Rozwiązywanie problemów w aplikacji Transporter

Podczas przetwarzania Twoich rekordów oraz importowania ich jako obiekty aplikacja Transporter może napotkać na błędy.

Jak przebiega proces importu

Podczas rozwiązywania problemów z aplikacją Transporter, przydatne może być zrozumienie, w jaki sposób aplikacja przesyła i importuje dane, a także poznanie typowych błędów, które mogą wystąpić w trakcie tych procesów i przyczyn wystąpienia niektórych z nich. Status importów można znaleźć w panelu administracyjnym Shopify w opcji Aplikacje > Transporter.

Podczas importowania obiektów do sklepu Shopify aplikacja Transporter wykonuje następujące czynności:

 1. Przesyła plik do bezpiecznej lokalizacji pośredniej hostowanej przez Shopify. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Shopify chroni przesyłane informacje, zapoznaj się z polityką prywatności Shopify.

 2. Sprawdza plik pod kątem błędów strukturalnych i formatu zawartości. Jeśli aplikacja Transporter wykryje błędy, import nie powiedzie się, a jego status zmieni się na Nie powiodło się.

 3. Importuje obiekty. Czas potrzebny na wykonanie importu zależy od liczby przetwarzanych obiektów (średnia szybkość przetwarzania wynosi 40 obiektów na sekundę). Po zakończeniu importu jego status zmienia się na Zakończono. Jeśli zdarzyły się rekordy, których aplikacja Transporter nie mogła zaimportować, w tabeli pojawi się link Eksportuj błędy.

W dowolnym momencie możesz zatrzymać import dalszych obiektów, klikając Zatrzymaj import. Obiekty, które zostały zaimportowane przed zatrzymaniem importu, pozostaną w Twoim sklepie Shopify. Po zatrzymaniu importu jego status zmienia się na Zatrzymany.

Eksportowanie i korygowanie błędów

Jeśli są problemy z importem, możesz kliknąć przycisk Eksportuj błędy, aby dowiedzieć się, jak je rozwiązać. Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów tych błędów, zapoznaj się z poniższą listą kodów typowych błędów.

Tabela w aplikacji Transporter z linkiem Błędy eksportu

Proces poprawiania błędów różni się nieco w zależności od tego, czy import ma status Nie powiodło się czy*Zakończono*.

Nie powiodło się

Gdy import ma status Nie powiodło się, oznacza to, że występuje problem z samym plikiem CSV, a nie z zawartością pliku. Po przejrzeniu pliku tekstowego błędów napraw błędy w początkowym przesłanym pliku, a następnie spróbuj ponownie przesłać plik.

Zakończono

Jeśli zakończony import zawiera błędy, to występują one raczej w poszczególnych rekordach, a nie w strukturze pliku CSV. W tym przypadku w Shopify tworzone są tylko rekordy bez błędów. Rekordy zawierające błędy nie są tworzone, są natomiast dodawane do pliku CSV z błędami eksportu. Plik CSV z błędami eksportu będzie widoczny dopiero po zakończeniu importu i ustawieniu statusu na Zakończono. Po zakończeniu importu w tabeli pojawia się link Eksportuj błędy.

Ostatnia kolumna w każdym wierszu pliku CSV z błędami zawiera opis błędu dla rekordu. Po pobraniu pliku napraw w nim błędy, a następnie go prześlij. Przed przesłaniem tego pliku nie musisz usuwać kolumny błędów.

W poniższym przykładzie nie można było zaimportować trzech klientów, ponieważ istnieli już w sklepie.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Klienci Shopify są identyfikowani poprzez ich unikalne adresy e-mail, zatem import tych klientów nie był możliwy, ponieważ dla ich adresów e-mail istniały już rekordy w Shopify.

Kody typowych błędów

Typowe błędy plików są następujące:

 • Wystąpił błąd w API Shopify, nie można zapisać danych

  Ten błąd może pojawić się z kilku różnych powodów. Najczęstszą przyczyną tego błędu jest pojedyncze meta pole pojawiające się więcej niż raz dla danego rekordu. Aplikacja Transporter nie obsługuje rekordów ze zduplikowanymi metapolami. Jeśli usunięcie zduplikowanych metapól nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify.

 • Wykonanie nie powiodło się. Kod odpowiedzi = 400. Wiadomość z odpowiedzią = Nieprawidłowe żądanie

  Aplikacja Transporter nie może utworzyć obiektu w Shopify, ponieważ w danych występują błędy. Częstą przyczyną jest nieprawidłowe sformatowanie danych. Upewnij się, że Twoje dane spełniają te wymagania:

  • Wartości walut muszą być określone zgodnie z normą ISO 4217 (na przykład USD).
  • Kod kraju, prowincji/stanu oraz kod pocztowy muszą być prawidłowe.
  • Numery telefonów muszą mieć prawidłowy format, kody krajów i kody obszarów.
  • Adresy e-mail muszą mieć prawidłowe domeny.
  • Status finansowy musi być jedną z dozwolonych wartości.
  • Status realizacji musi być jedną z dozwolonych wartości.
  • Wartości logiczne muszą być zdefiniowane jako Prawda lub Fałsz.
  • Wszystkie kolumny wymagające liczby całkowitej (np. Ilość zapasów wariantu w pliku CSV produktu lub Ilość pozycji pojedynczych w pliku CSV zamówień) nie będą importowane, jeśli wprowadzisz wartość dziesiętną. Przykładowo wprowadź 5 zamiast 5,0. Niektóre programy arkusza kalkulacyjnego (np. liczby) mogą wyświetlać wartości dziesiętne lub zmiennoprzecinkowe jako liczby całkowite. Sprawdź swoje wartości w edytorze tekstowym.
  • Żadna kolumna, która wymaga liczby całkowitej (np. całkowita waga lub ID lokalizacji transakcji w CSV zamówień), nie zostanie zaimportowana, jeśli wprowadzisz wartości nienumeryczne (takie jak litery).
 • Typ wartości nie jest uwzględniony na liście

  Sprawdź wartości w kolumnach metapola. Aby zaimportować metapole, musisz uwzględnić wartości we wszystkich następujących kolumnach: Przestrzeń nazw metapola, Klucz metapola , Wartość metapola i Typ wartości metapola. Ten błąd często występuje, ponieważ w jednej lub kilku kolumnach znajduje się nieprawidłowa wartość lub puste pola.

 • Nazwa kolumny jest nieprawidłowa

  Ten błąd może pojawić się z kilku różnych powodów. Na przykład z powodu rozróżniania w kolumnie wielkich i małych liter. W przypadku kolumn, które akceptują listę wartości, należy postąpić jak w przypadku stosowanym w opisach kolumn. Na przykład w pliku CSV zamówień w kolumnie Status finansowy rozróżniane są wielkie i małe litery. Oznacza to, że jeśli wprowadzisz wartość Zapłacono zamiast zapłacono, to w statusie finansowym wystąpi błąd. Sprawdź pozostałe kolumny, aby upewnić się, że wprowadzone wartości mają prawidłowy format.

 • Nieprawidłowy status zamówienia - nie może być jednocześnie zrealizowane i anulowane

  Shopify nie może tworzyć zamówień, które są jednocześnie zrealizowane i anulowane. Ten błąd wystąpi wtedy, jeśli obydwa poniższe warunki będą prawdziwe:

  • Zamówienie ma ustawioną sygnaturę czasową cancelled_at.
  • Zamówienie ma fulfillment_status ustawiony na Zrealizowane lub Częściowe.

  Zamówienie, które ma ustawioną sygnaturę czasową cancelled_at i fulfillment_status ustawiony na Zrealizowane lub Częściowe, może zostać utworzone, jeśli financial_status zostanie ustawiony na Zwrócono koszty.

Jeśli trafisz na kod błędu, który nie został tutaj wymieniony, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo