Khoản vay từ Shopify Capital

Khoản vay từ Shopify Capital là một khoản tiền trọn gói (được gọi là số tiền vay) bạn nhận được từ Shopify Capital để đổi lấy chi phí đi vay cố định. Số tiền vay cộng chi phí đi vay cố định được gọi là tổng số tiền nợ. Số tiền vay được ghi có vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày được trả lại cho Shopify Capital đến khi tổng số tiền nợ được trả vào cuối thời hạn 12 tháng.

Thời hạn 12 tháng của khoản vay được chia thành sáu kỳ hoàn trả kéo dài 60 ngày được gọi là mốc. Mỗi mốc có một khoản hoàn vốn tối thiểu cần thanh toán trước khi kết thúc chu kỳ 60 ngày. Nếu bạn không thanh toán được khoản hoàn vốn tối thiểu của mốc, khoản chênh lệch giữa số tiền bạn đã thanh toán và khoản hoàn trả tối thiểu của mốc sẽ được ghi nợ vào tài khoản của bạn.

Ví dụ: Shopify Capital có thể cho bạn vay 115.000.000 đồng với chi phí đi vay 14.950.000 đồng và tỷ lệ hoàn trả dần là 10%. Số tiền nhận được 115.000.000 đồng sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và Shopify Capital sẽ nhận 10% doanh thu từ hoạt động bán hàng hằng ngày của bạn đến khi bạn trả lại tổng số tiền nợ 129.950.000 đồng vào cuối thời hạn 12 tháng. Mỗi mốc trong số sáu mốc 60 ngày của khoản vay sẽ có khoản hoàn trả tối thiểu là 21.660.000 đồng (1/6 tổng số tiền nợ). Nếu bạn đã đến mốc 60 ngày đầu tiên và chỉ trả được 18.400.000 đồng qua các khoản hoàn trả dần hằng ngày, 3.243.000 đồng còn lại sẽ được ghi nợ vào tài khoản của bạn.

Shopify Capital hiện đang cung cấp các khoản vay từ 200 đến 2.000.000 USD. Tổng số tiền nợ và tỷ lệ số tiền trả nợ hằng ngày tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro của bạn.

Yêu cầu một khoản vay

Bạn có thể xem các tùy chọn tiền vốn và yêu cầu một khoản vay trực tiếp trong trang Capital (Vốn) của trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

 2. Tìm thông báo về thương nhân đủ điều kiện nhận tiền ứng trước từ Shopify Capital, rồi nhấp vào View funding offers (Xem đề nghị hỗ trợ tiền vốn).

 3. Trên trang Capital (Vốn), bạn sẽ thấy ba tùy chọn tiền vốn. So sánh các điều khoản của tùy chọn tiền vốn và nhấp vào*Request* (Yêu cầu) bên dưới tùy chọn bạn muốn.

  Điều khoản của mỗi tùy chọn sẽ bao gồm số tiền nhận được, tổng số tiền nợ và tỷ lệ hoàn trả dần hằng ngày được khấu trừ vào doanh số hằng ngày để trả lại cho Shopify Capital.

 4. Trong hộp thoại Xem lại và chấp nhận điều khoản, xem kỹ mục Điều khoản và điều kiện, rồi nhấp vào Thỏa thuận của Shopify Capital để mở trong tab trình duyệt khác.

 5. Xem kỹ các điều khoản của Thỏa thuận của Shopify Capital. Nếu đồng ý với điều khoản, bạn quay lại hộp thoại Xem lại và chấp nhận điều khoản, rồi nhấp vào Chấp nhận điều khoản.

Shopify Capital sẽ xem xét yêu cầu của bạn và bạn sẽ biết mình có được phê duyệt hay không trong vòng 2-5 ngày làm việc. Nếu được phê duyệt, khoản vay của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Hai ngày sau khi nhận được khoản vay, Shopify Capital sẽ bắt đầu ghi nợ khoản hoàn trả dần hằng ngày vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dựa trên doanh thu bán hàng mỗi ngày.

Theo dõi khoản hoàn trả dần của bạn

Sau khi nhận được khoản vay, bạn có thể theo dõi số dư còn lại trong tổng số tiền nợ trong trang Capital (Vốn) của trang quản trị Shopify trong Shopify Capital.

Trong trang Capital (Vốn), bạn có thể xem thông tin hoàn trả dần như sau:

 • Số dư còn lại trong tổng số tiền nợ.
 • Số tiền đã trả trong tổng số tiền nợ.
 • Lịch sử chuyển các khoản hoàn trả dần.

Trong mục lịch sử chuyển của báo cáo, cột Total sales (Tổng doanh số) cho biết doanh thu bán hàng từng ngày và cột Amount (Số tiền) cho biết số tiền đã trả lại cho Shopify Capital từ doanh thu đó.

Hoàn trả số dư còn lại

Bạn có thể hoàn trả bất cứ khoản tiền nào trên 460.000 đồng cho khoản vay của mình hoặc hoàn trả toàn bộ số dư còn lại trong một khoản trọn gói duy nhất. Khoản thanh toán được ghi nợ vào cùng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp có liên kết với tài khoản Shopify của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

 2. Nhấp vào Make a payment (Thực hiện thanh toán).

 3. Chọn số tiền bạn muốn thanh toán:

- To pay a lump sum, enter the amount in the **Custom amount** field.
- To pay the full amount, click **Full remaining balance**.
 1. Nhấp vào Next step (Bước tiếp theo) và xem lại số tiền sẽ hoàn trả.

 2. Nhấp vào Make a payment (Thực hiện thanh toán).

Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi gửi xong khoản hoàn trả.

Khoản hoàn trả dần gồm những gì?

Để tính số tiền sẽ trả cho Shopify Capital mỗi ngày, tỷ lệ hoàn trả dần hằng ngày sẽ áp dụng cho doanh thu bán hàng hằng ngày của cửa hàng.

Để tính khoản hoàn trả dần, doanh thu bán hàng hằng ngày của cửa hàng sẽ bao gồm mọi đơn hàng được đánh dấu là "Đã thanh toán" trong ngày hôm đó, bất kể nguồn gốc đơn hàng, cách xử lý thanh toán hay đơn hàng có bị bồi hoàn hoặc hủy sau này hay không.

Đơn hàng kiểm tra

Chỉ những đơn hàng kiểm tra được đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm mới được loại trừ khỏi doanh số hằng ngày của cửa hàng khi tính toán khoản hoàn trả dần. Nếu không bật chế độ thử nghiệm khi đặt đơn hàng, đơn hàng đó sẽ được tính vào doanh thu bán hàng của cửa hàng khi tính toán cần hoàn trả vào ngày hôm đó.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có đủ điều kiện để nhận khoản vay từ Shopify Capital không?

Chỉ cửa hàng nằm tại các tiểu bang sau của Hoa Kỳ mới đủ điều kiện để nhận khoản vay từ Shopify Capital:

 • Arizona
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Louisiana
 • Maine
 • Bắc Carolina
 • Nam Carolina
 • Utah
 • Washington
 • Wisconsin
 • Wyoming

Nếu tôi chưa trả khoản hoàn vốn tối thiểu của mốc sau 60 ngày thì sao?

Nếu bạn không trả được khoản hoàn vốn tối thiểu của mốc khi kết thúc kỳ hạn 60 ngày, chênh lệch giữa số tiền bạn đã trả và khoản hoàn vốn tối thiểu của mốc sẽ được ghi nợ vào tài khoản của bạn.

Tôi có thể hoàn trả khoản vay trước thời hạn 12 tháng không?

Khoản hoàn trả dần dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày của bạn. Nếu bạn bán chạy trong vòng một năm, bạn có thể trả khoản vay trước thời hạn 12 tháng. Bạn sẽ không bị phạt vì hoàn trả khoản vay trước khi thời hạn 12 tháng kết thúc.

Chi phí đi vay cố định của khoản vay được tính như thế nào?

Chi phí đi vay của khoản vay là tỷ lệ phần trăm cố định của số tiền cho vay bạn nhận được. Chi phí đi vay của khoản vay được tính theo từng đề nghị vay.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí