Xóa và chuyển miền

Nếu không còn muốn liên kết miền tùy chỉnh với cửa hàng Shopify của mình, bạn có thể thực hiện một trong những việc sau:

  • Nếu sở hữu miền của bên thứ ba, bạn có thể xóa miền khỏi trang quản trị Shopify.
  • Nếu có miền do Shopify quản lý và muốn sử dụng miền này trên trang web khác, bạn có thể chuyển miền sang cửa hàng Shopify khác hoặc nhà cung cấp tên miền khác.
  • Nếu có miền do Shopify quản lý và muốn hủy miền hoàn toàn, bạn có thể tắt gia hạn tự động để miền hết hạn vào cuối thời hạn đăng ký.

Không thể xóa hay thay đổi URL .myshopify.com của bạn vì bạn sử dụng URL .myshopify.com để đăng nhập vào cửa hàng và định danh tài khoản khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu muốn thay đổi miền mà khách hàng sử dụng để truy cập vào cửa hàng của bạn thì bạn có thể thêm miền tùy chỉnhđặt miền tùy chỉnh làm miền chính.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí