TSP100IIILAN- og TSP100IIIW-kvitteringsprintere til Android

Bemærk: Star Micronics TSP100III LAN- og TSP100IIIW-kvitteringsprinterne er i betaversion.

Hvor kan man købe Star Micronics TSP100III LAN- og TSP100IIIW-kvitteringsprintere?

Star Micronics TSP100III LAN- og TSP100IIIW-kvitteringsprinterne er ikke tilgængelige i Shopifys hardwarebutik, men du kan købe dem hos Barcodes Inc.

Køb af printerpapir

Alle typer af ruller med termisk papir vil fungere sammen med printeren, hvis:

  • Bredden er 80 mm
  • Længden ikke overskrider 70 m.

Du kan finde en beskrivelse af, hvordan du sætter papir i kvitteringsprinteren, i vejledningen, der findes i producentens hardwaremanual.

Installation og opsætning

Fejlfinding

Hvis FEJL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes, at der ikke er noget papir i printeren. Åbn printeren, sæt nyt papir i, og luk låget. FEJL-indikatoren bør herefter blive slukket, og KLAR-indikatoren bør blive tændt.

Papirstop

Hvis du fører papir skråt ind i kvitteringsprinteren, vil du sandsynligvis forårsage papirstop. Hvis dette sker, skal du slukke for printeren, åbne den og prøve at sætte papiret i igen.

Hvis du forsøger at gøre kvitteringen smallere end den angivne bredde på 80 mm, skal du sørge for at bruge den angivne skillelinje. Lad være med at folde papiret, når du sætter det i printeren.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis