Phân tích tổ chức

Phân tích tổ chức cung cấp thông tin cấp cao nhất về hiệu suất của các cửa hàng trong tổ chức của bạn.

Trang quản lý Chung trong trang quản trị của tổ chức cung cấp thông tin cấp cao nhất về hiệu suất của các cửa hàng trong tổ chức của bạn. Người dùng có quyền truy cập vào Tổng quan có thể xem số liệu và xu hướng sơ lược trên tất cả các cửa hàng.

Theo mặc định, khung thời gian hiển thị số liệu trên trang quản lý Chung được đặt là Hôm nay. Ở đầu trang, bạn có thể chọn khung thời gian khác, bao gồm khung thời gian cho Black Friday và Cyber Monday. Doanh số được hiển thị theo múi giờ của từng cửa hàng.

Trang quản lý Chung được chia thành hai mục:

  • Đầu trang hiển thị các phân tích kết hợp của tất cả các cửa hàng trong tổ chức của bạn (không bao gồm cửa hàng thử nghiệm).
  • Phần còn lại của trang hiển thị phân tích của từng cửa hàng trong tổ chức của bạn.

Xem dữ liệu phân tích của tất cả các cửa hàng trong tổ chức của bạn

Mục ở đầu trang sẽ kết hợp phân tích trên tất cả cửa hàng trong tổ chức của bạn và bao gồm những thông tin sau:

  • Tổng doanh số - Tổng doanh số của toàn bộ các cửa hàng trong tổ chức. Giá trị này được tính theo công thức:

  • Tổng số đơn hàng - Tổng số đơn hàng của toàn bộ các cửa hàng trong tổ chức. Đơn hàng trong mục này không bao gồm đơn hàng chỉ chứa thẻ quà tặng.

Theo mặc định, đơn vị tiền tệ hiển thị trong mục này được đặt thành đơn vị tiền tệ của cửa hàng có doanh số cao nhất trong tổ chức. Để thay đổi đơn vị tiền tệ, nhấp vào biểu tượng phía trên mục Total orders (Tổng số đơn hàng) và chọn đơn vị tiền tệ ưu tiên.

Xem dữ liệu phân tích cho mỗi cửa hàng trong tổ chức của bạn

Mục chi tiết cửa hàng hiển thị các ô cho mỗi cửa hàng trong tổ chức của bạn (không bao gồm cửa hàng thử nghiệm) được liệt kê theo tổng doanh thu. Nếu bạn có hơn sáu cửa hàng trong tổ chức, bạn có thể sử dụng nút mũi tên ở cuối trang để hiển thị trang tiếp theo hoặc trang trước. Nếu muốn xem phân tích của một cửa hàng cụ thể, bạn có thể tìm kiếm cửa hàng bằng cách nhập tên cửa hàng vào trường Tìm kiếm cửa hàng trực tiếp.

Mỗi ô cửa hàng hiển thị những thông tin sau:

  • Tổng doanh số - Tổng doanh số của cửa hàng. Giá trị này được tính theo công thức:

  • Phiên - Số lượng phiên, trong đó mỗi phiên là khoảng thời gian khách truy cập hoạt động liên tục.

  • Tổng số đơn hàng - Tổng số đơn hàng của cửa hàng. Đơn hàng trong mục này không bao gồm đơn hàng chỉ chứa thẻ quà tặng.

  • Tỷ lệ chuyển đổi - Tỷ lệ phiên mang đến đơn hàng trong tổng số phiên. Nếu bạn chọn khoảng thời gian Hôm nay hoặc 24 giờ, tỷ lệ chuyển đổi được so sánh với tỷ lệ trung bình của ngày hôm trước.

  • Giá trị đơn hàng trung bình - Giá trị trung bình của đơn hàng trong một khoảng thời gian. Giá trị này được tính theo công thức:

Đơn vị tiền tệ hiển thị trong ô cửa hàng là đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Bạn có thể xem giá trị quy đổi sang đơn vị tiền tệ được sử dụng trong mục All stores (Tất cả cửa hàng) bằng cách di chuột đến giá trị Total sales (Tổng doanh số).

Nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong số này sẽ đưa bạn đến báo cáo tương ứng trên trang quản trị Shopify của cửa hàng.

Nhấp vào Xem trang quản lý sẽ đưa bạn đến trang Phân tích của cửa hàng đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí