Trang tổng quan

Trang Overview (Giới thiệu tổng quan) cung cấp những nội dung phân tích hàng đầu về hiệu suất của các cửa hàng trong tổ chức.

Tổng quan

Những gì người dùng thấy trên trang này phụ thuộc vào cấp độ quyền truy cập mà bạn cung cấp cho họ. Người dùng có quyền truy cập vào trang Tổng quan có thể xem nhanh toàn bộ số liệu và xu hướng tại tất cả cửa hàng. Người dùng không có quyền truy cập này không thể xem trang này.

Số liệu hiển thị trên trang Overview (Tổng quan) theo mặc định là dữ liệu trong 24 giờ gần nhất nhưng bạn có thể chọn khung thời gian khác ở đầu trang. Khoảng thời gian dựa trên múi giờ hiện tại của trình duyệt. Ngược lại, mục phân tích trong trang quản trị Shopify dựa trên ngày hiện tại và sử dụng múi giờ của cửa hàng. Bạn cần tính cả khoảng chênh lệch này nếu muốn so sánh số liệu trong trang Overview (Tổng quan) với số liệu trong trang quản trị Shopify.

Mục Phân tích

Trang Tổng quan được chia thành hai mục: một mục hiển thị thông tin tổng hợp của tất cả cửa hàng trong tổ chức và mục kia hiển thị thông tin của cửa hàng cụ thể.

Tất cả cửa hàng

Mục phân tích hiển thị thông tin của tất cả các cửa hàng trong tổ chức xuất hiện ở trên cùng và hiển thị trên tất cả các trang Tổng quan. Mục này hiển thị hai loại thông tin:

 • Total sales (Tổng doanh số) - tổng doanh số từ các cửa hàng trong tổ chức. Giá trị này được tính bằng công thức sau:

  Tổng doanh số = doanh số gộp (không bao gồm danh số từ thẻ quà tặng) - giảm giá - hoàn tiền + thuế + phí vận chuyển.

  Vì phép tính này có bao gồm các giá trị âm như ưu đãi giảm giá và hoàn tiền nên bạn có thể thấy tổng âm. Ví dụ: Nếu bạn có số tiền hoàn lại nhiều hơn doanh số trong khung thời gian hiển thị thì tổng doanh số trong khung thời gian đó sẽ là giá trị âm.

 • Total orders (Tổng số đơn hàng) - tổng số đơn hàng từ các cửa hàng trong tổ chức. Đơn hàng trong mục này không bao gồm đơn hàng chỉ chứa thẻ quà tặng.

Theo mặc định, đơn vị tiền tệ hiển thị trong mục này được đặt thành đơn vị tiền tệ của cửa hàng có doanh số cao nhất trong tổ chức. Để thay đổi đơn vị tiền tệ, nhấp vào biểu tượng phía trên mục Total orders (Tổng số đơn hàng) và chọn đơn vị tiền tệ ưu tiên.

Thông tin chi tiết cửa hàng

Mục thông tin chi tiết cửa hàng hiển thị các ô cho từng cửa hàng trong tổ chức, được sắp xếp theo tổng doanh thu. Nếu có hơn sáu cửa hàng trong tổ chức, bạn có thể di chuyển giữa các trang bằng các nút mũi tên ở dưới cùng màn hình. Nếu muốn xem kết quả của một cửa hàng cụ thể, bạn có thể tìm kiếm cửa hàng bằng trường Search for a live store (Tìm kiếm cửa hàng đang hoạt động).

Mỗi ô cửa hàng hiển thị những thông tin sau:

 • Total sales (Tổng doanh số) - tổng doanh số của cửa hàng. Giá trị này được tính bằng công thức sau:

  Tổng doanh số = doanh số gộp (không bao gồm danh số từ thẻ quà tặng) - giảm giá - hoàn tiền + thuế + phí vận chuyển.

  Vì phép tính này có bao gồm các giá trị âm như ưu đãi giảm giá và hoàn tiền nên bạn có thể thấy tổng âm. Ví dụ: Nếu bạn có số tiền hoàn lại nhiều hơn doanh số trong khung thời gian hiển thị thì tổng doanh số trong khung thời gian đó sẽ là giá trị âm.

 • Total orders (Tổng số đơn hàng) - tổng số đơn hàng trong cửa hàng. Đơn hàng trong mục này không bao gồm đơn hàng chỉ chứa thẻ quà tặng.

 • Giá trị đơn hàng trung bình - giá trị trung bình của đơn hàng trong khoảng thời gian đó. Giá trị này được tính bằng công thức sau: Total sales / Total orders.

Đơn vị tiền tệ hiển thị trong ô cửa hàng là đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Bạn có thể xem chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ được sử dụng trong mục All stores (Tất cả cửa hàng) bằng cách di chuột đến giá trị Total sales (Tổng doanh số).

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể nhấp vào Total sales (Tổng doanh số), Total orders (Tổng số đơn hàng) hoặc Giá trị đơn hàng trung bình để xem báo cáo trong trang quản trị Shopify của cửa hàng. Để tìm hiểu thêm về những báo cáo này, tham khảo Báo cáo bán hàng.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí