Chọn chiến lược SEO tốt nhất cho miền quốc tế của bạn

Mỗi phương thức thiết lập miền quốc tế đều có những điều cần cân nhắc riêng để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức để tạo URL dành riêng cho vùng.

Nếu bạn không chắc chắn nên sử dụng phương thức nào, hãy xem lại thông tin dưới đây trước khi bắt đầu.

Những lưu ý về SEO đối với thư mục con

Thư mục con là thư mục con hoặc đường dẫn trong miền chính, là tên miền hiển thị trên thanh địa chỉ khi khách hàng duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn. Ví dụ: Nếu miền chính của cửa hàng là johns-apparel.com, bạn có thể tạo thư mục con cho Canada với URL johns-apparel.com/en-ca và thư mục con cho Pháp với URL johns-apparel.com/fr-fr.

Nếu bạn thiết lập Shopify Markets lần đầu tiên, thư mục con là lựa chọn tốt nhất vì những lý do sau:

  • Thư mục con không yêu cầu thiết lập nhiều.
  • Thư mục con cho phép bạn tự động chuyển hướng khách truy cập đến URL khớp với tùy chọn ngôn ngữ và địa điểm của khách hàng.
  • Vì thư mục con sử dụng miền chính của bạn, URL dành riêng cho vùng sẽ được hưởng lợi từ xếp hạng tìm kiếm hiện tại của cửa hàng và độ tin cậy của miền.

Những lưu ý về SEO đối với miền phụ

Miền phụ là tập hợp con của miền chính mà bạn thêm dưới dạng tiền tố của miền. Ví dụ: Nếu miền chính của cửa hàng là johns-apparel.com, bạn có thể tạo miền phụ cho Canada với URL ca.johns-apparel.com và miền phụ cho Pháp với URL fr.johns-apparel.com.

Vì miền phụ thuộc miền chính nên bạn có thể thiết lập miễn phí trên cả miền do Shopify quản lý và miền của bên thứ ba. Tuy nhiên, miền phụ không được hưởng lợi từ xếp hạng tìm kiếm và từ khóa của miền chính nhiều như thư mục con và có thể mất nhiều thời gian hơn để tăng độ tin cậy của miền.

Những lưu ý về SEO đối với tên miền cấp cao nhất

Miền cấp cao nhất là phần mở rộng ở cuối miền. Để sử dụng miền cấp cao nhất cho URL dành riêng cho vùng, bạn cần mua tên miền riêng có phần mở rộng miền cấp cao nhất của quốc gia (ccTLD) cho tất cả thị trường mục tiêu bạn muốn thiết lập. Ví dụ: Nếu miền chính của cửa hàng là johns-apparel.com, bạn có thể mua miền .ca cho Canada với URL johns-apparel.ca và miền .fr cho Pháp với URL johns-apparel.fr.

Chỉ sử dụng miền cấp cao nhất khi bạn có chiến lược nhắm mục tiêu cụ thể cho thị trường mới mà bạn đang mở rộng. Do các miền cấp cao nhất hoàn toàn khác nhau, mỗi phiên bản dành riêng cho vùng của cửa hàng sẽ tăng độ tin cậy của miền và xếp hạng tìm kiếm riêng. Do đó, phương thức này cần nhiều thời gian và công sức nhất để xây dựng SEO.

Những điều cần cân nhắc về SEO khi chỉ sử dụng miền chính

Miền chính là tên miền hiển thị trên thanh địa chỉ khi khách hàng duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn. Nếu bạn không muốn thiết lập URL dành riêng cho vùng nhưng vẫn muốn cung cấp trải nghiệm mua sắm bản địa hóa bằng nhiều ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ, bạn có thể sử dụng miền chính kết hợp với thẻ hreflang.

Ví dụ: Nếu miền chính của cửa hàng là johns-apparel.com, bạn sử dụng cùng một URL cho mọi ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ đã thiết lập. Tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn bật trong trang quản trị Shopify, thẻ hreflang sẽ được thêm vào chủ đề để cho công cụ tìm kiếm biết miền của bạn được sử dụng để nhắm mục tiêu đến quốc gia nào.

Vì phương thức này chỉ sử dụng một miền, công cụ tìm kiếm chỉ tạo từ khóa và xếp hạng tìm kiếm cho miền chính. Tuy nhiên, khách hàng sẽ không tự động được chuyển hướng đến ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ địa phương và kết quả tìm kiếm sẽ không hiển thị phiên bản bản địa hóa của cửa hàng.

Nếu muốn cho phép khách hàng chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ địa phương, bạn cần thêm hộp chọn quốc gia vào cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm hộp chọn quốc gia bằng ứng dụng Geolocation miễn phí hoặc ứng dụng hộp chọn quốc gia khác hỗ trợ Shopify Markets.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí