Anpassa din orderstatussida

Oavsett vilket transportföretag du väljer finns det fortfarande åtgärder du bör vidta för att säkerställa att butiksutcheckningen är som förväntat.

Översikt

När du distribuerar eller uppdaterar ordrar och inkluderar ett spårningsnummer kommer dina kunder att ta emot en länk till orderstatussidan via e-post. Följande e-postmallar innehåller som standard URL till kundens orderstatussida:

 • Beställningsbekräftelse
 • Leveransbekräftelse
 • Leveransuppdatering.

Du kan visa status för en kunds order om du går till ditt Shopify-administratörskonto och besöker sidan Order.

Steg:

 1. Öppna den order du vill spåra från sidan Ordrar.
 2. Klicka på Åtgärder-knappen och sedan på Visa orderstatussida.

Orderstatussidan uppdateras i realtid när leveransstatusen ändras. Möjliga statusar är:

 • Bekräftad - En kund har skapat en order, men du har inte skickat eller distribuerat den än. Det här är en bra tid för att ta emot betalningen.
 • På väg - Du har markerat ordern som distribuerad eller delvis distribuerad i din Shopify admin och leveransen är på väg.
 • Levereras - Försändelsen anlände i kundens område och kommer snart att levereras till din kund.
 • Levererad – Kunden har tagit emot försändelsen.
 • Misslyckad leverans - Budet försökte leverera försändelsen till destinationsadressen, men något gick fel.

Kunderna får en länk till sin orderstatus i ett e-postmeddelande. För att säkerställa att detta sker automatiskt måste du:

 1. Konfigurera dina e-postmallar.

 2. Lägga till ett spårningsnummer till dina order.

 3. Testa funktionaliteten.

Konfigurera dina e-postmallar

Dina e-postmallar styr orderbekräftelsen och e-postmeddelanden om leverans som skickas till kunderna när du distribuerar och uppdaterar order. Du måste se till att dessa är redo att automatiskt skicka en orderstatus-URL till dina kunder. URL:en dirigerar kunderna till orderstatussidan. Standardmallar för SMS inkluderar redan en URL till orderstatusen.

Välj det alternativ som bäst beskriver dig:

 • Jag har inte anpassat mina e-postmallar.
 • Jag har anpassat mina e-postmallar.
 • Jag vet inte med säkerhet om mina e-postmallar är anpassade.

Jag har inte anpassat mina mallar för orderbekräftelse eller e-postmeddelanden om leverans

Du kan hoppa över det här steget om du inte har anpassat mallarna för orderbekräftelse eller leveransavisering utan fortfarande använder standardmallarna. Shopify har redan uppdaterat dina e-postmallar för att inkludera en länk som pekar dina kunder mot orderstatussidan.

Det du kan göra nu är:

 • Lägga till spårningsnummer till dina order - orderstatuslänken kommer automatiskt att skickas till dina kunder via e-post.
 • Testa funktionaliteten.

Jag har anpassat mina mallar för orderbekräftelse och e-postmeddelande om leverans

Eftersom du har anpassat en eller flera av dina mallar för orderbekräftelse eller leveransaviseringar kan Shopify inte automatiskt uppdatera mallarna åt dig utan att skriva över alla dina anpassningar.

Säkerställ att dina e-postmallar inkluderar order status URL, vilken ger dina kunder den länk de behöver, genom att antingen:

 • klicka på Återställ till standard (och därigenom radera alla dina anpassningar), eller
 • manuellt lägga till URL till orderstatussidan i dina mallar.

Varning! Du kan inte ångra åtgärden Återställ till standard, och den kommer att ta bort alla anpassningar du har gjort i din e-postmall.

Jag vet inte med säkerhet om mina e-postmallar är anpassade

Så här kan du kontrollera om du eller din personal har anpassat e-postmallarna om du är osäker:

 1. Gå till e-postmallarna för orderbekräftelse och leveransbekräftelse i avsnittet E-postmallar.

 2. Knappen Återställ till standard kommer att synas längst ned på mallsidan om du har anpassat en e-postmall.

Knappen

Följ stegen ovan om du ser en knapp märkt Återställ till standard på mallsidan orderbekräftelse eller leveransbekräftelse.

Lägga till URL till orderstatussidan i dina e-postmallar manuellt

Du måste lägga till Liquid-kod till dina mallar för att säkerställa att mallarna för orderbekräftelse och e-postmeddelanden om leverans inkluderar order status URL-länken till dina kunder.

Steg:

 1. Klicka på Leveransbekräftelse för att öppna den i onlineredigeraren.

 2. Hitta följande avsnitt om det finns:

For shipping status on these items:
{% for tracking_url in fulfillment.tracking_urls %}
 {{ tracking_url }}
{% endfor %}

Om den koden inte finns ska du lägga till koden i steg 4 när du vill att länken ska synas i dina e-postmeddelanden.

 1. Ersätt den med följande:
Track the status of your order: {{ order_status_url }}.

Du kan ändra detta meddelande så att det passar ditt varumärke. Det enda du behöver göra är att kopiera (ctrl + C på en PC eller command + C på en Mac) och klistra in (ctrl + V på en PC eller command + V på en Mac) {{ order_status_url }}-koden exakt som den syns här.

 1. Upprepa steg 1-5 för dina e-postmeddelanden med leveransuppdatering och orderbekräftelse.

Lägga till ett spårningsnummer till en order

Du måste lägga till ett spårningsnummer till dina order efter att du har ställt in att dina e-postmallar ska skicka order_status_url. Sedan skickar e-postmeddelandena automatiskt orderstatus-URL till dina kunder.

Följ dessa riktlinjer om du är osäker över hur man lägger till ett spårningsnummer:

Testa funktionaliteten i din kassa, särskilt om du har lagt till ytterligare skript, för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Lägg till registrering för orderuppdateringar

Kunder får orderuppdateringar via e-post eller telefon, beroende på vilken information de har angett under utcheckning. Du kan aktivera en knapp som låter dina kunder registrera sig för orderuppdateringar efter att en order har lagts. När denna knapp är aktiverad kan kunder lägga till ett telefonnummer eller en e-postadress på orderstatussidan.

Steg:

Registrering för orderuppdateringar

 1. Gå till ditt Shopify-administratörskonto och klicka på Inställningar och sedan klickar du på Utcheckningskassa.
 2. Gå till avsnittet Kundkontakt och markera sedan alternativet under Alternativ kontaktmetod:
  Inställning av registrering för orderuppdateringar
 3. Klicka på Spara.

Testa funktionaliteten

Om du lägger till kod till rutan Ytterligare skript, såsom spårningspixlar eller anpassad kod från en tredjepartsapp, så kan du testa hur utcheckningskassan upplevs genom att lägga en testorder.

Steg:

 1. Följ instruktionerna för att lägga en testorder. Använd din egen e-postadress vid utcheckning och välj ett transportföretag som stöds.
 2. Distribuera ordern och lägg till ett spårningsnummer till den från din Shopify-administrator.

Om du upptäcker avvikelser kan det bero på en konflikt mellan anpassad kod från en tredjepartsapp. Kontakta apputvecklaren för att lösa problemet. Du kan hitta deras kontaktuppgifter genom att leta efter appens namn i Shopifys appbutik.

Lägg till ytterligare skript

Rutan ytterligare skript används för att lägga till kod i mallen för din orderstatussida. Du kan lägga till något av följande:

 • HTML – Du kan använda vilken giltig HTML5-kod som helst, t.ex. skript-, stil-, iframe- och objektelement.

 • Liquid-kod - Du har åtkomst till kassan och butikens Liquid-objekt.

 • ROI/konverteringsspårningsskript

 • Hänvisningsspårningsskript

Varning! Shopify validerar (kontrollerar syntaxfel) endast din Liquid-kod i rutan ytterligare skript. Vi validerar inte HTML eller JavaScript. Var försiktig med koden du lägger till här och förstå att denna kommer att förändra hur butikens utcheckningskassa fungerar.

Exempel på anpassningar som använder ytterligare skript

Här är några exempel på anpassningar som använder fältet för Ytterligare skript:

Få tillgång till ytterligare skript

 1. Gå till avsnittet Orderhantering. Ytterligare skript hittar du nästan längst ned i detta avsnitt.

Textrutan

Ytterligare information

Orderstatussidan är en ny funktion som fortfarande utvecklas. Nedan hittar du lite information om funktionens status och våra planer för att förbättra dess kapacitet.

 • Transportföretag som stöds
 • Transportföretag som inte stöds
 • Order med flera leveranser eller transportföretag (delvis distribution)
 • Lägga till en anteckning eller ett meddelande på orderstatussidan
 • Kundsekretess

Transportföretag som stöds

För tillfället är USPS, UPS, FedEx och Canada Post de enda transportföretagen som helt stöder den nya orderstatussidan.

Orderstatussidan för leveranser som hanteras av transportföretag som stöds inkluderar en leveranskarta som uppdateras i realtid.

Transportföretag som inte stöds

I dagsläget stödjer inte orderstatussidan några andra transportföretag än USPS, UPS, FedEx, DHL Express och Canada Post. Du bör ändå uppdatera dina e-postmallar och fortsätta lägga till spårningsnummer i din orderdistribution så att dina kunder kan erhålla en order status URL.

På orderstatussidan visar order som hanteras av icke-stödda transportföretag ändå ett spårningsnummer som länkar till transportföretagets webbplats där dina kunder kan få mer information om statusen för en order.

För transportföretag som inte stöds, till skillnad från transportföretag som stöds, visas inte orderstatusen och stiftet på kartan kommer inte att uppdateras i realtid.

Order med flera leveranser eller transportföretag (delvis distribution)

Orderstatussidan stöder delvis distribution och order som du distribuerar i flera leveranser. Shopify skapar ett andra orderstatusblock med spårningsnumret och orderstatussidans innehåll.

Vi stöder delvis distribution, även om den hanteras av olika transportföretag.

Lägg till en anteckning eller ett meddelande

Som en del av ändringarna i funktionaliteten av rutan Ytterligare skript kan du lägga till innehållsfält till din utcheckningskassas orderstatussida, med hjälpa av ett JavaScript-objekt.

Om du följer vår guide behöver du bara känna till lite om HTML för att kunna lägga till innehåll, t.ex. en anteckning eller ett meddelande, till din orderstatussida.

Kundsekretess

Även om länken till orderstatussidan liknar en offentligt tillgänglig URL är dina kunders leveransdresser säkra och inte synliga för andra.

I syfte att säkra kundens uppgifter krävs inloggning när någon besöker orderstatussidan från en annan enhet än den som används för att slutföra utcheckningen. För att komma åt sidan behöver din kund uppge två uppgifter:

 • ordernumret (som har skickats via e-post), och
 • e-postadressen som användes för att slutföra utcheckning.

Översätt din orderstatussida

Du har samma kontroll över språket som används på din orderstatussida som du har över resten av din Shopify-butik. Om du har översatt hela ditt temaspråk kommer din orderstatussida redan att vara på ditt valda språk.

Du kan dessutom översätta din meddelanden rad för rad om standardtexten inte passar ditt varumärke. Till exempel kan orderstatussidans första rad som säger "Tack till dig, John" översättas till "Tack, John!".

Observera! Det finns tre grundläggande innehållstyper som kan vara bra att översätta: oformaterad text, HTML och Liquid.

Steg:

 1. Hitta det tema du vill redigera och klicka sedan på Åtgärder > Redigera språk.

 2. Bläddra ned till rubriken Tackmeddelande i kassan:

Rubriken

Fälten från rubriken Utcheckning tack till rubriken Policyer för utcheckning innehåller det översättningsbara meddelandet för orderstatussidan

 1. Ange din översatta text i fälten.

 2. Klicka på Spara.

Observera! Olika fält visas på orderstatussidan beroende på om statusen är "bekräftad", "på väg", "ute för leverans" eller "levererad".

Avancerade anpassningar

Om du har en Shopify Plus-prenumeration får du åtkomst till checkout.liquid-layouten och checkout.scss.liquid-tillgångsfilen, vilket ger dig full kontroll så att du kan göra avancerade anpassningar av din kassaupplevelse.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis