Luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ

Các tiểu bang đang ngày càng nỗ lực nhiều hơn để giải quyết vấn đề quyền riêng tư của người tiêu dùng. Năm 2018, California đã thông qua Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), có hiệu lực kể từ năm 2020. Luật này sau đó được Đạo luật về Quyền riêng tư California ("CPRA") sửa đổi vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Kể từ đó, bốn tiểu bang khác (Virginia, Colorado, Connecticut và Utah) đã phê chuẩn dự luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng, có hiệu lực trong suốt năm 2023, và những tiểu bang khác đang cân nhắc các luật tương tự. Chúng tôi gọi các luật này là "Luật về quyền riêng tư của tiểu bang". Những luật này cấp cho cư dân tại những tiểu bang này nhiều quyền kiểm soát hơn đối với thông tin cá nhân của họ. Nếu cư dân của những tiểu bang này có thể truy cập vào trang web của bạn, hoặc bạn có liên quan đến việc thu thập, xử lý, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của họ, thì những luật này sẽ có thể áp dụng cho bạn.

Bạn có thể xem những mục sau để nắm được các nghĩa vụ của mình theo Luật về quyền riêng tư của tiểu bang và giúp bạn có sự chuẩn bị. Điều này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và Shopify không thể tư vấn pháp lý cho bạn, nên nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy tham khảo ý kiến từ cố vấn pháp lý.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí