Feilsøke Shopify Fulfillment Network

Denne seksjonen viser noen vanlige problemer knyttet til Shopify Fulfillment Network-appen, og inneholder informasjon om feilsøkingstrinn.

Problemer og løsninger knyttet til innkommende overføringer

En innkommende overføring kan ikke annulleres

Av og til må innkommende overføring kanselleres eller annulleres. For dette tidspunktet kan ikke annullering gjøres direkte i SFN-appen.

For å løse dette problemet må du gjøre følgende:

 1. Kontakt SFN-brukerstøtte og be om at den innkommende overføringen kanselleres. Inkluder den innkommende overførings-ID-en og koblingen når du tar kontakt.

Problemer og løsninger på innfrielsesforespørsler

SFN-oppfyllelsessentre kan avvise en oppfyllelsesforespørsel av årsakene som er nevnt nedenfor. SFN-oppfyllelsessentre kan avvise en oppfyllelsesforespørsel av årsakene som er nevnt nedenfor.

Årsaker til at en oppfyllelsesforespørsel til Shopifys distribusjonsnettverk kan bli avvist
Årsak Detaljert årsak Oppløsning
Ikke tilstrekkelig lagerbeholdning Det er ikke nok tilgjengelig lagerbeholdning til å innfri bestillingen Overfør ny lagerbeholdning til SFN
Produktet er under overføring Når produktet ankommer et SFN-oppfyllingssenter vil oppfyllelsen automatisk fortsette
Produktet er under overføring, men har ingen sporingsinformasjon Når produktet ankommer et SFN-oppfyllingssenter vil oppfyllingen automatisk fortsette
Produktene har ankommet SFN-oppfyllingssenteret, og venter på å bli behandlet Når behandlingen er fullført fortsetter oppfyllelsen automatisk
Produktet er ukjent Legg til produktet i Shopifys distribusjonsnettverk, og be om oppfyllelse på nytt
Bestillingen kan ikke behandles Varer som sendes internasjonalt krever en verdi som er større enn 0 Legg til en pris for produktet og be om oppfyllelse på nytt. Kunden vil ikke faktureres for differansen
Bestillingsbehandling er deaktivert for butikken Aktiver bestillingsbehandling og be om oppfyllelse på nytt
Oppfyllelse er satt på pause for ett eller flere produkter [Kontakt SFN-støtte](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) for å få mer informasjon
Butikken din har ingen aktive oppfyllingssentre [Kontakt SFN-støtte](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) for å sette opp et aktivt oppfyllelsessenter
Ingen oppfyllingssenter i Shopifys distribusjonsnettverk kan oppfylle denne bestillingen [Kontakt SFN-støtte](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) for å få mer informasjon
Ugyldig adresse Leveringsadressen for bestillingen er ugyldig Korriger leveringsadressen og be om oppfyllelse på nytt
Leveringsbegrensninger Ingen transportører er tilgjengelige for sending til leveringsadressen i denne bestillingen Endre leveringsadressen eller endre oppfyllelseslokalisasjonen og be om oppfyllelse på nytt
HS-kode kreves Bestillinger kan ikke behandles [Legg til en HS-kode](/manual/shipping/shopify-shipping/hs-codes) for produktet, og kontakt deretter SFN-brukerstøtte for å oppdatere produktet. Etter oppdateringen må du forespørre oppfyllelse på nytt.

Flere sporingsnumre vises ikke

Når et enkelt oppfyllingssenter sender flere forsendelser for samme bestilling, synkroniseres ikke alltid samtlige sporingsnumre tilbake til SFN-administrator.

For å løse dette problemet må du gjøre følgende:

 1. Kontakt SFN-brukerstøtte og be om den manglende sporingsinformasjonen.
 2. Ta kontakt med kunden og oppgi resten av informasjonen.

Ta hånd om feil og løsninger

Manglende adresseinformasjon

Hvis det mangler nødvendig informasjon i bestillingens leveringsadresse, viser SFN-bestillingene dine en feil i et av følgende formater:

 • Adresselinje 1 er obligatorisk.
 • By er obligatorisk.
 • Postnummer er obligatorisk.
 • Stat eller provins er obligatorisk.
 • Land er obligatorisk.
 • Navn er obligatorisk.

Det kreves et telefonnummer for internasjonale bestillinger

Hvis du sender internasjonalt og bestillingens leveringsadresse ikke har et telefonnummer, viser SFN-bestillingene dine feilmeldingen Et telefonnummer er obligatorisk for internasjonale bestillinger.

Internasjonale tollkontorer og transportører krever et telefonnummer for å kunne kommunisere eventuelle problemer eller spørsmål knyttet til en bestilling. Hvis du sender internasjonalt må du legge til et telefonnummer i bestillingens leveringsadresse.

For å unngå denne feilen i fremtiden må du redigere Betaling-innstillingene dine for å gjøre telefonnumre obligatoriske.

Feil postnummerformat

For å løse problemer med postnumre, må du sørge for at postnummeret ditt er i riktig format. Du kan bruke eksterne verktøy til å sjekke postnummeret ditt, for eksempel SmartyStreets-adressevalideringsverktøy.

Poststed-feltet inneholder et postnummer

Hvis Poststed-feltet inneholder et postnummer, vises følgende feilmelding på SFN-bestillingen din:

Leveringsadressen til denne bestillingen er ikke gyldig: feltet for poststed inneholder postnummer.

Du må fjerne postnummeret fra Poststed-feltet og sørge for at feltet Postnummer inneholder postnummeret.

Hvis feltene Navn eller Bedrift har for mange tegn, viser SFN-bestillingene en feil i et av følgende formater:

 • Firmanavnet må være på under X tegn.
 • Fornavnet og etternavnet må ha færre enn X tegn til sammen.
 • Fornavn, etternavn og bedriftsnavn må ha færre enn X tegn til sammen.

Du kan redusere tegnene i Navn-feltet ved å fjerne følgende tekst:

 • ATTENTION eller ATTN
 • navnetitler som MR, MRS, DR eller PHD

Du kan redusere tegnene i Bedrift-feltet ved å forkorte bedriftsnavnet og sørge for at det fortsatt er gjenkjennbart. The Seventy Sixth Street Bakery Company kan eksempel redigeres til 76th St Bakery Company .

Adressen har for mange tegn

Hvis feltene Adresse eller Postnummer har for mange tegn, viser SFN-bestillingene en feil i et av følgende formater:

 • Adresselinje 1 må ha færre enn X tegn.
 • Adresselinje 2 må være på mindre enn X tegn.
 • Poststed må være på mindre enn X tegn.
 • Land må ha færre enn X tegn.
 • Postnummeret må ha færre enn X tegn.
 • Poststed må være på mindre enn X tegn.
 • Stat/provins må ha færre enn X tegn.

Du kan redusere antall tegn ved å angi leilighetsdetaljer i Leilighet-feltet, og ved å bruke følgende forkortelser for gatetype og cardinal-retning:

Forkortelser for gateinformasjon
Langform Forkortelse
Nummererte gater, for eksempel First Bruk tallformatet, for eksempel 1.
Nord, Sør, Øst eller Vest N, S, E eller W
Vei v.
Gate gt.
Court Ct
Lane Ln
Leilighet Leil.
Avenue Ave
Boulevard BLVD
Sirkel CIR
Highway Hwy
Mountain Mtn
Firkantet SQ
Suite STE

Militære og diplomatadresser må følge retningslinjene

Hvis du sender til en militær eller diplomatadresse, og bestillingens leveringsadresse ikke følger retningslinjene for post til det amerikanske militæret, vil SFN-bestillingene dine vise feilmeldingen For militær og diplomatpost må poststed være enten APO, DPO eller FPO. Akronymene i disse feilmeldingene har følgende betydning:

 • APO: Postkontor for luftvåpen eller hæren,
 • DPO: Diplomatpostkontor
 • FPO: Flåtepostkontor.

For å sikre at militær eller diplomatpost sendes uten forsinkelser, må du bekrefte at formatet for bestillingens leveringsadresse oppfyller følgende retningslinjer:

 • Navn-feltet må inneholde mottakerens fulle navn, grad er valgfritt.
 • Adresse-feltet må inneholde mottakerens enhet og boksnummer i følgende format:

  • Luftvåpnet (APO): PSC # Box #
  • Hæren (APO): Unit # Box #
  • Ambassade (DPO): Unit # Box #
  • Marinen (FPO): Ship # Hull #
 • Poststed-feltet må inneholde enten APO, DPO eller FPO for å rute pakkene som militærpost i stedet for internasjonal post. Poststedet skal ikke være det faktiske destinasjonsstedet eller det militære postkontoret (MPO).

 • Stat-feltet må være enten AA (Armed Forces Americas), AE (Armed Forces Europe) eller AP (Armed Forces Pacific). Staten skal ikke være den faktiske destinasjonsstaten.

 • Feltet Postnummer må være et militært postnummer, ikke destinasjonens postnummer eller fakturaadressens postnummer. Militære postnumre matches mot statskoden i følgende format:

  • AA-statlig postnummer starter med 340
  • AE-statlig postnummer starter med 090-099
  • AP-statlig postnummer starter med 962-966
 • Land-feltet må være US eller United States.

For eksempler på riktig formaterte militære postadresser, kan du se følgende tabell:

Eksempler på militære postadresser
Luftvåpenet (APO) Hæren (APO) Marinen (FPO) Ambassade (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 Box 12345
APO AE
09324-2928
LT Ed Traxler
Unit 45013 Box 2666
APO AE
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
Unit 8100 Box 121
DPO AP
96377

Håndtere problemer og løsninger med lagerbeholdningen

SKU-endringer påvirker ikke eksisterende bestillinger

SFN behandler ikke produktet for oppfyllelse etter at en SKU eller strekkode er redigert. Dette er fordi bestillinger som legges inn før en endring i strekkode eller SKU ikke leses i SFN uten en utløser. SFN mottar informasjon på tidspunktet en bestilling legges inn. Hvis en strekkode eller SKU endres etter at bestillingen er lagt inn, vil bestillingen derfor ikke kobles til SFN og begynne oppfyllelse. Prøv å unngå endringer i SKU og strekkoder så langt det er mulig.

Hvis det er nødvendig å endre en strekkode, må du utføre følgende oppgaver for å løse denne feilen:

 1. Endre SKU-en eller strekkoden.
 2. Send oppfyllelsen på nytt for alle eksisterende bestillinger som skal oppfylles av SFN.

Pakke kan ikke sendes på grunn av delte forsendelser

Hvis en pakke opprettes og lagerbeholdningen er for lav i et enkelt oppfyllelsessenter til å kunne innfris, vil ikke bestillingen med pakken kunne opprettes. Dette er fordi en pakke forespør oppfyllelse i en enkelt forsendelse.

For å løse denne feilen må du enten sørge for at lagernivået for pakker er høyt nok til at du unngår delte forsendelser, eller utføre følgende oppgaver for å løse feilen:

 1. Ta kontakt med SFN-brukerstøtte og be om at kombinering av lagerbeholdning deaktiveres.

Bestillingen kan ikke sendes fordi en vare har for lav lagerbeholdning i et enkelt oppfyllingssenter

Hvis det er nok varer i nettverket til å oppfylle, men det vil skape flere forsendelser, blir oppfyllelsesforespørselen avvist. Dette er fordi nettverket forsøker å skape en optimal opplevelse for kundene, og redusere flere forsendelser.

For å løse dette problemet må du gjøre følgende:

 1. Send oppfyllelsen på nytt og opprett to nye bestillinger med lagerbeholdningen delt mellom bestillinger.
 2. Kanseller den opprinnelige bestillingen. Hvis du ikke ønsker å refundere, må du ikke merke av for Refunder hele beløpet.
 3. Send inn de nye bestillingene.

Returfeil og -løsninger

Returen mislyktes fordi minst én vare ikke ble godtatt

Når du har opprettet en retur genereres det ikke noen returetikett til SFN, og følgende feil vises: Your return failed because at least 1 item wasn't accepted. Update the return with a new return shipping method or contact Shopify Fulfillment Network for details. Dette er fordi returen inneholder en vare SFN ikke lagerfører, og derfor ikke kan godta.

For å løse denne feilen må du gjøre følgende:

 1. Kanseller returen som har feilen.
 2. Opprett en ny retur for bestillingen, og velg en annen fraktmetode.

Kunne ikke generere fraktetikett

Når du har opprettet en retur genereres det ikke noen returetikett til SFN, og følgende feil vises: Couldn’t generate shipping label. Contact Shopify Fulfillment Network for details. Dette er fordi det oppstod en feil hos SFN ved opprettelse av en returetikett.

For å løse denne feilen må du gjøre følgende:

 1. Kontroller at bestillingen ikke allerede er sendt ut med en forhåndsgodkjent returetikett.
 2. Kanseller returen som har feilen.
 3. Kontakt Shopifys distribusjonsnettverk for å finne ut hva du må gjøre.

Retur til Shopify Fulfillment Network er bare tilgjengelig for adresser i USA

Når du har opprettet en retur genereres det ikke noen returetikett til SFN, og følgende feil vises: Return to Shopify Fulfillment Network is only available if your customer shipping address is set in the US. Denne feilen kan oppstå av følgende årsaker:

 • Kundens leveringsadresse er ikke lokalisert i USA.
 • Kundens leveringsinformasjon mangler.

For å løse denne feilen må du gjøre følgende:

 1. Kanseller returen som har feilen.
 2. Avhengig av årsaken til feilen, gjør du ett av følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis