Chọn cửa hàng để sử dụng cùng B2B

Khác với kênh bán buôn Plus, B2B on Shopify được tích hợp trên Trang quản trị Shopify, nghĩa là bạn không cần phải có cửa hàng riêng cho doanh nghiệp bán buôn của mình.

Bước đầu tiên để di chuyển từ kênh bán buôn Plus sang B2B on Shopify là quyết định xem bạn có muốn thiết lập B2B trên cùng cửa hàng hiện đã tích hợp với kênh bán buôn Plus hay muốn thiết lập B2B trên một cửa hàng mới, riêng biệt.

Một lưu ý giúp bạn quyết định xem bạn muốn điều hành cửa hàng hỗn hợp, chấp nhận cả đơn hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và đơn hàng trực tiếp cho người tiêu dùng (DTC) hay một cửa hàng chuyên biệt chỉ dành cho khách hàng B2B. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa cửa hàng hỗn hợp và cửa hàng chuyên biệt.

Nếu quyết định thiết lập B2B on Shopify trên cửa hàng mới, riêng biệt, bạn cần di chuyển dữ liệu của kênh bán buôn Plus, ví dụ như khách hàng, đơn hàng, chủ đề và bảng giá, đến cửa hàng đó để có thể bắt đầu thiết lập B2B.

Di chuyển dữ liệu về khách hàng, đơn hàng và chủ đề từ cửa hàng hiện có sang cửa hàng mới, riêng biệt

Để di chuyển dữ liệu về khách hàng, đơn hàng và chủ đề từ cửa hàng hiện tại sang cửa hàng mới, riêng biệt, bạn có thể cân nhắc các tùy chọn sau:

  • Làm theo các bước để sao chép cửa hàng Shopify.
  • Di chuyển dữ liệu giữa các cửa hàng bằng ứng dụng nhập dữ liệu cửa hàng bên thứ ba, ví dụ Matrixify.

Di chuyển bảng giá từ cửa hàng hiện có sang cửa hàng mới, riêng biệt

Để di chuyển bảng giá từ cửa hàng bán buôn hiện tại sang cửa hàng riêng, bạn có thể cân nhắc các tùy chọn sau:

Các bước thực hiện

  1. Trên kênh bán buôn, sao chép bảng giá hiện có vào danh mục B2B. Không chọn tùy chọn chỉ định danh mục cho công ty.
  2. Trên Trang quản trị Shopify, xuất danh mục bạn muốn thêm vào cửa hàng B2B mới.
  3. Đến Trang quản trị Shopify để vào cửa hàng bạn định thiết lập B2B và nhập danh mục bạn muốn thêm.
  4. Không bắt buộc: Chỉ định hàng loạt danh mục cho công ty bằng Quản lý địa điểm trên danh mục bất kỳ hoặc bằng thao tác hàng loạt đối với Công ty.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí