Hensyn ved bruk av Forms-appen

Før du bruker Forms-appen bør du se gjennom følgende vurderinger:

  • Skjemaer vises bare i butikken hvis de er aktivert. Skjemaer er aktivert som standard når de opprettes.
  • For å vise popup-skjemaer i butikken må du installere Forms-appinnbyggingen for temaer i temaet ditt.
  • For å vise integrerte skjemaer i butikken, må du bruke et Online Store 2.0-tema.
  • Hvis du bruker både et popup-skjema og et integrert skjema i butikken, og du deretter deaktiverer Forms-temaappintegrasjonen, vil popup-skjemaet fortsatt vises, men kun på sider som også har det integrerte skjemaet. I dette tilfellet vises ikke popup-skjemaet på sider som ikke har et integrert skjema. Deaktiver skjemaet for å forhindre at popup-skjemaet vises på noen sider.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis