retur för ordern och välj sedan en annan leveransmetod.

Det gick inte att generera fraktsedel

När du har skapat en retur genereras inte en returetikett till SFN och visar följande fel: Couldn’t generate shipping label. Contact Shopify Fulfillment Network for details. Detta beror på att SFN stötte på ett fel när du försökte skapa en returetikett.

För att lösa det här felet måste du utföra följande:

 1. Bekräfta att ordern inte redan skickats med en förauktoriserad retursedel.
 2. Annullera returen som genererar felet.
 3. Kontakta Shopifys distributionsnätverk för att avgöra lämpliga åtgärder.

Retur till Shopify Fulfillment Network är endast tillgängligt för adresser i USA

När du har skapat en retur genereras inte en returetikett till SFN och visar följande fel: Return to Shopify Fulfillment Network is only available if your customer shipping address is set in the US. Det här felet kan förekomma av följande skäl:

 • Kundens leveransadress ligger inte i USA.
 • Kundens leveransinformation är ofullständig.

För att lösa det här felet måste du utföra följande:

 1. Annullera returen som genererar felet.
 2. Gör något av följande, beroende på orsaken till felet:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis