Rozwiązywanie problemów w aplikacji Transporter

Podczas przetwarzania Twoich rekordów oraz importowania ich jako obiekty aplikacja Transporter może napotkać na błędy.

Jak przebiega proces importu

Podczas rozwiązywania problemów z aplikacją Transporter, przydatne może być zrozumienie, w jaki sposób aplikacja przesyła i importuje dane, a także poznanie typowych błędów, które mogą wystąpić w trakcie tych procesów i przyczyn wystąpienia niektórych z nich. Status importów można znaleźć w panelu administracyjnym Shopify w opcji Aplikacje > Transporter.

Podczas importowania obiektów do sklepu Shopify aplikacja Transporter wykonuje następujące czynności:

  1. Przesyła plik do bezpiecznej lokalizacji pośredniej hostowanej przez Shopify. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Shopify chroni przesyłane informacje, zapoznaj się z polityką prywatności Shopify.

  2. Sprawdza plik pod kątem błędów strukturalnych i formatu zawartości. Jeśli aplikacja Transporter wykryje błędy, import nie powiedzie się, a jego status zmieni się na Nie powiodło się.

  3. Importuje obiekty. Czas potrzebny na wykonanie importu zależy od liczby przetwarzanych obiektów (średnia szybkość przetwarzania wynosi 40 obiektów na sekundę). Po zakończeniu importu jego status zmienia się na Zakończono. Jeśli zdarzyły się rekordy, których aplikacja Transporter nie mogła zaimportować, w tabeli pojawi się link Eksportuj błędy.

W dowolnym momencie możesz zatrzymać import dalszych obiektów, klikając Zatrzymaj import. Obiekty, które zostały zaimportowane przed zatrzymaniem importu, pozostaną w Twoim sklepie Shopify. Po zatrzymaniu importu jego status zmienia się na Zatrzymany.

Eksportowanie i korygowanie błędów

Jeśli są problemy z importem, możesz kliknąć przycisk Eksportuj błędy, aby dowiedzieć się, jak je rozwiązać. Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów tych błędów, zapoznaj się z poniższą listą kodów typowych błędów.

Tabela w aplikacji Transporter z linkiem Błędy eksportu

Proces poprawiania błędów różni się nieco w zależności od tego, czy import ma status Nie powiodło się czy*Zakończono*.

Nie powiodło się

Gdy import ma status Nie powiodło się, oznacza to, że występuje problem z samym plikiem CSV, a nie z zawartością pliku. Po przejrzeniu pliku tekstowego błędów napraw błędy w początkowym przesłanym pliku, a następnie spróbuj ponownie przesłać plik.

Zakończono

Jeśli zakończony import zawiera błędy, to występują one raczej w poszczególnych rekordach, a nie w strukturze pliku CSV. W tym przypadku w Shopify tworzone są tylko rekordy bez błędów. Rekordy zawierające błędy nie są tworzone, są natomiast dodawane do pliku CSV z błędami eksportu. Plik CSV z błędami eksportu będzie widoczny dopiero po zakończeniu importu i ustawieniu statusu na Zakończono. Po zakończeniu importu w tabeli pojawia się link Eksportuj błędy.

Ostatnia kolumna w każdym wierszu pliku CSV z błędami zawiera opis błędu dla rekordu. Po pobraniu pliku napraw w nim błędy, a następnie go prześlij. Przed przesłaniem tego pliku nie musisz usuwać kolumny błędów.

W poniższym przykładzie nie można było zaimportować trzech klientów, ponieważ istnieli już w sklepie.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Klienci Shopify są identyfikowani poprzez ich unikalne adresy e-mail, zatem import tych klientów nie był możliwy, ponieważ dla ich adresów e-mail istniały już rekordy w Shopify.

Kody typowych błędów

Typowe błędy plików są następujące:

  • Wystąpił błąd w API Shopify, nie można zapisać danych

  • Wykonanie nie powiodło się. Kod odpowiedzi = 400. Wiadomość z odpowiedzią = Nieprawidłowe żądanie

  • Typ wartości nie jest uwzględniony na liście

  • Nazwa kolumny jest nieprawidłowa

  • Nieprawidłowy status zamówienia - nie może być jednocześnie zrealizowane i anulowane

Jeśli trafisz na kod błędu, który nie został tutaj wymieniony, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo