Thiết lập URL dành riêng cho quốc gia và khu vực cụ thể

Khi thiết lập miền quốc tế, bạn cần thêm địa chỉ web hoặc URL duy nhất cho từng thị trường mà bạn muốn cung cấp trải nghiệm mua sắm bản địa hóa. Bạn có thể thiết lập URL duy nhất bằng một phương thức hoặc kết hợp nhiều phương thức và có thể chuyển đổi phương thức bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn không chắc chắn nên sử dụng phương thức nào, hãy xem lại chiến lược SEO cho các miền quốc tế khác nhau trước khi bắt đầu. Nếu bạn thiết lập thị trường lần đầu tiên, thư mục con là lựa chọn đơn giản nhất vì chúng dễ thiết lập và mang đến lợi ích SEO tối ưu.

Theo mặc định, ngôn ngữ chính của cửa hàng chỉ bật khi bạn tạo thị trường. Nếu bán bằng nhiều ngôn ngữ và thiết lập miền quốc tế bằng thư mục con, miền phụ hoặc miền cấp cao nhất, bạn có thể bật thêm ngôn ngữ cho từng thị trường. Nếu không bán bằng nhiều ngôn ngữ, bạn chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ chính. Tìm hiểu thêm về cách bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ.

Thiết lập thị trường mục tiêu chỉ bằng miền chính

Khi thiết lập thị trường chỉ bằng miền chính, bạn không cần định cấu hình thêm tùy chọn nào trong trang quản trị Shopify. Vì tất cả thị trường đều sử dụng cùng một URL cửa hàng, bạn không thể tùy chỉnh ngôn ngữ khả dụng cho từng thị trường.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Trong mục Thị trường khác, tìm thị trường bạn muốn thiết lập, rồi nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Cài đặt thị trường, nhấp vào Miền và ngôn ngữ.
 4. Trong mục Miền thị trường và thư mục con, chọn Chỉ miền chính.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm nhiều miền cho thị trường chính

Nếu có nhiều miền muốn sử dụng cho thị trường mục tiêu chính thì bạn có thể thêm miền bổ sung cho thị trường đó. Ví dụ: Nếu thị trường chính của bạn là Canada và bạn muốn cung cấp trải nghiệm bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp cho khách hàng bằng các miền dành riêng cho khu vực cụ thể, bạn có thể thêm cả hai miền cho thị trường Canada.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Trong mục Thị trường chính, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Ngôn ngữ và miền, nhấp vào Quản lý, sau đó nhấp vào Quản lý miền.
 4. Trong hộp thoại Quản lý miền, nhấp vào Sử dụng nhiều miền > + Thêm miền hiện có, sau đó chọn miền bạn muốn thêm trong menu thả xuống.
 5. Chọn ngôn ngữ mặc định cho miền trong menu thả xuống Mặc định.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập thị trường mục tiêu bằng miền hoặc miền phụ

Nếu muốn sử dụng miền cấp cao nhất hoặc miền phụ cho URL dành riêng cho vùng, bạn cần thêm miền hoặc miền phụ cho từng thị trường bạn muốn thiết lập. Sau khi thêm miền hoặc miền phụ, bạn chỉ định miền cho thị trường mục tiêu và bật ngôn ngữ bạn muốn hiển thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Trong mục Thị trường khác, tìm thị trường bạn muốn thiết lập, rồi nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Cài đặt thị trường, nhấp vào Miền và ngôn ngữ.
 4. Trong mục Miền thị trường và thư mục con, chọn Miền hoặc miền phụ.
 5. Trong danh sách Miền hoặc miền phụ, chọn miền cấp cao nhất hoặc miền phụ mà bạn muốn chỉ định cho thị trường này.
 6. Không bắt buộc: Trong mục Ngôn ngữ thị trường, chọn các ngôn ngữ mà bạn muốn bật cho thị trường này.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi thiết lập thị trường mục tiêu bằng miền hoặc miền phụ, bạn có thể chuyển sang phương thức khác miễn là kết nối miền hoặc miền phụ liên kết trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn xóa miền hoặc miền phụ, trang lỗi 404 sẽ hiển thị với khách hàng cố truy cập URL dành riêng cho vùng đó.

Thiết lập thị trường mục tiêu bằng thư mục con

Khi thiết lập URL duy nhất bằng thư mục con, bạn cần thêm hậu tố dành riêng cho vùng xuất hiện ở cuối URL, sau hậu tố ngôn ngữ hai chữ cái cho mỗi ngôn ngữ mà thị trường hỗ trợ. Nếu bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ, bạn có thể bật nhiều ngôn ngữ cho từng thị trường.

Ví dụ: Nếu Hoa Kỳ là thị trường chính của bạn trên your-shop-name.com, bạn có thể sử dụng thư mục con để nhắm mục tiêu thị trường đến Canada trên your-shop-name.com/en-ca. Nếu bạn quyết định đặt ngôn ngữ tiếng Pháp là tùy chọn ngôn ngữ cho cả khách hàng Canada, tiếng Pháp cũng sẽ có một thư mục con duy nhất trên your-shop-name.com/fr-ca.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Trong mục Thị trường khác, tìm thị trường bạn muốn thiết lập, rồi nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Cài đặt thị trường, nhấp vào Miền và ngôn ngữ.
 4. Trong mục Miền thị trường và thư mục con, chọn Thư mục con.
 5. Trong hộp Thư mục con, nhập hậu tố dành riêng cho khu vực cho thị trường mục tiêu. Ví dụ: eu cho châu Âu hoặc ca cho Canada.
 6. Không bắt buộc: Trong mục Ngôn ngữ thị trường, chọn các ngôn ngữ mà bạn muốn bật cho thị trường này.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thư mục con được tạo bằng miền chính của bạn.

Nếu sau đó bạn quyết định xóa thị trường sử dụng thư mục con, trang lỗi 404 sẽ hiển thị với khách hàng cố truy cập URL dành riêng cho vùng đó. Để chuyển hướng những khách hàng này đến miền chính hoặc URL dành riêng cho vùng khác, bạn có thể nhập URL chuyển hướng bằng tệp CSV.

Bước tiếp theo

Sau khi thiết lập URL dành riêng cho khu vực, bạn cần gửi sơ đồ trang web cho từng miền và miền phụ trong Google Search Console.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí