Sao chép bảng giá bán buôn vào danh mục B2B

Danh mục đương tương với bảng giá trong kênh bán buôn Plus và cho phép bạn đưa ra định giá sản phẩm tùy chỉnh và đăng cho nhiều khách hàng.

Loại bảng giá so với danh mục

Xem lại bảng sau để biết loại bảng giá trong kênh bán buôn Plus được hỗ trợ và có thể sao chép sang danh mục trong B2B on Shopify.

Bảng giá và danh mục B2B
Bảng giá Tùy chọn danh mục
Giảm giá theo tỷ lệ phần trăm (tất cả sản phẩm) Có thể sao chép toàn bộ bảng giá giảm giá theo tỷ lệ phần trăm cho tất cả sản phẩm sang danh mục trong B2B on Shopify.
Giảm giá theo tỷ lệ phần trăm (bộ sưu tập) Có thể sao chép bảng giá giảm giá theo tỷ lệ phần trăm cho bộ sưu tập danh mục trong B2B on Shopify. Tuy nhiên, danh mục sẽ không được tự động cập nhật nếu sau đó bạn sản phẩm khác vào bộ sưu tập đó. Ngoài ra, không thể sao chép bảng giá chứa nhiều bộ sưu tập có nhiều ưu đãi giảm giá vào danh mục.
Quy tắc số lượng Có thể sao chép bảng giá sử dụng quy tắc số lượng tối thiểu, tối đa và đơn vị giao dịch sang danh mục B2B. Tuy nhiên, nếu bạn thêm mẫu mã mới cho sản phẩm, mẫu mã này sẽ không tự động kế thừa quy tắc số lượng áp dụng cho các mẫu mã khác trong danh mục.
Định giá theo số lượng (dựa trên mẫu mã) Có thể sao chép bảng giá sử dụng giảm giá theo số lượng (dựa trên mẫu mã) sang danh mục B2B. Đảm bảo rằng các mức giảm giá tuân theo đơn vị giao dịch và giá tối thiểu được đặt trong bảng giá. Nếu không, bạn sẽ gặp lỗi khi sao chép bảng giá. Để tiếp tục, bạn cần điều chỉnh mức giảm giá, đơn vị giao dịch hoặc giá tối thiểu.
Định giá theo số lượng (kết hợp) B2B on Shopify không hỗ trợ định giá theo số lượng ở cấp độ sản phẩm. Khách hàng không thể kết hợp các mẫu mã để đạt được giá trị mua hàng tối thiểu và không thể sao chép các bảng giá này vào danh mục B2B.
Thay vào đó, bạn có thể tạo danh mục mới với từng mẫu mã dưới dạng sản phẩm riêng biệt.
Đăng theo cấp độ mẫu mã B2B on Shopify không hỗ trợ tính năng đăng theo cấp độ mẫu mã. Nếu bạn có bảng giá chỉ bao gồm một số mẫu mã của sản phẩm (ví dụ: áo sơ mi xanh dương và đỏ, nhưng không phải áo sơ mi xanh lá) thì sau khi sao chép các bảng giá này, tất cả mẫu mã của sản phẩm sẽ được thêm vào.
Nếu chỉ muốn thêm một số mẫu mã của sản phẩm thì bạn có thể cập nhật sản phẩm sao cho mỗi mẫu mã là một sản phẩm riêng.

Sao chép bảng giá vào danh mục

Bạn có thể sao chép bảng giá vào danh mục. Với mỗi bảng giá bạn chọn, sẽ có một danh mục tương đương được tạo trên B2B on Shopify.

Theo mặc định, tất cả danh mục được đặt thành Bản nháp khi chúng được tạo. Bạn cần đăng danh mục để khách hàng có thể truy cập. Tìm hiểu thêm về đăng danh mục.

Các bước thực hiện

  1. Trên kênh bán buôn Plus, chọn bảng giá bạn muốn di chuyển sang B2B on Shopify.
  2. Nhấp vào Sao chép bảng giá vào danh mục.
  3. Chọn xem bạn có muốn tự động chỉ định danh mục cho công ty đã thiết lập hay không.
  4. Nhấp vào Sao chép bảng giá.
  5. Vào Trang quản trị Shopify và nhấp vào Sản phẩm > Danh mục để đánh giá danh mục.

Câu hỏi thường gặp

Danh mục B2B có tương tự như bảng giá của Kênh bán buôn Plus không?

Trong B2B on Shopify, danh mục có bao gồm chức năng của bảng giá. Ngoài ra, các danh mục này còn cung cấp những tính năng bổ sung như giảm giá theo số lượng, quy tắc số lượng và đăng sản phẩm. Như vậy, bạn có thể xác định các bậc giá khác nhau dựa trên số lượng, thiết lập quy tắc cho số lượng tối thiểu và quản lý khả năng hiển thị của sản phẩm đối với từng địa điểm công ty.

Việc sao chép bảng giá vào danh mục có ảnh hưởng gì đến việc định giá ngoài B2B không?

Không, việc sao chép bảng giá vào danh mục không ảnh hưởng đến định giá ngoài B2B của bạn. Bạn chỉ có thể thêm danh mục vào công ty. Để truy cập định giá danh mục, bạn phải thêm khách hàng vào công ty và họ phải đăng nhập.

Tôi có thể tự động thêm danh mục vào công ty mới đã thiết lập không?

Có. Khi sao chép bảng giá vào danh mục, bạn có thể chọn tự động thêm danh mục B2B mới vào công ty hoặc không. Nếu bạn chọn tùy chọn này, danh mục sẽ được thêm vào công ty dựa trên bảng giá tương ứng từ kênh bán buôn Plus.

Ví dụ: Chris là khách hàng trên kênh bán buôn Plus và bạn đã sử dụng công cụ thiết lập của khách hàng để thiết lập Chris thành công ty B2B. Chris có bảng giá West Coast trên kênh bán buôn Plus. Sau khi bạn sao chép bảng giá West Coast vào danh mục B2B, danh mục West Coast mới sẽ tự động được thêm vào công ty.

Có thể sao chép bảng giá có thẻ quà tặng vào danh mục không?

Có. Tuy nhiên, B2B không hỗ trợ thẻ quà tặng nên sẽ không sao chép thẻ quà tặng. Tất cả các sản phẩm khác trong bảng giá sẽ được sao chép sang danh mục.

Tôi có cần thiết lập công ty trước khi sao chép bảng giá để bảng giá tự động áp dụng cho công ty không?

Không. Bạn có thể hoàn tất các bước này của quy trình trong mỗi đơn hàng. Nếu bạn sao chép bảng giá vào danh mục trước và thiết lập công ty sau đó, bạn có thể quay lại kênh bán buôn Plus và chọn lại các bảng giá này. Khi chọn Sao chép bảng giá, bạn sẽ được hỏi có muốn áp dụng bảng giá cho công ty hay không.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình sao chép bảng giá?

Nếu bạn vô tình sao chép bảng giá, bạn có thể xóa danh mục. Thao tác xóa danh mục sẽ xóa danh mục đó khỏi tất cả các công ty đã được áp dụng.

Tôi có thể xuất bản sao bảng giá từ kênh bán buôn Plus không?

Không. Tính năng xuất bảng giá hiện không khả dụng trên kênh bán buôn Plus. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép bảng giá vào danh mục rồi xuất bản sao danh mục.

Có thể thiết lập quy tắc kiểm kê trong danh mục hay không, ví dụ như không cung cấp mẫu mã sản phẩm cho khách hàng B2B nếu có ít hơn 3 đơn vị sản phẩm đó?

Không. Hiện tại, bạn không thể thiết lập quy tắc kiểm kê trong danh mục dành cho khách hàng B2B.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí