TSP100IIILAN- og TSP100IIIW-kvitteringsprintere til Android

Bemærk: Star Micronics TSP100III LAN- og TSP100IIIW-kvitteringsprinterne er i betaversion.

Hvor kan man købe Star Micronics TSP100III LAN- og TSP100IIIW-kvitteringsprintere?

Star Micronics TSP100III LAN- og TSP100IIIW-kvitteringsprinterne er ikke tilgængelige i Shopifys hardwarebutik, men du kan købe dem hos Barcodes Inc.

Køb af printerpapir

Alle typer af ruller med termisk papir vil fungere sammen med printeren, hvis:

  • Bredden er 80 mm
  • Længden ikke overskrider 70 m (230 fod).

Du kan finde en beskrivelse af, hvordan du sætter papir i kvitteringsprinteren, i vejledningen, der findes i producentens hardwaremanual.

Installation og opsætning

Fejlfinding

Hvis FEJL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes, at der ikke er noget papir i printeren. Åbn printeren, sæt nyt papir i, og luk låget. FEJL-indikatoren bør herefter blive slukket, og KLAR-indikatoren bør blive tændt.

Papirstop

Hvis du fører papir skråt ind i kvitteringsprinteren, vil du sandsynligvis forårsage papirstop. Hvis dette sker, skal du slukke for printeren, åbne den og prøve at sætte papiret i igen.

Hvis du forsøger at gøre kvitteringen smallere end den angivne bredde på 3 tommer (80 mm), skal du sørge for at bruge den angivne skillelinje. Lad være med at folde papiret, når du sætter det i printeren.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis