Opprette returer med byttevarer

Kunder ønsker kanskje å returnere en vare og bytte den mot en annen vare, i stedet for å få en refusjon. Du kan opprette en retur og bytte varene i Shopify-administrator. Ved å tilby bytter kan du beholde inntekter, unngå refusjoner og øke inntektene gjennom mersalg.

Når du legger til byttevarer i en retur, hentes og brukes verdien for de returnerte varene mot byttevarene. Du kan innhente eventuelle forskjeller i verdi fra kunden, eller utstede en refusjon. Du kan velge når du ønsker å utstede en refusjon, du kan refundere umiddelbart etter å ha opprettet returen, eller du kan vente til du mottar de returnerte varene.

Hensyn ved bytte av varer

Gå gjennom følgende hensyn før du oppretter en retur med byttevarer:

 • Du kan ikke legge til egendefinerte varer som byttevarer.
 • Bytter kan ikke forespørres i selvbetjente returer, og du kan ikke ha byttespesifikke returregler.
 • Du kan ikke legge til byttevarer når du godkjenner en returforespørsel. Hvis en returforespørsel inneholder merknader som ber om bytte av varer, kan du avvise returforespørselen og opprette en ny retur med byttevarer i Shopify-administrator.
 • Du kan ikke legge til byttevarer i bestillinger med tollplikter, men du kan opprette en retur for bestillinger med tollplikter.
 • Du bør vurdere å oppdatere skriftlige retur- og refusjonsbetingelser for å informere kundene om at butikken din godtar bytter.
 • Rabatter på bestillingsnivå gjelder ikke automatisk for byttevarer.

Flyt av midler i bytter

Gå gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om flyten av midler ved bytte av varer, og hvilke handlinger du må ta i bestemte situasjoner:

Flyt av midler i bytter
Situasjon Resultat Handling
Den nye varen er dyrere enn den opprinnelige varen. Kunden skylder deg penger for den gjenstående saldoen. Du kan innhente restbeløpet ved å sende en faktura, innhente betaling eller merke bestillingen som betalt.
Den nye varen er rimeligere enn den opprinnelige varen. Du skylder kunden penger for differansen mellom den nye og den opprinnelige varen. Du må utstede en refusjon til kunden.
Begge varene har samme verdi, det er et likt bytte. Pengene fra den opprinnelige varen overføres til den nye varen. Du trenger ikke gjøre noe.

Opprett en retur med byttevarer

Du kan opprette en retur og legge til byttevarer fra Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil returnere og legg til byttevarer.

 3. Klikk på Returner.

 4. Gjør følgende oppgaver i Velg returvarer-seksjonen:

  1. Velg varene som skal returneres.
  2. Skriv inn vareantallet ved siden av hver returvare.
  3. Velg en returårsak for hver returvare.
 5. I Byttevarer-seksjonen klikker du på Legg til produkter.

 6. Velg byttevarer, og klikk deretter på Ferdig.

 7. I Alternativer for returfrakt velger du et av følgende alternativer:

  • Velg Opprett en returetikett i Shopify for å opprette en returfraktetikett for kunden. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis den primære lokalisasjonen og kundens leveringsadresse begge ligger i USA.
  • Velg Last opp en returetikett for å laste opp en eksisterende returfraktetikett til kunden. Last opp PDF- eller JPEG-filen med fraktetiketten på siden Legg til returetikett. Du kan angi Sporingsnummer og Transportør hvis du har denne informasjonen.
  • Velg Returner varer til Shopifys distribusjonsnettverk for å returnere produkter til Shopifys distribusjonsnettverk.
  • Velg Ingen returforsendelse for å opprette en retur uten informasjon om returfrakt.
 8. Klikk på Opprett retur.

Tilbakefør returvarer til lager og oppfyll byttevarer

Når du har mottatt returvarene, må du inspisere og tilbakebeholde dem og deretter oppfylle byttevarene. Følgende steg kan utføres i alle bestillinger basert på forretningsprosessen din.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil tilbakeføre til lager og innfri byttevarene.

 3. Gjør følgende oppgaver for å tilbakeføre returvarene til lager:

  1. I Retur pågår-seksjonen klikker du på Tilbakeføre til lager.
  2. Velg varene som skal tilbakeføres til lager.
  3. I seksjonen Lokalisasjon for tilbakeføring til lager velger du en lokalisering du vil tilbakeføre varene til.
  4. Klikk på Tilbakefør varer til lager.
 4. For å oppfylle byttevarer, går du til seksjonen På vent, og klikker deretter på Frigi oppfyllelse. Byttevarer vises også i seksjonen Retur pågår som en referanse.

 5. Avhengig av justeringen til bestillingen din, kan du utstede en refusjon eller samle inn betaling:

  • Hvis du skylder kunden penger, må du utstede en refusjon.
  • Hvis kunden skylder deg penger, klikker du på Samle inn betaling og velger hvordan du vil samle inn betalingen.
 6. I Ikke-behandlet-seksjonen innfrir du byttevarer på samme måte som du innfrir vanlige bestillinger.

Når du innfrir byttevarer, mottar kundene et e-postvarsel. De kan også sjekke bestillingsoversikt og bestillingsstatusen fra kundekontoen.

Fjern returvarer fra en retur

Hvis en kunde ikke sender en returpakke, eller en vare mangler i en returnert pakke, kan du fjerne varen fra en retur. Når du fjerner en returvare, justeres bestillingens saldo i henhold til dette.

Du kan ikke fjerne refunderte eller tilbakeførte varer fra returen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil fjerne returnerte varer fra.

 3. I seksjonen Retur pågår, klikk …

 4. Klikk på Fjern returvarer

 5. Velg varene du vil fjerne fra en retur.

 6. Klikk på Fjern vare, og klikk deretter på Fjern vare for å bekrefte.

Kundeopplevelse

Kundene kan skrive en e-post til deg for å be om et bytte eller sende en returforespørsel med en merknad ved siden av varen de ønsker å bytte. Du kan opprette en retur og legge til byttevarer fra Shopify-administrator.

Når du bytter varer, kan det hende at du skylder kunden penger, eller at kunden skylder deg penger. Du kan utstede en refusjon eller samle inn betaling under en retur.

Når du oppretter en retur med byttevarer, mottar kunden et e-postvarsel som indikerer hvilke varer de mottar som bytter, og hvilke varer de må returnere. Hvis kunden skylder deg penger for byttevarene, kan de gå til kassen og betale gjenstående saldo direkte fra e-postvarselet med en faktura

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis