Ngày gửi hàng vào kỳ nghỉ 2020

Bạn có thể để lô hàng nội địa đến nơi trước ngày 25 tháng 12 năm 2020 nếu gửi các kiện hàng của mình trước hạn chót. Hạn chót của các hãng vận chuyển và dịch vụ vận chuyển dùng cho gói hàng không giống nhau.

Hạn chót vào dịp lễ của hãng vận chuyển
Hãng vận chuyển Dịch vụ Hạn chót
UPS UPS Ground Ngày 15 tháng 12 năm 2020
3 Day Select Ngày 21 tháng 12 năm 2020
2nd Day Air Ngày 22 tháng 12 năm 2020
Next Day Air Ngày 23 tháng 12 năm 2020
Thương mại điện tử của DHL Ground Ngày 11 tháng 12 năm 2020
Expedited Ngày 15 tháng 12 năm 2020
USPS First Class Mail Ngày 18 tháng 12 năm 2020
Priority Mail Ngày 19 tháng 12 năm 2020
Priority Mail Express Ngày 23 tháng 12 năm 2020
Dịch vụ bưu chính đến nơi nhận quốc tế và trong quân đội Xem hạn cuối vận chuyển trong ngày lễ của USPS
Canada Post Giao hàng nội địa Xem công cụ ước tính giao hàng của Canada Post
Tracked Packets và Small Packets đến Hoa Kỳ Ngày 7 tháng 12 năm 2020
Expedited Parcel đến Hoa Kỳ Ngày 8 tháng 12 năm 2020
Xpresspost đến Hoa Kỳ Ngày 11 tháng 12 năm 2020
Priority Worldwide đến Hoa Kỳ Ngày 21 tháng 12 năm 2020
Nơi nhận quốc tế Xem hướng dẫn gửi hàng trong ngày lễ của Canada Post
Sendle Giao hàng nội địa cự ly dài Ngày 3 tháng 12 năm 2020
Giao hàng nội địa cự ly ngắn Ngày 14 tháng 12 năm 2020
Giao hàng nội địa cùng thành phố Ngày 17 tháng 12 năm 2020
Quốc tế đến Canada Ngày 25 tháng 11 năm 2020
Quốc tế đến Hoa Kỳ và những nơi còn lại trên thế giới Ngày 2 tháng 12 năm 2020
Quốc tế đến Vương quốc Anh Ngày 11 tháng 12 năm 2020
Quốc tế đến New Zealand Ngày 15 tháng 12 năm 2020

DHL Express chưa đăng hạn chót gửi hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí