การแก้ไขราคาใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หมายเหตุ: Shopify Shipping มีให้ใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (USPS, DHL Express และ UPS) และแคนาดา (Canada Post)

การแก้ไขราคาใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะเกิดขึ้นเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและผู้ให้บริการจัดส่งระบุว่าคุณต้องให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ตรงตามจริง ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าจัดส่งผิดพลาด หลังจากคุณจัดส่งคำสั่งซื้อแล้ว USPS, DHL Express, UPS หรือ Canada Post จะยืนยันยอดชำระไปรษณียากรที่ถูกต้อง หากคุณชำระยอดสำหรับจัดส่งไม่ถูกต้อง ทางผู้ให้บริการจัดส่งจะหักส่วนต่างนั้นจากบัญชีบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณ แม้ว่ามีจะการแก้ไข เรา0tยังคงจัดส่งบรรจุภัณฑ์ตามปกติ

การแก้ไขราคาเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในแวดวงธุรกิจ และผู้ให้บริการทุกรายควรปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ เนื่องจากใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ

ตัวอย่างการแก้ไขราคาการจัดส่งของ USPS

สาเหตุของการแก้ไขราคา

หากผู้ให้บริการจัดส่งของคุณระบุว่าการจัดส่งของคุณต้องมีการแก้ไขราคา การแก้ไขราคาจะปรากฏขึ้นในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ คุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินหรือหักบัตรเครดิตในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ซึ่งจะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินถัดไปของคุณ

หมายเหตุ: การปรับเปลี่ยนราคาของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน (USPS) หรือรายสัปดาห์ (DHL Express, UPS และ Canada Post) ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่งของคุณ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสาเหตุของการแก้ไขราคาที่อาจเกิดขึ้นได้:

  • น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ที่ระบุในใบจ่าหน้าไม่ตรงกับน้ำหนักจริงของการจัดส่ง
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ระบุในใบจ่าหน้าไม่ตรงกับขนาดจริงของการจัดส่ง
  • ใบจ่าหน้าอัตราค่าจัดส่งตายตัวจะใช้กับอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก หรือใบจ่าหน้าอัตราค่าจัดสั่งตามน้ำหนักจะใช้กับกล่องที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัว
  • บริการจัดส่งที่ระบุไม่ถูกต้อง (เช่น น้ำหนักที่บรรจุเกินกว่าเกณฑ์สูงสุดสำหรับประเภทบริการจัดส่งนั้น)
  • ผู้ให้บริการจัดส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเตรียมการจัดส่งหรือเอกสารที่ไม่ผ่านศุลกากร
  • ผู้ให้บริการจัดส่งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการส่งคืนให้ผู้ส่ง

หากคุณคิดว่ามีการแก้ไขราคาดังกล่าวโดยมิชอบ คุณสามารถโต้แย้งการแก้ไขนี้ได้

การหลีกเลี่ยงการแก้ไข

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายเกินหรือต่ำกว่าราคาสำหรับใบจ่าหน้าการจัดส่งได้ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าของการจัดส่งและของสินค้าถูกต้องแล้ว

โดยคุณสามารถทำให้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งมีความถูกต้องมากขึ้นด้วยสองสามวิธีนี้:

การโต้แย้งการแก้ไขราคา

การแก้ไขราคาใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะกำหนดโดยผู้ให้บริการจัดส่งของคุณ

หากคุณต้องการโต้แย้งการแก้ไขราคา คุณต้องติดต่อ USPS หรือ Canada Post โดยตรงเพื่อยื่นคำร้อง

หากคุณใช้ UPS หรือ DHL โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือด้าน Shopify Shipping

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี