Överväganden för användning av Forms-appen

Granska följande överväganden innan du använder Forms-appen:

  • Formulär visas endast i din butik om de har aktiverats. Formulär är aktiva som standard när de skapas.
  • För att visa popup-formulär i din butik måste du installera Formulär-temat och appinbäddning i ditt tema.
  • Du måste använda ett Online Store 2.0-tema för att kunna visa inline-formulär i din butik.
  • Om du använder både ett popup-formulär och ett inline-formulär i din butik, och sedan inaktiverar appen Forms theme embed visas popup-formuläret fortfarande endast på sidor som även innehåller inline-formuläret. I det här fallet visas inte popup-formuläret på sidor som inte har ett inline-formulär. Inaktivera formuläret för att förhindra att popup-formuläret visas på en sida.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis