Danh sách kiểm tra khi di chuyển từ kênh bán buôn sang B2B

Danh sách kiểm tra này liệt kê tất cả các bước bạn cần thực hiện để di chuyển từ kênh bán buôn sang B2B on Shopify. Bạn có thể thấy hữu ích khi in danh sách kiểm tra này hoặc tải xuống dưới định dạng PDF để tham khảo trong suốt quá trình di chuyển.

Trước khi bắt đầu

Tạo công ty B2B cho khách hàng bán buôn

Di chuyển khách hàng D2C và lịch sử đặt hàng sang một công ty B2B và địa điểm công ty hiện có

Sao chép bảng giá kênh bán buôn vào danh mục B2B

Ra mắt cửa hàng B2B

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí