Oppførselsrapporter

Adferdsrapporter hjelper deg å forstå kundenes kjøpsadferd. Hvis butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere, har du også tilgang til rapporten for analyse av nettbutikkens handlekurv. Disse rapportene kan gi bedriften din innsikt i hvordan gjøre følgende:

  • Markedsfører produktene dine bedre på nett og offline
  • får til mersalt til den største målgruppen
  • oppretter kampanjeprising og produktpakker
  • øker det gjennomsnittlige antallet totalbestillinger.

Hvis for eksempel nettbutikken har et tema med søkefelt, kan du se hvilke ord de besøkende bruker for å søke etter produkter i butikken din i mest brukte søk for nettbutikken-rapporten. Du kan også se søkeordene som ikke gir noen resultater i de beste nettbutikk søkene uten resultater-rapporten.

Du kan bruke dataene i atferdsrapportene til å øke salget ved å organisere butikken slik at kundene kan finne det de leter etter, og at de samtidig oppfordres til å gjøre ytterligere kjøp.

Se adferdsrapportene dine

Trinn:

  1. I Adferd-seksjonen klikker du på rapporten du vil se.

Konvertering i nettbutikk over tid

Rapporten Konvertering i nettbutikk over tid viser prosentandelen av nettbutikkens besøkende som gjør et kjøp i løpet av en bestemt tidsperiode.

Følgende kolonner er i konvertering i nettbutikk over tid-rapporten:

Kolonner i nettbutikkens konvertering over tid-rapporten
Kolonne Beskrivelse
Tidsgruppering Tidsgrupperingen du har valgt, for eksempel dag, uke eller måned.
Økter Totalt antall økter i nettbutikken din.
Lagt til i handlekurv Totalt antall økter der en kunde har lagt til et produkt i en handlekurv.
Nådd kassen Det totale antallet økter med registrert brukerinteraksjon (for eksempel tastetrykk eller museklikk) i kassen.
Konverterte økter Totalt antall økter der en kunde har kjøpt et produkt.
Konverteringsrate Prosentandelen av økter som resulterte i et kjøp.

Denne informasjonen kan hjelpe deg med å forstå hvor bra butikken din konverterer økter til salg.

Når du åpner denne rapporten, er dataene nesten helt oppdatert. Du kan åpne eller oppdatere rapporten på nytt for å vise nyere data.

Du kan sammenligne data fra ulike datoperioder i denne rapporten.

Den daglige rapporten kan oppdateres innenfor en 48-timers periode etter at den først behandles og publiseres. Dette skjer fordi trafikkdataene beregnes på innenfor et minutt, og uønsket robottrafikk kan være inkludert i dataene. Tester for å beregne denne typen trafikk kjøres, og kan ta inntil 48 timer å gjennomføre. Hvis disse testene finner uønsket trafikk, fjernes den uønskede trafikken fra rapportene.

For eksempel: Bruk av nettbutikkens konverteringsrapport for å ta forretningsbeslutninger

Sarah har en sportsbutikk. Mange besøker nettbutikken, men det er ikke så mange som kjøper noe.

Fra Shopify-administratoren klikker Sarah på Analyse > Rapporter. På Atferds-kortet, under Rapporter-overskriften klikker hun på konvertering av nettbutikk over tid. Hun klikker på Grupper etter i rullegardinmenyen og grupperer konverteringsraterapporten etter måned.

Sarah oppdager at konverteringsraten i nettbutikken forrige måned var 5 %, som innebærer 5 % av de som besøkte nettbutikken den måneden, endte opp med å kjøpe et produkt. I løpet av den neste måneden omorganiserer Sarah samlingene sine og lanserer en ny rabattkode for å se om den forbedrer konverteringsraten. Hun bruker konvertering av nettbutikken over tid-rapporten til å følge med på fremgangen.

Nettbutikkens hastighet

Optimalisering av hastigheten i nettbutikken kan forbedre handleopplevelsen for kundene dine, gjøre butikken enkere å oppdage, og øke konverteringen. Du kan finne ut hvordan butikken din gjør det i forhold til bransjestandarder og andre Shopify-butikker som din ved å se på Nettbutikkhastighet-rapporten.

For å finne ut mer om denne rapporten kan du se Nettbutikkhastighet-rapporten.

Konverteringer av produktanbefalinger over tid

Hvis du bruker produktanbefalinger fra Shopify på disse produktsidene i nettbutikken, vil rapporten Konverteringer av produktanbefalinger over tid vise deg hvor effektive disse anbefalingene er over en gitt tidsperiode. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å forstå hvor bra butikken din konverterer produktanbefalinger til salg.

Du finner følgende kolonner i Konverteringer av produktanbefalinger over tid-rapporten:

Kolonner i konverteringer av produktanbefalinger over tid-rapporten
Kolonne Beskrivelse
Klikket Antallet ganger en produktside ble besøkt av en kunde ved å klikke på en produktanbefaling.
Lagt til i handlekurv Antallet ganger et anbefalt produkt ble lagt til i handlekurven av en kunde etter å ha klikket på en produktanbefaling i en økt.
Kjøpt Antallet ganger et produkt ble kjøpt av en kunde etter å ha lagt det til i handlekurven og etter å ha klikket på en produktanbefaling i en økt.
Klikket for å kjøpe konverteringsrate Prosentandelen av klikk på produktanbefalinger som konverteres til kjøp.

Dataene er som en trakt: Antallet klikk er alltid større enn eller lik antallet som er lagt til i handlekurven, og «lagt til i handlekurv»-nummeret er alltid større enn eller likt antallet kjøp.

Rapporten inneholder ikke data for produkter som legges til i handlekurven eller kjøpes ved å bruke en Kjøp-knapp eller en tredjepartsapp.

Du kan gruppere dataene etter dag, uke eller måned. Du kan også sammenligne data fra ulike datointervaller.

Det kan ta opptil fem dager før rapporten har behandlet nye data. I dette tilfellet vil ikke konverteringer fra produktanbefalinger som genereres i dag vises i rapporten før fem dager fra i dag.

De mest populære nettbutikksøkene

Rapporten over nettbutikksøk viser deg en oversikt over søkeordene som kundene bruker til å søke etter et produkt i nettbutikken.

Du kan se det spesifikke ordet kunden brukte til å søke i butikken i kolonnen Opprinnelig spørring.

Denne informasjonen kan hjelpe deg med å forstå spesifikke ord som kunder bruker når de ser etter noe i butikken din. Du kan deretter justere produkttitler og -beskrivelser for å sørge for at kundene dine er i stand til å finne det de leter etter raskt.

På grunn av måten søkene spores på, er det ikke sikkert at denne rapporten viser alle søkene i butikken fra de siste 12 timene.

De mest populære nettbutikksøkene uten resultater

De beste nettbutikksøkene uten resultat-rapporten gir deg en oversikt over de søkeordene kundene bruker for å finne et produkt i butikken som ikke ga dem noen resultater.

Du kan se det spesifikke ordet kunden brukte til å søke i butikken i kolonnen Opprinnelig spørring.

Denne informasjonen kan hjelpe deg med å finne ord som kundene bruker når de ser etter noe i butikken din. Du kan deretter endre produkttitlene og -beskrivelsene for å sørge for at kundene dine finne det de leter etter raskt.

På grunn av måten søkene spores på, er det ikke sikkert at denne rapporten viser alle søkene i butikken fra de siste 12 timene.

Økter etter målside

Rapporten Økter etter målside viser deg hvilke sider øktene i nettbutikken din starter på.

Du kan se denne oversikten fra Analyse-siden uavhengig av hvilket Shopify-abonnement du har.

Når du åpner denne rapporten, er dataene nesten helt oppdatert. Du kan åpne eller oppdatere rapporten på nytt for å vise nyere data.

Økter etter enhet

Rapporten Økter etter enhet viser deg hvilken type enheter som brukes til å se på nettstedet ditt.

Du kan se denne oversikten fra Analyse-siden uavhengig av hvilket Shopify-abonnement du har.

Når du åpner denne rapporten, er dataene nesten helt oppdatert. Du kan åpne eller oppdatere rapporten på nytt for å vise nyere data.

Handlekurvanalyse for nettbutikk

Rapporten Analyse av nettbutikkens handlekurv hjelper deg å forstå kundenes handleatferd ved å vise deg par av produkter som er lagt i samme handlekurv i løpet av de siste 30 dagene. Du kan bruke informasjonen i denne rapporten som en veiledning til å sette sammen markedsføringsstrategier basert på opplysningene du finner.

Denne rapporten er tilgjengelig for deg som har Shopify-abonnementet eller høyere.

Trinn:

  1. Fra Atferd-seksjonen klikker du på Analyse av nettbutikkens handlekurv.

Rapporten viser maksimalt 12 par produkter.

På grunn av måten denne rapporten genereres på, er det ikke sikkert at analysen viser all aktiviteten som har vært i butikken din de siste 24 timene.

Markedsføringsteknikker

Har du noen gang lurt på hvorfor melken vanligvis finnes bakerst i matvarebutikken, langt vekk fra frokostblandingen?

Melken kunne jo stå i et kjøleskap nærmere frokostblandingen, eller frokostblandingen kunne bli flyttet nærmere melken. Men det er faktisk en grunn til at de står langt unna hverandre.

Melk har en kort holdbarhetsperiode, og folk flest må kjøpe melk ofte. Markedsførerne plasserer melken bakerst i butikken, slik at kundene må gå forbi mange andre produkter for å komme til den. Studier i psykologi og markedsføring viser at kundene vil kjenne igjen andre produktmerker mens de går mellom frokostblandingen og melken, og legger dem i handlekurven. Disse produktene er ofte noe kundene ikke engang visste at de ville ha.

Frokostblandingen plasseres nærmere inngangen fordi markedsførerne er sikre på at dersom du kjøper frokostblanding, trenger du også melk. Du må da gå forbi alle de andre produktene for å hente melken bak i butikken. Hvis du drar til butikken for å kjøpe melk, er det ikke sikkert at du også ønsker å kjøpe frokostblanding. På grunn av dette, er melken plassert bak i butikken mens frokostblandingen står langt foran, og ikke omvendt.

Du kan bruke denne typen markedsføringsteknikk i Shopify-butikken din, uansett hvilken bransje du driver virksomhet i.

I de følgende eksemplene refererer produkt A til produktene under kundene som la til-kolonnen, mens produkt B refererer til produktene under … også lagt til-kolonnen for å illustrere produktrelasjonene i analyserapporten for nettbutikkens handlekurv.

Prisrabatter og påslagstall

Med tanke på at kundene sannsynligvis vil legge til produkt B i handlekurven etter å ha lagt til produkt A, bør du legge til en rabatt på produkt A og øke prisen på produkt B. Rabatten kan øke hvor mange ganger produkt A legges til i handlekurven og påvirke antallet ganger som produkt B også legges til.

Det er ulike måter å legge til en rabatt på i Shopify:

Nettstedsannonser

Du kan annonsere produktene dine på nettstedet ditt ved hjelp av bannerannonser og produktanbefalinger.

Mange Shopify-temaer har lysbildebannere bygget inn på startsiden. Banneret er en svært synlig del av butikken din, så du kan legge inn en bannerannonse som kundene kan klikke på for å komme direkte til produktet. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette selv, kan du jobbe med en designer eller en Shopify-ekspert for å opprette en annonse og laste den opp til lysbildebanneret på startsiden.

Du kan også bruke produktanbefalinger til å foreslå relaterte produkter til kundene basert på produktene de ser på for øyeblikket.

E-postkampanjer

Du kan innhente kunde-e-poster i kassen og kjøre markedsføringskampanjer på e-post.

Hvis du har en lang liste med kunder på e-post, kan du finne en e-post-app i Shopify App Store og benytte denne til å bygge en adresseliste som henter data fra kunder-siden i Shopify-administrator.

Produktplassering i butikken din

Som vi så i melke- og frokostblandingseksempelet, prøver dagligvarebutikker å øke salget ved å fysisk skille produkt A fra produkt B. Hvis forholdet mellom produktene ikke er sterkt nok, er det ikke sikkert at kundene klarer å finne produkt B og dermed gi opp, noe som gjør at separasjonen får negative konsekvenser for salget.

Å legge produkter tett sammen gir deg ikke den samme fordelen som vises ved produktforholdet i melke- og frokostblandingseksempelet, men det gjør det lettere for kundene å finne det de leter etter.

Sørg for at du tenker gjennom hvordan du plasserer produktene i nettbutikken, da kundene kanskje ikke leter etter produkter på nettet på samme måte som de ville gjort i en fysisk butikk. Hvis du skiller produktene dine, må du sørge for at kundene fremdeles kan søke for å finne det de leter etter.

Det finnes ulike måter å endre produktplasseringen i butikken på:

Logistikk

Hvis bedriften din vokser og lagerbeholdningsstyring blir et fokus for bedriften din, kan du bruke produktrelasjoner i Analyserapporten for nettbutikkens handlekurv som en hjelp til å planlegge for lagerføringen. Du kan for eksempel oppbevare produkt B i nærheten av produkt A på lageret.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis