Thêm miền vào Shopify

Khi bạn mua miền qua Shopify, miền của bạn sẽ được định cấu hình tự động để hoạt động với miền chính. Theo mặc định, miền chính có định dạng examplestore.myshopify.com khi bạn đăng ký Shopify. Nếu muốn thay đổi miền sẽ hiển thị với khách hàng khi họ duyệt cửa hàng trực tuyến của bạn, bạn có thể thêm URL tùy chỉnh, chẳng hạn như www.example.com. Bạn có thể thêm miền tùy chỉnh vào Shopify theo hai cách:

  • Nếu bạn chưa sở hữu miền tùy chỉnh, bạn có thể mua miền qua Shopify. Khi bạn mua miền tùy chỉnh qua Shopify, miền đó sẽ được định cấu hình tự động thành miền chính của cửa hàng.
  • Nếu đã sở hữu miền tùy chỉnh từ nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể sử dụng miền bạn sở hữu. Bạn có thể kết nối miền tùy chỉnh của mình với cửa hàng trực tuyến hoặc chuyển việc quản lý miền sang Shopify.

Ngoài URL .myshopify.com, bạn có thể thêm tối đa 10 miền hoặc miền phụ vào cửa hàng Shopify. Nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng gói Shopify Plus, bạn có thể thêm tối đa 1.000 miền hoặc miền phụ. Khi bạn thêm miền tùy chỉnh vào Shopify, hệ thống sẽ tự động tạo chứng chỉ SSL mới.

Tăng trưởng: Nếu bạn cần hỗ trợ thiết lập miền tùy chỉnh cho cửa hàng Shopify, bạn có thể thuê chuyên gia Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí