Chỉnh sửa thông tin nhà đăng ký của bạn đối với miền do Shopify quản lý

Nếu có miền do Shopify quản lý, bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin nhà đăng ký từ trang Miền trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể cần chỉnh sửa thông tin nhà đăng ký vì những lý do sau:

 • để thay đổi địa chỉ email nhận thông báo về gói đăng ký miền
 • để cập nhật số điện thoại, địa chỉ gửi thư hoặc tên cửa hàng liên kết với miền của bạn
 • để thay đổi cài đặt quyền riêng tư WHOIS cho miền

Theo mặc định, thông tin và địa chỉ email của chủ cửa hàng Shopify được sử dụng để mua và gia hạn miền. Đảm bảo rằng địa chỉ email của bạn đã cập nhật để bạn nhận được thông báo về gói đăng ký miền.

Những điều cần cân nhắc trước khi chỉnh sửa thông tin nhà đăng ký

Trước khi chỉnh sửa thông tin nhà đăng ký, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Nếu muốn chuyển miền do Shopify quản lý cho nhà cung cấp tên miền khác, bạn phải đợi 60 ngày sau khi thay đổi thông tin nhà đăng ký thì mới có thể chuyển miền. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN).
 • Một số miền cấp cao nhất, ví dụ như .fr yêu cầu bạn gửi biểu mẫu để xác nhận thay đổi đối với thông tin nhà đăng ký. Nếu cần gửi biểu mẫu sau khi chỉnh sửa thông tin nhà đăng ký, bạn có thể nhận được email từ Bộ phận hỗ trợ của Shopify hoặc OpenSRS, dịch vụ mà Shopify sử dụng để bán lại miền. Email này chứa thêm hướng dẫn bạn cần làm theo để cập nhật thông tin nhà đăng ký. Sẽ mất một lúc để bạn nhận được email và quá trình cập nhật thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Chỉnh sửa thông tin nhà đăng ký

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào Quản lý đối với miền bạn muốn định cấu hình.
 3. Trong mục Thông tin nhà đăng ký, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Chỉnh sửa chi tiết thông tin liên hệ của bạn.
 5. Không bắt buộc: Nếu miền của bạn cung cấp quyền riêng tư WHOIS, hãy chọn xem bạn muốn giữ riêng tư hay công khai thông tin nhà đăng ký.
 6. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).
 7. Kiểm tra tài khoản email được liên kết với miền của bạn để tìm email xác nhận. Thông điệp email có sự khác biệt nhưng bạn có thể cần thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Nhấp vào liên kết và làm theo hướng dẫn được cung cấp để chấp nhận thay đổi.
  • Điền vào biểu mẫu và gửi đến Bộ phận hỗ trợ của Shopify để cập nhật thông tin nhà đăng ký.

Đảm bảo rằng bạn làm theo các hướng dẫn bổ sung trong email xác nhận. Nếu bạn không xác nhận thay đổi hoặc gửi biểu mẫu bắt buộc, yêu cầu chỉnh sửa thông tin nhà đăng ký của bạn có thể sẽ không được xử lý.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí