Ostotilaukset

Stocky-sovellus auttaa sinua käsittelemään, muokkaamaan ja vastaanottamaan ostotilauksia (PO).

Luo ostotilaus

  1. Klikkaa Stockyssa Ostotilaukset > Uusi ostotilaus.
  2. Valitse myyjä tai toimittaja, jolle ostotilaus on tarkoitettu. Toimittaja on myyjien ryhmä, joten jos haluat luoda usean myyjän ostotilauksen, sinun on ensin luotava uusi toimittaja.
  3. Valitse ostotilauksen luontityyppi. Voit aloittaa joko tyhjällä ostotilauksella tai Stockyn ehdotukseen perustuvalla ostotilauksella. - Jos luot ostotilausta käyttämällä Stockyn ehdotusta, sinun on valittava, kuinka monta päivää haluat varastosi kestävän. Ostotilaukset voidaan luoda prosessin myöhemmässä vaiheessa.

Ostotilauksen muokkaaminen

Voit lisätä, muokata tai poistaa tuotteita ostotilauksesta tai muuttaa ennustevalintoja.

Jos haluat lisätä tuotteen, käytä ostotilauksen Add Products (Lisää tuotteita) ‑lomaketta.

Jos haluat muokata tuotteen määrää, klikkaa Quantity (Määrä) ‑saraketta, jossa voit tehdä muutoksia.

Voit lisätä tai päivittää mitä tahansa tuotteiden kustannushintoja klikkaamalla Cost Price (Kustannushinta) ‑saraketta. Voit myös muuttaa ennustetyyppiä ja säätää mitä tahansa ennusteparametreja Add Products (Lisää tuotteita) ‑lomakkeessa.

Ostotilauksen lähettäminen toimittajalle

Voit lähettää toimittajalle ostotilauksen seuraavasti: * Lähetä ostotilaus suoraan Stockysta sähköpostitse klikkaamalla ostotilaussivulta Send (Lähetä). * Lataa ostotilaus PDF-tiedostona tai kopioi ja liitä ostotilauksen yksinkertaistettu tekstiversio sähköpostiin.

Ostotilauksen vahvistaminen

Kun ostotilaus on valmis, klikkaa Confirm (Vahvista). Vahvistamisvalinta merkitsee kaikki ostotilauksen tuotteet tilaan "ei toimitettu".

Ostotilauksen vastaanottaminen kaupassasi

Kun uusi varastosi saapuu kauppaasi, voit synkronoida sen Shopifyn kanssa klikkaamalla Receive & Sync Selected (Vastaanota ja synkronoi valitut). Jos jokin tuote puuttuu, voit synkronoida sen myöhemmin poistamalla tuotteen valinnan, ennen kuin klikkaat Receive & Sync Selected ‑valintaa. Jos haluat muuttaa tuotteen määrää, klikkaa Quantity (Määrä) ‑saraketta ennen Receive & Sync Selected ‑valintaa.

Osittainen vastaanottaminen ja jälkitoimitus

Jos toimittaja on lähettänyt tuotteita eri määrän kuin mitä odotit tai jos osa tuotteista on vahingoittunut kuljetuksessa, voit vastaanottaa tuotteen osittain ja asettaa loput jälkitoimitukseen.

Toimi näin:

  1. Klikkaa Quantity (Määrä) ‑sarakkeen nuolipainiketta.
  2. Valitse pudotusvalikosta Partially receive (Vastaanota osittain).
  3. Valitse myöhemmin jälkitoimituksena vastaanotettavien tuotteiden määrä.

Tuote jaetaan nyt kahdelle riville.

Tilauksen vastaanottaminen viivakoodinlukijalla

Voit vastaanottaa tilausvahvistuksen tuotteita tavallisella USB-viivakoodinlukijalla.

Toimi näin:

  1. Siirry Stocky-sovelluksessa Barcode scanner receive (Vastaanotto viivakoodinlukijalla).
  2. Skannaa jokainen tuote kasvattaaksesi skannattua määrää.
  3. Kun olet skannannut kaikki tuotteet, klikkaa Receive Scanned (Vastaanota skannatut). Klikkaa sitten Receive & Sync (Vastaanota ja synkronoi) päivittääksesi Shopify-varastotasosi.

Huomautus: kaikki tuotteet, joiden skannattu määrä on tilattua tuotemäärää pienempi, voidaan asettaa jälkitoimitukseen, jotta tuotteet voidaan skannata ja vastaanottaa myöhemmin.

Alennukset

Jos haluat lisätä ostotilaukseen alennuksen, klikkaa New (Uusi) > Other (Muu) ja syötä sitten alennussumma Cost Price (Kustannushinta) ‑kenttään sekä kuvaus ja tuotteen määräksi 1. Kun olet valmis, klikkaa Add (Lisää).

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi