Nâng cấp lên Shopify Markets Pro

Nếu đáp ứng được các yêu cầu thì bạn có thể nâng cấp lên Markets Pro ngay trên trang quản trị Shopify. Markets Pro thực hiện nhiều thay đổi đối với cửa hàng và bạn nên xem lại các thay đổi này trước khi nâng cấp Markets Pro.

Sau khi cửa hàng được đánh giá để sử dụng Markets Pro, bạn sẽ nhận được email và thông báo trên trang Markets của trang quản trị Shopify.

Trước khi nâng cấp lên Markets Pro

Trước khi nâng cấp lên Markets Pro, đảm bảo rằng bạn nắm rõ những thay đổi sau đây mà Markets Pro sẽ thực hiện đối với cửa hàng trực tuyến khi đánh giá cửa hàng:

Thay đổi mà Markets Pro thực hiện đối với cửa hàng
Cài đặt Thay đổi
Cửa hàng
 • Cổng thanh toán sẽ chuyển sang cổng thanh toán Markets Pro đối với các đơn hàng quốc tế.
 • Danh mục sản phẩm được tự động phân loại bằng mã HS và được điều chỉnh để phù hợp với các hạn chế theo quốc gia.
 • Giá sản phẩm tăng theo tỷ lệ phần trăm cụ thể để thêm phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ.
 • Thanh toán
 • Thêm phương thức thanh toán địa phương vào trang thanh toán.
 • Tính và thu thuế khi thanh toán.
 • Thu thập số điện thoại của khách hàng khi thanh toán cho đơn hàng Markets Pro.
 • Dịch vụ vận chuyển trả trước thuế của DHL được sử dụng khi thanh toán.
 • Thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm vào trang thanh toán, trong đó cho biết Global-e là thương nhân chịu trách nhiệm cho giao dịch theo đơn hàng quốc tế.
 • Thị trường
 • Tạo thị trường cho các thị trường quốc tế nơi bạn đang bán hàng.
 • Các quốc gia không tương thích sẽ bị xóa khỏi Markets.
 • Các đơn vị tiền tệ không tương thích sẽ chuyển sang USD.
 • Cửa hàng trực tuyến
 • Cửa hàng trực tuyến của bạn chấp nhận 136 đơn vị tiền tệ.
 • Tính năng chuyển hướng miền tự động được kích hoạt để mang đến cho người mua quốc tế trải nghiệm tốt nhất tại cửa hàng.
 • Tất cả đơn hàng quốc tế đều được kiểm tra về gian lận.
 • Thanh toán
 • Bạn nhận quyết toán bằng đồng USD. Dữ liệu giao dịch sẽ có vào ngày 1, 8, 15 và 22 trong tháng. Các đơn hàng chưa thực hiện sẽ không được tính vào khoản quyết toán.
 • Nhãn vận chuyển Markets Pro có loại giao dịch mới trong khoản quyết toán.
 • Markets Pro trở thành thương nhân chịu trách nhiệm cho mọi đơn hàng quốc tế.
 • Nâng cấp lên Markets Pro

  Bạn có thể nâng cấp lên Markets Pro ngay trên trang Markets của trang quản trị Shopify. Quá trình đánh giá cửa hàng có thể mất đến năm ngày làm việc.

  Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Nhấp vào Nâng cấp lên Markets Pro.
  3. Không bắt buộc: Trong mục Phí vận chuyển Markets Pro, bạn có thể thực hiện những việc sau:

   • Để tải xuống tệp CSV có phí vận chuyển Markets Pro, nhấp vào Tải xuống bảng phí.
   • Để tính phí vận chuyển Markets Pro, nhấp vào Khám phá mức phí khác.
  4. Trong mục Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhấp vào Quản lý rồi chọn nâng cấp lên Markets Pro theo cách thủ công hoặc tự động sau khi cửa hàng được đánh giá:

   • Để tự động nâng cấp lên Markets Pro, chọn Tự động rồi nhấp vào Đóng.
   • Để tự nâng cấp thủ công lên Markets Pro, chọn Thủ công, sau đó nhấp vào Đóng.
  5. Chọn Tôi chấp nhận Điều khoản dịch vụ.

  6. Nhấp vào Submit (Gửi).

  Nếu bạn chọn nâng cấp lên Markets Pro theo cách thủ công thì sau khi cửa hàng được đánh giá, bạn sẽ có thể nâng cấp trong Cài đặt > Markets > Hoàn tất nâng cấp. Sau khi nâng cấp Markets Pro, bạn có thể thiết lập cài đặt cho Markets Pro và cửa hàng.

  Tắt Markets Pro

  Nếu không muốn sử dụng Markets Pro cho đơn hàng quốc tế nữa thì bạn có thể tắt Markets Pro trong cửa hàng.

  Những lưu ý khi tắt Markets Pro

  Trước khi tắt Markets Pro, cân nhắc những điều sau:

  • Khoản quyết toán cuối cùng của bạn có thể được lưu trong tối đa 90 ngày để đề phòng trường hợp hoàn tiền hoặc bồi hoàn.
  • Đối với các đơn hàng được tạo trước khi tắt Markets Pro, bạn vẫn cần thực hiện thông qua Markets Pro. Các đơn hàng được đặt sau đó có thể sử dụng phương thức thực hiện khác.
  • Hủy mọi lịch nhận hàng bạn đã thiết lập cho đơn hàng Markets Pro.
  • Chỉ chủ cửa hàng mới có thể tắt Markets Pro.

  Những thay đổi đối với cửa hàng

  Xem xét những thay đổi sau đối với cửa hàng sau khi bạn tắt Markets Pro:

  • Tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu bị tắt trong cửa hàng.
  • Các phương thức thanh toán địa phương do Markets Pro hỗ trợ sẽ bị xóa khỏi cửa hàng.
  • Các hạn chế về sản phẩm, quốc gia và đơn vị tiền tệ do Markets Pro quản lý sẽ bị gỡ bỏ. Bạn tự chịu trách nhiệm theo dõi và tuân thủ các hạn chế và quy định.
  • Khách hàng tiếp tục đặt hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ trong tất cả các thị trường bạn hiện có.
  • Phí vận chuyển DHL eCommerce sẽ bị xóa khỏi trang thanh toán và cước phí nhãn của DHL Express thay đổi. Kiểm tra và cập nhật phí vận chuyểnthị trường của bạn.

  Tắt Markets Pro

  Bạn có thể tắt Markets Pro trong cửa hàng.

  Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
  3. Trong mục Markets Pro, nhấp vào Tắt Markets Pro.
  4. Chọn lý do bạn muốn tắt Markets Pro rồi nhấp vào Tiếp.
  5. Xem xét các thay đổi xảy ra với cửa hàng sau khi bạn tắt Markets Pro.
  6. Nhấp vào Tắt Markets Pro.

  Bạn có thể nâng cấp lại lên Markets Pro trong phần Cài đặt > Markets > Tùy chọn.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí