Tùy chỉnh đề xuất sản phẩm

Trong một số chủ đề, mục sản phẩm được đề xuất hiển thị cho khách hàng các sản phẩm bổ sung và sản phẩm liên quan trên trang sản phẩm. Có thể tùy chỉnh các đề xuất này bằng ứng dụng Shopify Search & Discovery.

Để hiển thị đề xuất sản phẩm trên cửa hàng, bạn cần sử dụng chủ đề có chứa mục sản phẩm bổ sungmục đề xuất sản phẩm, sau đó thêm mục đó vào trang sản phẩm.

Yêu cầu đối với đề xuất sản phẩm

Sản phẩm được đề xuất chỉ hiển thị trên trang sản phẩm nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Sản phẩm chưa hết hàng.
 • Sản phẩm có giá cao hơn 0,00 USD.
 • Sản phẩm không phải thẻ quà tặng.
 • Đề xuất sẽ được đăng lên kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến.
 • Sản phẩm hiện không có trong giỏ hàng của khách truy cập.

Những yêu cầu này giúp khách hàng khám phá và mua sản phẩm hiện có.

Sản phẩm bổ sung

Sản phẩm bổ sung là sản phẩm thường được mua kèm với một sản phẩm đã chọn. Bạn có thể hiển thị sản phẩm bổ sung để giúp khách hàng khám phá sản phẩm mới và tăng doanh số của cửa hàng trực tuyến.

Phương thức tối ưu để đề xuất sản phẩm bổ sung

Việc đề xuất sản phẩm liên quan có thể giúp tăng doanh số hoặc tăng lượng hàng trong giỏ hàng. Sử dụng những phương thức tối ưu sau để chọn đề xuất sản phẩm bổ sung:

 • Chọn đề xuất sản phẩm mà bạn tin rằng khách hàng sẽ thấy hữu ích.
 • Chọn sản phẩm sẽ được coi là một sản phẩm bổ trợ tốt cho sản phẩm ban đầu.
 • Chọn sản phẩm có chi phí thấp hơn hoặc tương đương với sản phẩm ban đầu.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm liên quan là sản phẩm tương tự như sản phẩm đã chọn. Bạn có thể hiển thị những sản phẩm thay thế tiềm năng để giúp khách hàng khám phá các sản phẩm tương tự khác mà họ có thể thích.

Phương thức tối ưu để đề xuất sản phẩm liên quan

Sản phẩm bạn đề xuất có thể làm tăng khả năng khách hàng tìm thấy sản phẩm liên quan, từ đó gia tăng doanh số bán hàng. Hãy cân nhắc những phương thức tối ưu sau đây khi xây dựng chiến lược đề xuất sản phẩm cho cửa hàng trực tuyến:

 • Chọn đề xuất sản phẩm mà bạn tin rằng khách hàng sẽ thấy hữu ích.
 • Cho phép các đề xuất sản phẩm được tạo tự động hiển thị cùng với các đề xuất tùy chỉnh của bạn, vì các đề xuất được tạo tự động sẽ điều chỉnh để phản ánh những thay đổi về sản phẩm và hoạt động của khách hàng. Điều này cũng đảm bảo các đề xuất sẽ hiển thị khi đề xuất sản phẩm tùy chỉnh của bạn hết hàng hoặc chưa được đăng.
 • Đảm bảo rằng cài đặt chủ đề của bạn đang hiển thị số lượng đề xuất sản phẩm mà bạn muốn.

Đề xuất sản phẩm được tạo tự động

Đề xuất sản phẩm liên quan được tạo tự động cho từng sản phẩm trong cửa hàng. Khi tùy chỉnh đề xuất cho một sản phẩm trong ứng dụng Search & Discovery, bạn có thể xem trước các đề xuất được tạo.

Shopify có các chiến lược tích hợp để điều chỉnh các đề xuất sản phẩm này dựa trên các sản phẩm thường được mua cùng nhau, có phần mô tả sản phẩm giống nhau, hoặc có trong các bộ sưu tập liên quan. Mỗi chiến lược đều có những yêu cầu riêng để sử dụng:

 • Lịch sử mua hàng: Sản phẩm cần các lượt bán hàng trước đó để đánh giá thói quen mua hàng.
 • Mô tả sản phẩm: Chỉ dành cho thương nhân có cửa hàng bằng tiếng Anh.
 • Bộ sưu tập liên quan: Được dùng khi không có sẵn đề xuất dựa trên lịch sử mua hàng và mô tả sản phẩm.

Bạn không thể chỉnh sửa đề xuất sản phẩm đã tạo, nhưng có thể thêm đề xuất của riêng mình theo cách thủ công.

Các đề xuất đã tạo cho sản phẩm sẽ thay đổi thường xuyên. Thông thường, bạn sẽ thấy các đề xuất khác nhau khi truy cập lại trang sản phẩm vì Shopify gợi ý sản phẩm mới có thể liên quan hơn đến người mua sắm. Vì lý do này, các đề xuất sản phẩm được xem trước trong ứng dụng Search & Discovery thường sẽ khác với cửa hàng.

Tạo đề xuất sản phẩm

Tùy chỉnh đề xuất sản phẩm hiển thị trên trang sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify Search & Discovery, nhấp vào Đề xuất sản phẩm, rồi nhấp vào Thêm đề xuất.
 2. Chọn sản phẩm mà bạn muốn tùy chỉnh đề xuất sản phẩm.
 3. Chọn tối đa 10 Sản phẩm bổ sung.
 4. Chọn tối đa 10 Sản phẩm liên quan để đề xuất. Thiết lập để sản phẩm chỉ hiển thị đề xuất tùy chỉnh hoặc hiển thị cả đề xuất tùy chỉnh và đề xuất được tạo tự động.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa hàng loạt đề xuất sản phẩm bằng trường thông tin bổ sung

Bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để chỉnh sửa đề xuất sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Search and Discovery, chọn nhiều sản phẩm trên trang Đề xuất.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt để mở Trang chỉnh sửa hàng loạt.
 3. Chọn đề xuất sản phẩm cho từng sản phẩm và nhấp vào Lưu.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa trường thông tin bổ sung bằng các ứng dụng khác, ví dụ như Shopify Flow.

Các chỉnh sửa đối vói những trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn của Shopify sau đây sẽ thay đổi đề xuất sản phẩm hiển thị với khách truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn. Các thay đổi bạn thực hiện với trường thông tin bổ sung sẽ được đồng bộ với ứng dụng Search & Discovery.

Tên Mô tả
Sản phẩm liên quan

Danh sách đề xuất sản phẩm liên quan do thương nhân chọn theo cách thủ công. Danh sách này không bao gồm các đề xuất do Shopify tạo.

Cài đặt sản phẩm liên quan

Kiểm soát cách thức hiển thị của đề xuất sản phẩm đã chọn. Giá trị được chấp nhận:

 • only manual: chỉ hiển thị các đề xuất đã chọn
 • ahead: hiển thị các sản phẩm đã chọn phía trước đề xuất sản phẩm được tạo tự động
Sản phẩm bổ sung

Danh sách đề xuất sản phẩm bổ sung do thương nhân chọn theo cách thủ công.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí