Vận chuyển bằng Shopify Markets Pro

Để thực hiện và vận chuyển đơn hàng quốc tế bằng Markets Pro, bạn có thể sử dụng một trong những tùy chọn sau:

 • Mua và in trực tiếp nhãn vận chuyển trên trang quản trị Shopify.
 • Thực hiện và vận chuyển đơn hàng bằng đối tác thực hiện đơn hàng của bên thứ ba.
 • Tích hợp nhà kho với API vận chuyển của Global-e.

Bạn chỉ có thể mua nhãn vận chuyển DHL Express và lô hàng cần đáp ứng nhiều yêu cầu vận chuyển.

Những yêu cầu và lưu ý về vận chuyển

Khi vận chuyển bằng Markets Pro, lô hàng của bạn cần đáp ứng các yêu cầu về gói hàng và giá trị. Một số yêu cầu có thể thay đổi tùy theo quốc gia nơi nhận. Một số sản phẩm và danh mục sản phẩm bị cấm hoặc hạn chế trên Markets Pro.

Yêu cầu về gói hàng

Xem lại các giá trị gói hàng tối đa sau:

 • trọng lượng tối đa cho một kiện hàng là 150 lb
 • một kiện hàng có chiều dài tối đa là 47,24 inch, chiều rộng tối đa là 47,24 inch và chiều cao tối đa là 47,24 inch
 • trọng lượng tối đa cho một pa-lét là 660 lb
 • một pa-lét có chiều dài tối đa là 48 inch, chiều rộng tối đa là 48 inch và chiều cao tối đa là 63 inch

Nếu kiện hàng hoặc pa-lét vượt quá trọng lượng hoặc kích thước tối đa, bạn sẽ phải trả phụ phí cố định.

Giới hạn giá trị

Bạn có thể mua nhãn vận chuyển có tổng giá trị đơn hàng lên đến 25.000 USD.

Hạn chế giá trị đối với danh mục sản phẩm cụ thể có thể thay đổi theo quốc gia nhận. Danh mục sản phẩm như trang sức hoặc đồng hồ không được vượt quá 5.000 USD mỗi mặt hàng riêng lẻ. Ví dụ: Nếu bạn bán trang sức thì bạn vẫn có thể mua nhãn vận chuyển có giá trị lên đến 25.000 USD, nhưng bạn cần đảm bảo rằng mặt hàng trang sức riêng lẻ không vượt quá 5.000 USD.

Phí vận chuyển bổ sung

Trong một số trường hợp, bạn có thể phải trả phí vận chuyển bổ sung. Xem kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về phí vận chuyển bổ sung:

Phí vận chuyển bổ sung
Loại phí Phí dịch vụ Mô tả
Phụ phí khu vực hẻo lánh 7 USD Nếu bạn gửi hàng từ hoặc đến vùng sâu vùng xa, bạn có thể phải trả phụ phí vùng sâu vùng xa. Tìm hiểu thêm về vùng sâu vùng xa của DHL Express.
Phí hóa đơn nhiều dòng 5 USD Nếu bạn vận chuyển sản phẩm từ năm nơi gửi trở lên, hoặc vận chuyển sản phẩm bằng ít nhất năm mã HS khác nhau.
Phí nộp hộ thuế 3 USD DHL thay mặt bạn hoặc khách hàng của bạn trả tiền thuế và thuế nhập khẩu cho chính quyền địa phương. DHL thu một khoản phí cho dịch vụ này. Tìm hiểu thêm về dịch vụ hải quan của DHL Express.
Phụ phí nhiên liệu Không cố định Phụ phí nhiên liệu phụ thuộc vào chi phí nhiên liệu hiện tại. Tìm hiểu thêm về phụ phí nhiên liệu của DHL Express.

Tải xuống phí vận chuyển cá nhân hóa

Bạn có thể tải xuống tệp CSV với phí vận chuyển cá nhân hóa. Bạn có thể sử dụng các mức phí vận chuyển này làm tài liệu tham khảo để cập nhật phí vận chuyển sẽ hiển thị khi thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Trong mục Thị trường khác, nhấp vào Tùy chọn ưu tiên.
 3. Trong mục MỨC PHÍ CHO KHÁCH HÀNG, nhấp vào tải xuống bảng phí vận chuyển cá nhân hóa.
 4. Nhấp vào Download (Tải xuống).

Mang sản phẩm đến DHL Express

Bạn có thể mang sản phẩm đến địa điểm gửi hàng của DHL hoặc hẹn lịch lấy hàng.

Bạn có thể chọn tùy chọn nhận lô hàng trong ứng dụng Markets Pro. Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về các tùy chọn nhận lô hàng:

Tùy chọn nhận lô hàng Markets Pro
Tùy chọn nhận hàng Mô tả
Nhận hàng định kỳ Chọn thời hạn ngày và thời điểm nhận lô hàng ưu tiên. Ví dụ: Bạn có thể đặt thời hạn nhận hàng thành thứ Hai và thứ Sáu lúc 3:00 - 5:00 CH. Lần nhận hàng định kỳ bắt đầu 48 giờ sau khi bạn nhận được đơn hàng Markets Pro đầu tiên.
Nhận hàng theo yêu cầu Lên lịch nhận lô hàng qua trang web DHL theo cách thủ công vào thời gian và ngày ưu tiên sau khi mua nhãn vận chuyển DHL Express.

Nếu muốn điều chỉnh thông tin nhận hàng, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Lên lịch nhận lô hàng theo yêu cầu

 1. Truy cập trang web của DHL Express.
 2. Nhấp vào Lên lịch nhận hàng.
 3. Trong mục Có cần tạo nhãn vận chuyển không, nhấp vào Không.
 4. Nhấp vào Bạn sẽ cần mã vận đơn DHL hoặc số tài khoản DHL để lên lịch nhận hàng để mở menu thả xuống, rồi chọn Tôi có mã vận đơn DHL.
 5. Nhập mã vận đơn vào trường Mã vận đơn. Bạn có thể tìm mã vận đơn như 1159527530 trên nhãn vận chuyển bên dưới mã vạch.
 6. Nhập số điện thoại vào trường Số điện thoại.
 7. Nhấp vào Next (Tiếp).
 8. Nhập địa chỉ nhận hàng và chi tiết liên hệ của bạn rồi nhấp vào Tiếp.
 9. Nhập trọng lượng và kích thước gói hàng rồi nhấp vào Cập nhật.
 10. Chọn ngày và giờ nhận hàng rồi nhấp vào Lên lịch nhận hàng.

Thực hiện đơn hàng trực tiếp trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể thực hiện đơn hàng Markets Pro trực tiếp trên trang quản trị Shopify bằng cách mua riêng hoặc hàng loạt nhãn vận chuyển DHL Express.

Những lưu ý khi mua nhãn vận chuyển trong trang quản trị Shopify

Trước khi mua nhãn vận chuyển DHL Express cho đơn hàng quốc tế trên trang quản trị Shopify, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Bạn không thể thêm bảo hiểm vận chuyển cho nhãn vận chuyển Markets Pro.
 • Markets Pro không hỗ trợ bao bì của hãng vận chuyển. Bạn cần sử dụng bao bì tùy chỉnh trên trang quản trị Shopify.
 • Bạn chỉ có thể mua nhãn vận chuyển DHL Express.
 • Để tính thuế nhập khẩu chính xác, bạn không thể chỉnh sửa quốc gia vận chuyển cho đơn hàng trả trước thuế và cho đơn hàng vận chuyển đến Canada, Hoa Kỳ hoặc Brazil. Bạn cũng không thể chỉnh sửa tỉnh hoặc tiểu bang vận chuyển.
 • Giá trị khai báo tối đa của lô hàng quốc tế là 25.000 USD.

Mua và in từng nhãn vận chuyển

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào một đơn hàng có chứa các mặt hàng chưa thực hiện.

 3. Trong mục Unfulfilled (Chưa thực hiện), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển).

 4. Trong mục MẶT HÀNG, xác nhận số lượng mặt hàng bạn muốn thực hiện lần này. Nếu muốn gửi đơn hàng của khách hàng bằng nhiều lần thực hiện, hãy thay đổi số lượng mỗi mặt hàng mà bạn không muốn gửi trong lần thực hiện này. Bạn có thể mua nhãn vận chuyển bổ sung cho mỗi lần thực hiện cần có để hoàn tất toàn bộ đơn hàng.

 5. Xem lại tờ khai hải quan và thêm các thông tin còn thiếu:

 6. Không bắt buộc: Trong mục TÙY CHỌN ĐẶT SẴN, chọn một tùy chọn đặt sẵn để áp dụng tùy chọn đặt sẵn nhãn vận chuyển cho nhãn vận chuyển của bạn.

 7. Trong mục Bao bì, chọn một bao bì hiện có hoặc tạo bao bì mới:

 8. Trong trường Tổng trọng lượng (tính cả bao bì), nhập tổng trọng lượng của lô hàng.

 9. Trong trường Ngày gửi hàng, chọn ngày gửi hàng. Nếu bạn muốn tự động gửi thông tin chi tiết về lô hàng cho khách hàng vào ngày đó, hãy chọn Gửi thông tin vận chuyển cho khách hàng.

 10. Xem lại chi tiết vận chuyển trong mục Summary (Tóm tắt), rồi nhấp vào Buy shipping label (Mua nhãn vận chuyển).

 11. Chọn có đối chiếu nhãn vận chuyển với biểu mẫu hải quan hay phiếu giao hàng hay không, rồi chọn khổ giấy in.

 12. In nhãn vận chuyển và chứng từ.

Mua và in hàng loạt nhãn vận chuyển

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Không bắt buộc: Để chỉ xem đơn hàng cần thực hiện, nhấp vào tab Chưa thực hiện.

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh từng đơn hàng bạn muốn tạo nhãn vận chuyển.

 4. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển. Nếu bạn thực hiện từ nhiều địa điểm, hãy chọn địa điểm thích hợp, rồi nhấp vào Tiếp tục.

 5. Không bắt buộc: Để áp dụng tùy chọn đặt sẵn cho nhãn vận chuyển của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Chọn đơn hàng.
  2. Nhấp vào X đơn hàng đã chọn.
  3. Nhấp vào tùy chọn đặt sẵn.
 6. Xem lại tờ khai hải quan và thêm các thông tin còn thiếu:

  1. Nhấp vào trường Mặt hàng của đơn hàng.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa tờ khai hải quan.
  3. Xác minh trọng lượng, số lượng, giá trị và mô tả sản phẩm cho từng sản phẩm.
  4. Không bắt buộc: Chọn Lưu thông tin vận chuyển vào chi tiết sản phẩm.
  5. Trong mục Cập nhật tờ khai hải quan, chọn một tùy chọn để cập nhật nhiều đơn hàng hoặc chỉ đơn hàng này.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).
 7. Trên trang Tạo nhãn vận chuyển, thực hiện mọi chỉnh sửa đối với nhãn.

 8. Nhấp vào Review and buy (Xem lại và mua).

 9. Không bắt buộc: Thay đổi ngày vận chuyển.

 10. Không bắt buộc: Thay đổi xem có gửi email thực hiện đơn hàng cho khách hàng hay không.

 11. Nhấp vào Buy shipping label (Mua nhãn vận chuyển).

 12. Chọn xem có muốn đối chiếu nhãn vận chuyển với biểu mẫu hải quan hay phiếu giao hàng hay không, rồi chọn khổ giấy in.

 13. In nhãn vận chuyển và chứng từ.

Thực hiện đơn hàng bằng đối tác thực hiện đơn hàng của bên thứ ba

Nếu bạn thực hiện và vận chuyển đơn hàng bằng đối tác thực hiện đơn hàng của bên thứ ba, bạn cần thông báo cho đối tác thực hiện đơn hàng của bên thứ ba về những thay đổi sắp tới đối với quá trình thực hiện đơn hàng quốc tế. Bạn cũng phải thông báo cho đối tác thực hiện đơn hàng biết rằng họ cần cập nhật Organization trong trường Yêu cầu nhãn đối với cửa hàng.

Bạn có thể chỉ sử dụng và chọn một trong các đối tác thực hiện đơn hàng sau trong quá trình sử dụng Markets Pro và thực hiện đơn hàng Markets Pro qua đối tác đó:

 • Dịch vụ phân phối nâng cao
 • Bergen Logistics
 • Deposco
 • Flurry
 • Idrive-logistics
 • Masonhub
 • PBD
 • Nhóm hiệu suất partner
 • PFS Web
 • Pixior
 • Quiet logistics
 • Radial
 • Ryder Ecommerce của Whiplash
 • Saddle Creek
 • Sauceda
 • Softeon
 • Vai (ERP OMS dự trên đám mây)

Nếu đối tác thực hiện đơn hàng của bạn không có trong danh sách, bạn có thể viết email gửi đến markets-pro@shopify.com để đề cử họ. Các đối tác thực hiện đơn hàng mới đang liên tục được thêm vào Markets Pro.

Tự động hóa quá trình thực hiện đơn hàng bằng API vận chuyển của Global-e

Bạn có thể xây dựng tích hợp thực hiện đơn hàng riêng bằng API vận chuyển của Global-e. Để biết thêm thông tin, tham khảo các tài liệu PDF sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí