การถ่ายโอนสต็อก

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

คุณสามารถติดตามการถ่ายโอนสต็อกระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของคุณใน Stocky เพื่อให้คุณทราบว่าสินค้าคงคลังของคุณอยู่ที่ใดได้ตลอดเวลา

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการขายในภูมิภาคอย่างรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถถ่ายโอนสต็อกของคุณไปยังตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมสำหรับการขายได้ เมื่อสินค้ามาถึง คุณสามารถรับการถ่ายโอนสต็อกผ่าน Stocky เพื่ออัปเดตระดับสินค้าคงคลังของคุณได้

ขั้นตอน:

  1. ใน Stocky ให้คลิกสินค้าคงคลัง > ถ่ายโอนสต็อกใหม่
  2. ป้อนตำแหน่งที่ตั้งที่มีการย้ายสินค้าคงคลังจากนั้นคลิกสร้าง
  3. เพิ่มสินค้าและจำนวน
  4. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งสินค้าแล้วให้คลิกส่ง ซึ่งเป็นการลดระดับสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งต้นทางของการถ่ายโอน
  5. เมื่อสินค้าคงคลังมาถึงที่ปลายทางของการถ่ายโอนแล้ว ให้คลิกได้รับ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งปลายทางของการถ่ายโอน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี