Niêm yết sản phẩm miễn phí trên Google

Đối với các cửa hàng đủ điều kiện bán hàng tại Hoa Kỳ, các sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center bằng kênh Google của Shopify có thể hiển thị miễn phí trong tab Google Mua sắm và kết quả của Google Tìm kiếm. Để biết danh sách đầy đủ các vị trí mà hồ sơ miễn phí có thể hiển thị, tham khảo Google Merchant Center.

Nếu bạn đã sử dụng kênh Google để đồng bộ sản phẩm với Google Merchant Center, bạn có thể xác nhận nguồn cấp dữ liệu sản phẩm được chọn tham gia các nền tảng của Google. Nếu bạn chọn tham gia nền tảng của Google, sản phẩm của bạn có thể hiển thị trong hồ sơ niêm yết sản phẩm không phải trả phí trên các nền tảng của Google, bao gồm Google Tìm kiếm, tab Google Mua sắm và Google Hình ảnh.

Nếu bạn đang làm quen với việc sử dụng kênh Google, bạn cần thiết lập ứng dụng để đồng bộ sản phẩm với Google Merchant Center.

Giới thiệu hồ sơ miễn phí

Bằng cách sử dụng kênh Google, sản phẩm của bạn có thể đủ điều kiện cho hồ sơ miễn phí trên tab Google Mua sắm và Google Tìm kiếm.

Những khách hàng tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có nhiều khả năng mua hàng nên hồ sơ niêm yết sản phẩm trong kết quả của Google Mua sắm có thể chuyển đổi hiệu quả hơn kết quả công cụ tìm kiếm thông thường. Ngoài ra, chỉ những sản phẩm được phê duyệt mới hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên tab Google Mua sắm, vì vậy khách hàng mới sẽ có nhiều khả năng tìm thấy sản phẩm của bạn khi tìm kiếm trên Google Mua sắm hơn khi tìm kiếm trong công cụ tìm kiếm thông thường. Sản phẩm của bạn cũng có thể xuất hiện dưới dạng đoạn mã đa dạng thức trong trang Kết quả tìm kiếm đối với các tìm kiếm sản phẩm liên quan.

Mặc dù bạn có thể đủ điều kiện để niêm yết miễn phí các sản phẩm trên Google, hiệu suất hồ sơ niêm yết của bạn trong các kết quả tìm kiếm được xác định bằng thuật toán máy học. Tìm hiểu thêm về cách hiển thị sản phẩm trên các nền tảng của Google trong Trợ giúp về Google Merchant Center.

Để cải thiện hiệu suất của trang thông tin sản phẩm trên tab Google Mua sắm, sử dụng hướng dẫn sau để giúp bạn tối ưu hóa thông tin sản phẩm:

 • Đảm bảo thông tin sản phẩm và cửa hàng của bạn có tính mô tả và được cập nhật mới nhất.
 • Thêm hình ảnh chất lượng cao cho sản phẩm của bạn.
 • Tối ưu hóa tiêu đề và mô tả sản phẩm bằng cách thêm các từ khóa mà khách hàng sử dụng khi tìm kiếm.
 • Thêm dữ liệu sản phẩm có liên quan, như kích cỡ hoặc giới tính, để tăng khả năng khách hàng có thể tìm thấy sản phẩm của bạn.
 • Thêm loại sản phẩm cho sản phẩm lên tối thiểu 3 cấp độ. Tìm hiểu thêm về loại sản phẩm trong Trợ giúp về Google Merchant Center.

Nếu bạn mới bán hàng trực tuyến, có thể phải sau một khoảng thời gian thì sản phẩm của bạn mới hiển thị trong kết quả tìm kiếm có liên quan. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để giới thiệu sản phẩm của bạn trên các nền tảng của Google trong Trợ giúp về Google Merchant Center.

Xác nhận nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn được chọn tham gia chương trình các nền tảng của Google

Để sản phẩm được đồng bộ của bạn đủ điều kiện hiển thị trong hồ sơ miễn phí trên Google, cửa hàng của bạn phải bán hàng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, phương thức bạn đã sử dụng để tạo tài khoản Google Merchant Center quyết định việc nguồn cấp dữ liệu sản phẩm có được tự động chọn hiển thị trên các nền tảng của chương trình Google hay không:

 • Nếu bạn tạo tài khoản Merchant Center bằng kênh Google và cửa hàng của bạn đáp ứng điều kiện, sản phẩm được phê duyệt có thể tự động hiển thị trên tab Mua sắm trong các kết quả tìm kiếm có liên quan.

 • Nếu bạn tạo tài khoản Merchant Center ngoài Shopify, bạn cần sử dụng Google Merchant Center để xác nhận sản phẩm có thể hiển thị trên tab Mua sắm trong các kết quả tìm kiếm có liên quan hay không.

Tìm hiểu thêm về cách xem trạng thái của nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Trợ giúp về Google Merchant Center. Nếu bạn cần tham gia vào chương trình các nền tảng của Google, bạn có thể thực hiện điều này trong Google Merchant Center.

Các bước thực hiện:

 1. Trong tài khoản Google Merchant Center của cửa hàng, nhấp vào Sản phẩm.
 2. Để xem cài đặt cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu.
 3. Trong mục Điểm đến, xác nhận đã liệt kê Các nền tảng của Google. Nếu nguồn cấp dữ liệu sản phẩm liệt kê "Các nền tảng của Google" làm điểm đến, sản phẩm được phê duyệt có thể hiển thị trên trang kết quả của tab Mua sắm.
 4. Nếu "Các nền tảng của Google" không được liệt kê là điểm đến của nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, bạn cần chọn tham gia:
  1. Nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm do Shopify tạo được liệt kê là Content API.
  2. Trong mục quốc gia, nhấp vào Hoa Kỳ. Nếu bạn không bán hàng vào Hoa Kỳ, bạn không đủ điều kiện để chọn tham gia.
  3. Đánh dấu vào Các nền tảng của Google để chọn tham gia.

Chọn không tham gia vào trang thông tin miễn phí trên tab Google Mua sắm

Bạn có thể chọn không trưng bày sản phẩm trong chương trình các nền tảng của Google trong Google Merchant Center. Tìm hiểu thêm về cách xóa nguồn cấp dữ liệu khỏi một điểm đến trong Trợ giúp về Google Merchant Center.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí