รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของ Shopify Markets Pro

ธุรกรรมของคุณสำหรับคำสั่งซื้อ Markets Pro ที่จัดการแล้วจะถูกรวบรวมและรวมเข้ากับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในวันที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแต่ละเดือนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของคุณภายใน 1-3 วันทำการซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาเพิ่มอีกสองสามวันก่อนที่เงินจะเข้าบัญชีธนาคารของคุณหากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณล้มเหลว ระบบจะลองอีกครั้งภายใน 72 ชั่วโมง และจะมีการแจ้งให้คุณทราบหากล้มเหลว

คุณจะได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการแล้วเท่านั้นหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การทำให้คำสั่งซื้อของคุณมีสิทธิ์ได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

รับการชำระเงิน

ดูธุรกรรมยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณและดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการกับการคืนเงิน คำสั่งซื้อล่วงหน้า ภาษีและอากร

ดูรายการธุรกรรมสำหรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับและกำหนดการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ข้อมูลธุรกรรมประกอบด้วยข้อมูลแยกย่อยฉบับเต็มของค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว รายละเอียดค่าธรรมเนียมประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

ธุรกรรม Markets Pro จะแสดงเป็น Flow Commerce ในบัญชีธนาคารและใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
 2. คลิก ธุรกรรม
 3. คลิกที่ตัวกรองเพิ่มเติม
 4. คลิก “วิธีการชำระเงิน
 5. เลือก “Markets Pro

การคืนเงิน

หากต้องการยกเลิกหรือคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ Markets Pro คุณต้องคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการประมวลผลให้กับลูกค้าของคุณหากคุณคืนเงินบางส่วนจากคำสั่งซื้อของคุณและไม่ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อ แล้วจัดการในส่วนคำสั่งซื้ออื่นให้เสร็จสิ้น คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิ์ได้รับเป็นยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ภาษี และอากร Markets Pro หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับการจัดการแล้วหากต้องการชดเชยบางส่วนให้กับลูกค้า โปรดยกเลิกและคืนเงินเต็มจำนวนตามคำสั่งซื้อทั้งหมด และลองพิจารณาที่จะมอบรหัสส่วนลดให้แก่ลูกค้า[https://help.shopify.com/en/manual/discounts]สำหรับการซื้อครั้งถัดไป

ภาษีและอากร

จะมีการเรียกเก็บภาษีและอากร ณ เวลาที่จัดการบรรจุภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์แล้วหากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อที่คุณจัดการและจัดส่งแล้ว Markets Pro จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม อากร และภาษีใดๆ

การสั่งซื้อล่วงหน้า

จะไม่มีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจนกว่าคุณจะจัดการคำสั่งซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณจะได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดการแล้วเท่านั้นหากคุณใช้คำสั่งซื้อล่วงหน้าในธุรกิจของคุณ ลองใช้แท็กเพื่อระบุคำสั่งซื้อล่วงหน้าสถานะยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่ต้องดำเนินการจะแสดงถัดจากคำสั่งซื้อของคุณจนกว่าคุณจะจัดการตามคำสั่งซื้อของคุณเสร็จสิ้น

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Markets Pro

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Shopify Markets Pro ช่วยให้มั่นใจได้ว่าภาษีได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง พิธีการศุลกากรราบรื่น มีอัตราค่าจัดส่งพิเศษ และการจัดส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

หากคุณใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ไม่ใช่ของ Markets Pro เพื่อจัดการคำสั่งซื้อ เงินที่เรียกเก็บสำหรับอากรระหว่างการชำระเงินจะมอบให้กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ คุณอาจต้องคืนเงินอากรให้กับลูกค้าของคุณ เมื่อคุณใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ไม่ใช่ของ Markets Pro ลูกค้าของคุณอาจต้องชำระค่าอากรสองเท่า หรือบรรจุภัณฑ์ของพวกเขาอาจถูกศุลกากรเก็บเอาไว้

การคํานวณยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของ Markets Pro

คุณสามารถใช้การคํานวณต่อไปนี้เพื่อคํานวณยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Markets Pro ได้:

Total order cost(remitted tax/VAT + remitted duty + processing fee + currency conversion fee) = Amount paid

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสั่งซื้อเสื้อเชิ้ตที่มีราคารวม 150 ยูโร ข้อมูลแจกแจงทั้งหมดของคำสั่งซื้อจะเป็นดังต่อไปนี้:

ระบบจะใช้อัตราการแปลงสกุลเงินในวันที่ทำธุรกรรมเพื่อคํานวณยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเป็นสกุลเงินของคุณ ในตัวอย่างนี้ 150 ยูโรจะแปลงเป็นยอดทั้งหมด 158.97 ดอลลาร์สหรัฐ (1 ดอลลาร์สหรัฐ = 0.94364 ยูโร)

สิ่งที่ลูกค้าจ่าย

 • เสื้อเชิ้ตราคา 120 ยูโร
 • ค่าอากร 5 ยูโร (5.30 ยูโร) จํานวนดอลลาร์สหรัฐที่หักไว้)
 • ภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม 10 ยูโร (10.60 ดอลลาร์สหรัฐ)
 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ 15 ยูโร

ในตัวอย่างนี้ ลูกค้าของคุณจ่ายเงิน 150 ยูโรให้ Global-e Global-e จะโอนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้:

 • ค่าภาษี/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10 ยูโรให้รัฐบาล
 • ค่าอากร 5 ยูโรให้หน่วยงานศุลกากร

สิ่งที่คุณจ่าย

 • ค่าธรรมเนียมการธุรกรรม 10.33 ดอลลาร์สหรัฐ (6.5% ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด) จะจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการประมวลสินค้าของ Markets Pro
 • ค่าธรรมเนียม FX สกุลเงิน 3.62 ดอลลาร์สหรัฐ (2.5%) จะชําระการแปลงสกุลเงินค่าธรรมเนียม FX จะคํานวณจากมูลค่าคำสั่งซื้อทั้งหมด (158.97 ดอลลาร์สหรัฐ)

คุณสามารถเพิ่มจํานวนเงินเหล่านี้ไปยังจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระด้วยการปรับราคา

หลังจากหักต้นทุนเหล่านี้ทั้งหมดออกแล้ว คุณจะได้รับ 128.77 ดอลลาร์สหรัฐ

คุณต้องตัดสินใจว่าต้องการเรียกเก็บค่าจัดส่งจากลูกค้าเท่าใด Markets Pro มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งเพื่ออัตราการแปลงที่ดีขึ้น ค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้าจะรวมอยู่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ค่าใช้จ่ายของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่คุณซื้อจะถูกหักออกจากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในอนาคตและจะแสดงอยู่ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อของคุณ

การทำให้คำสั่งซื้อ Markets Pro ของคุณมีสิทธิ์รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

คำสั่งซื้อ Markets Pro ที่ยังไม่ได้จัดการจะไม่รวมอยู่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับและมีสถานะยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่ต้องดำเนินการจนกว่าคุณจะจัดการคำสั่งซื้อของคุณคำสั่งซื้อจะถือว่าได้รับการจัดการแล้วเมื่อมีการมอบหมายผู้ขนส่งและหมายเลขติดตามพัสดุให้กับคำสั่งซื้อของคุณใน Shopify และผู้ขนส่งได้สแกนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณแล้วหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการประมวลผลเพื่อรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ คุณอาจต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้คำสั่งซื้อของคุณมีสิทธิ์ได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คำสั่งซื้ออาจไม่มีสิทธิ์ได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ของความล่าช้าในการับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ และสิ่งที่คุณต้องทำ:

การทำให้คำสั่งซื้อของ Markets Pro มีสิทธิ์รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
สาเหตุของการไม่มีสิทธิ์ได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ การดำเนินการที่ควรปฏิบัติ
คุณยังไม่ได้จัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ จัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณผู้ขนส่งต้องสแกนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ หากคุณนำบรรจุภัณฑ์ของคุณมาส่งที่ที่ทำการไปรษณีย์ อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่คำสั่งซื้อจะถูกสแกน หากคำสั่งซื้อของคุณเป็นคำสั่งซื้อล่วงหน้า คำสั่งซื้อของคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจนกว่าจะจัดการเสร็จสิ้น ลองใช้แท็กเพื่อระบุคำสั่งซื้อล่วงหน้า
คำสั่งซื้อของคุณไม่มีข้อมูลการติดตาม เพิ่มข้อมูลการติดตามให้กับคำสั่งซื้อของคุณ คำสั่งซื้อทั้งหมดต้องมีหมายเลขติดตามพัสดุที่ถูกต้อง โดยมีชื่อผู้ขนส่งและกิจกรรมแสดงในหมายเลขติดตามพัสดุนั้น การไม่มีสิทธิ์นี้อาจเกิดขึ้นหากคุณใช้บริษัทโลจิสติกส์ภายนอกและคุณไม่ได้ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุ
ไม่มีกิจกรรมของผู้ให้บริการขนส่ง เมื่อไม่มีกิจกรรมของผู้ขนส่ง คุณต้องติดต่อผู้ขนส่งโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณและเพื่อตรวจสอบข้อมูลการติดตามที่ถูกต้อง หากคุณนำบรรจุภัณฑ์ของคุณมาส่งที่ที่ทำการไปรษณีย์ อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่คำสั่งซื้อจะถูกสแกน
คุณยังไม่ได้คืนเงินให้กับคำสั่งซื้อของ Markets Pro ทั้งหมด หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิก คุณจะต้องคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดคำสั่งซื้อที่มีการคืนเงินบางส่วนไม่มีสิทธิ์ได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเงินทั้งหมดที่ได้รับการประมวลผลจะต้องคืนให้กับลูกค้า

ดูคำสั่งซื้อ Markets Pro ที่มีสถานะที่ต้องดำเนินการ

คุณสามารถดูและกรองคำสั่งซื้อ Markets Pro ของคุณที่มีสถานะต้องดำเนินการได้จากส่วนผู้ดูแล Shopifyของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
 2. คลิก ธุรกรรม
 3. คลิก "สถานะยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ" จากนั้นเลือกต้องดำเนินการ
 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการกรองคำสั่งซื้อ Markets Pro ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกที่ตัวกรองเพิ่มเติม
  2. คลิก “วิธีการชำระเงิน
  3. เลือก “Markets Pro

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี