รายงานลูกค้า

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify, Advanced Shopify หรือ Shopify Plus คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ ในรายงานต่อไปนี้ คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับลูกค้าของคุณ รวมถึงจำนวนคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย ยอดรวมคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย และมูลค่าการซื้อที่คาดไว้:

 • ลูกค้าตามเวลา
 • เปรียบเทียบครั้งแรกกับการขายที่ลูกค้ากลับมาซื้ออีกครั้ง
 • ลูกค้าตามตำแหน่งที่ตั้ง
 • ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียว

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือ Shopify Plus คุณยังจะสามารถเข้าถึงรายงานต่อไปนี้ได้:

 • ลูกค้าที่มีความเสี่ยง
 • ลูกค้าประจำ

เนื่องจากวิธีการสร้างรายงานลูกค้า รายงานดังกล่าวอาจจะไม่ได้แสดงกิจกรรมทั้งหมดในร้านค้าของคุณในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดรายงานยอดขายจากลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกเทียบกับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง ข้อมูลจะเป็นปัจจุบัน ให้หรือใช้เวลาไม่กี่วินาที คุณสามารถเปิดหรือรีเฟรชรายงานเพื่อแสดงข้อมูลที่ใหม่กว่าได้อีกครั้ง

รายงานลูกค้าจะจำกัดเฉพาะลูกค้า 250,000 ราย หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลลูกค้ามากกว่า 250,000 ราย คุณก็สามารถตั้งค่าและใช้ Google Analytics ได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่การทำงานกับ Google Analytics อย่างไรก็ตาม คุณสามารถส่งออกลูกค้าทั้งหมดของคุณได้จากหน้าลูกค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ

ข้อมูลในรายงานลูกค้าจะอิงจากประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าใหม่ในรายงาน ไม่ใช่เฉพาะการสั่งซื้อที่ทำในกรอบเวลาที่เลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณดูรายงานสำหรับเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น ลูกค้าใหม่จากเดือนนั้นจะยังคงแสดงเป็นลูกค้าที่ซื้อซ้ำ แม้ว่าพวกเขาจะทำการซื้อครั้งที่สองในเดือนธันวาคม

ดูรายงานลูกค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนลูกค้า ให้คลิกที่รายงานที่คุณต้องการดู

ลูกค้าตามเวลา

รายงานลูกค้าตามช่วงเวลาจะแสดงจำนวนลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อกับร้านค้าของคุณ

คุณสามารถเลือกหน่วยเวลาในเมนูดรอปดาวน์จัดกลุ่มตามเพื่อควบคุมวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล

ตารางรายงานจะแสดงแถวสองแถวสำหรับแต่ละหน่วยเวลาเมื่อมีลูกค้าทั้งสองประเภท: หนึ่งรายการสำหรับลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรก และหนึ่งรายการสำหรับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง ลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกคือลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อเป็นครั้งแรกกับร้านค้าของคุณ ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งคือลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ และมีประวัติคำสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการแล้ว

สำหรับแต่ละหน่วยเวลา คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้:

 • จำนวนลูกค้าใหม่ (ครั้งแรก) ที่ทำการสั่งซื้อในช่วงเวลานั้น ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมักเรียกว่ากลุ่มคนใหม่ของลูกค้า
 • จำนวนของลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งซึ่งทำการสั่งซื้อในช่วงเวลานั้น

เปรียบเทียบครั้งแรกกับการขายที่ลูกค้ากลับมาซื้ออีกครั้ง

รายงานยอดขายจากลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกเทียบกับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งจะแสดงมูลค่าของการสั่งซื้อที่ทำโดยลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกและลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง

คุณสามารถคลิกที่จัดกลุ่มตามเพื่อเลือกหน่วยเวลาที่คุณต้องการดูยอดขายรวมเป็นกราฟตาม: ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ปี ชั่วโมงของวัน วันของสัปดาห์ หรือเดือนของปี หน่วยเวลาจะระบุว่ามีการจัดกลุ่มยอดขายรวมอย่างไร

ตารางรายงานจะแสดงแถวสองแถวสำหรับแต่ละหน่วยเวลาเมื่อมีลูกค้าทั้งสองประเภท: หนึ่งรายการสำหรับลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรก และหนึ่งรายการสำหรับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง ลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกคือลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อเป็นครั้งแรกกับร้านค้าของคุณ ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งคือลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ และมีประวัติคำสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการแล้ว

สำหรับแต่ละหน่วยเวลา คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้:

 • จำนวนคำสั่งซื้อที่ทำโดยลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 • มูลค่าของการสั่งซื้อ (ยอดขายรวม) ที่ทำโดยลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ลูกค้าตามตำแหน่งที่ตั้ง

รายงานลูกค้าตามตำแหน่งที่ตั้งจะแสดงข้อมูลสำหรับลูกค้าใหม่ที่จัดตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ลูกค้าใหม่จะจัดตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในที่อยู่เริ่มต้นของพวกเขาในส่วน Shopify admin ของคุณ

สำหรับแต่ละภูมิภาค คุณจะเห็น:

 • จำนวนลูกค้าใหม่ที่ทำการสั่งซื้อครั้งแรกของตนในกรอบเวลาที่เลือก
 • ยอดรวมจำนวนการสั่งซื้อที่ลูกค้าเหล่านั้นได้ทำไว้ตั้งแต่คำสั่งซื้อแรก
 • ยอดรวมจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่าย รวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงินทั้งหมด

ยอดรวมคำสั่งซื้อที่เป็นปัจจุบันและยอดรวมการใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบันจะอิงตามประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้ารายใหม่ในรายงาน ไม่ใช่เฉพาะการสั่งซื้อที่ทำในกรอบเวลาที่เลือก

ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง

รายงานลููกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณทั้งหมดที่มีประวัติคำสั่งซื้อสองรายการขึ้นไป

คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้:

 • ชื่อของพวกเขา
 • อีเมลของพวกเขา
 • ว่าพวกเขาได้ตกลงที่จะยอมรับการตลาดเมื่อพวกเขาสั่งซื้อครั้งล่าสุดหรือไม่
 • วันที่ของคำสั่งซื้อแรกของพวกเขา
 • วันที่ของคำสั่งซื้อล่าสุดของพวกเขา
 • จำนวนคำสั่งซื้อที่พวกเขาได้ทำ
 • มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของพวกเขา
 • ยอดรวมจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่าย รวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงินทั้งหมด

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียว

รายงานลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียวจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณทั้งหมดที่มีประวัติคำสั่งซื้อเพียงหนึ่งรายการ

คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้:

 • ชื่อของพวกเขา
 • อีเมลของพวกเขา
 • ว่าพวกเขาได้ตกลงที่จะยอมรับการตลาดเมื่อพวกเขาสั่งซื้อครั้งล่าสุดหรือไม่
 • วันที่ของคำสั่งซื้อแรกของพวกเขา
 • จำนวนการสั่งซื้อที่พวกเขาได้ทำไว้ ซึ่งเท่ากับ 1
 • มูลค่าของคำสั่งซื้อรวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงินทั้งหมด

ลูกค้าที่มีความเสี่ยง

คุณสามารถเข้าถึงรายงานลูกค้าที่มีความเสี่ยงได้เฉพาะเมื่อร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือ Shopify Plus เท่านั้น

รายงานลูกค้าที่มีความเสี่ยงจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งทั้งหมดของคุณที่มีความเสี่ยง

ลูกค้าจะมีความเสี่ยงหากมีการคาดว่าพวกเขาจะมีความน่าจะเป็นปานกลางในการกลับมาสั่งซื้ออีกครั้งกับร้านค้าของคุณ แต่พวกเขาไม่ได้ทำการสั่งซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่ง

Shopify ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อกำหนดแนวโน้มที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อสินค้าในอีก 90 วันถัดไป

เมื่อรู้ว่าลูกค้ารายใดมีความเสี่ยง คุณสามารถปรับแต่งหรือกำหนดเป้าหมายการตลาดของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเสนอส่วนลดให้ลูกค้าที่มีความเสี่ยงของคุณเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาซื้อสินค้าจากคุณอีกครั้ง

ในรายงานดังกล่าว คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้:

 • ชื่อของพวกเขา
 • อีเมลของพวกเขา
 • ว่าพวกเขาได้ตกลงที่จะยอมรับการตลาดเมื่อพวกเขาสั่งซื้อครั้งล่าสุดหรือไม่
 • วันที่ของคำสั่งซื้อแรกของพวกเขา
 • วันที่ของคำสั่งซื้อล่าสุดของพวกเขา
 • จำนวนคำสั่งซื้อที่พวกเขาได้ทำ
 • มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของพวกเขา
 • ยอดรวมจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่าย รวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงินทั้งหมด

ลูกค้าประจำ

คุณสามารถเข้าถึงรายงานลูกค้าประจำได้เฉพาะเมื่อร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือ Shopify Plus เท่านั้น

รายงานลูกค้าประจำจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งทั้งหมดของคุณที่มาเป็นประจำ

ลูกค้าจะซื้อเป็นประจำหากมีการคาดว่าพวกเขาจะมีความน่าจะเป็นสูงในการกลับมาซื้ออีกครั้งกับร้านค้าของคุณ และพวกเขาได้ทำการคำสั่งซื้อมากกว่าลูกค้าทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการทางการตลาดของคุณ ตัวอย่างเช่น การทำการตลาดสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงของคุณให้ลูกค้าประจำของคุณอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้:

 • ชื่อของพวกเขา
 • อีเมลของพวกเขา
 • ว่าพวกเขาได้ตกลงที่จะยอมรับการตลาดเมื่อพวกเขาสั่งซื้อครั้งล่าสุดหรือไม่
 • วันที่ของคำสั่งซื้อแรกของพวกเขา
 • วันที่ของคำสั่งซื้อล่าสุดของพวกเขา
 • จำนวนคำสั่งซื้อที่พวกเขาได้ทำ
 • มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของพวกเขา
 • ยอดรวมจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่าย รวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงินทั้งหมด

ปรับแต่งรายงานลูกค้า

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือ Shopify Plus คุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์การกรองและการแก้ไขเพื่อปรับแต่งรายงานเกี่ยวกับลูกค้าของคุณได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของตัวกรองและคอลัมน์ที่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ตัวกรองสำหรับรายงานลูกค้า

ลูกค้า

 • อีเมลสำหรับลูกค้า - อีเมลที่เชื่อมโยงกับลูกค้า
 • ชื่อลูกค้า - ชื่อและนามสกุลของลูกค้า

ลักษณะลูกค้า

 • ยอมรับการทำการตลาด - ว่าลูกค้าตกลงที่จะยอมรับการทำการตลาดเมื่อพวกเขาทำการสั่งซื้อครั้งล่าสุดหรือไม่
 • เป็นผู้ที่ใช้บริการครั้งเดียว - ลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อเพียง 1 รายการ
 • จะกลับมาซื้ออีกครั้ง - ลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อมากกว่า 1 รายการ

กลุ่มลูกค้า

 • มีความเสี่ยง - ลูกค้าที่ซื้อซ้ำและคาดว่าจะมีความน่าจะเป็นปานกลางที่จะกลับมาซื้ออีกครั้ง แต่ไม่ได้ทำการสั่งซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่ง
 • อยู่ในช่วงพัก - ลูกค้าที่มีความน่าจะเป็นต่ำในการกลับมาซื้ออีกครั้ง
 • ซื้อเป็นประจำ - ลูกค้าที่ซื้อซ้ำที่คาดว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่จะกลับมาซื้ออีกครั้งและได้ทำการสั่งซื้อมากกว่าลูกค้าทั่วไป
 • มีแนวโน้ม - ลูกค้าที่คาดว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่จะกลับมาซื้ออีกครั้งและกลายเป็นลูกค้าประจำ

ตำแหน่งที่ตั้ง

 • เมือง/ประเทศ/ภูมิภาค - เมือง ประเทศ และภูมิภาคของลูกค้า โดยอิงจากที่อยู่เริ่มต้นในส่วน Shopify admin ของคุณ

คอลัมน์สำหรับรายงานลูกค้า

ลูกค้า

 • อีเมลสำหรับลูกค้า - อีเมลที่เชื่อมโยงกับลูกค้า
 • ชื่อลูกค้า - ชื่อและนามสกุลของลูกค้า
 • ลูกค้า - ยอดรวมจำนวนของลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกและที่ซื้อซ้ำซึ่งทำการสั่งซื้อในกรอบเวลาที่เลือก

ลักษณะลูกค้า

 • ยอมรับการทำการตลาด - ว่าลูกค้าตกลงที่จะยอมรับการทำการตลาดเมื่อพวกเขาทำการสั่งซื้อครั้งล่าสุดหรือไม่
 • เป็นผู้ที่ใช้บริการครั้งเดียว - ลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อเพียง 1 รายการ
 • จะกลับมาซื้ออีกครั้ง - ลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อมากกว่า 1 รายการ

กลุ่มลูกค้า

 • มีความเสี่ยง - ลูกค้าที่ซื้อซ้ำและคาดว่าจะมีความน่าจะเป็นปานกลางที่จะกลับมาซื้ออีกครั้ง แต่ไม่ได้ทำการสั่งซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่ง
 • อยู่ในช่วงพัก - ลูกค้าที่มีความน่าจะเป็นต่ำในการกลับมาซื้ออีกครั้ง
 • ซื้อเป็นประจำ - ลูกค้าที่ซื้อซ้ำที่คาดว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่จะกลับมาซื้ออีกครั้งและได้ทำการสั่งซื้อมากกว่าลูกค้าทั่วไป
 • มีแนวโน้ม - ลูกค้าที่คาดว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่จะกลับมาซื้ออีกครั้งและกลายเป็นลูกค้าประจำ

คำสั่งซื้อแรก

 • คำสั่งซื้อแรก (วัน/เดือน/สัปดาห์/ปี) - วันที่ของคำสั่งซื้อแรกของลูกค้า

คำสั่งซื้อล่าสุด

 • คำสั่งซื้อล่าสุด (วัน/เดือน/สัปดาห์/ปี) - วันที่ของคำสั่งซื้อสุดท้ายของลูกค้า

ตำแหน่งที่ตั้ง

 • เมือง/ประเทศ/ภูมิภาค - เมือง ประเทศ และภูมิภาคของลูกค้า โดยอิงจากที่อยู่เริ่มต้นในส่วน Shopify admin ของคุณ

คำสั่งซื้อ

 • มูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ย - มูลค่าโดยเฉลี่ยของคำสั่งซื้อของลูกค้านับตั้งแต่คำสั่งซื้อแรกของพวกเขา ซึ่งคำนวณจากการหารด้วยยอดรวมมูลค่าคำสั่งซื้อของลูกค้าใหม่คูณด้วยยอดรวมจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้าใหม่ ยอดรวมมูลค่าคำสั่งซื้อจะรวมภาษีและการจัดส่ง และนับเฉพาะก่อนการคืนเงิน ยอดรวมจำนวนคำสั่งซื้อจะไม่รวมคำสั่งซื้อที่มีแต่บัตรของขวัญเพียงอย่างเดียว

คำสั่งซื้อ

 • รายจ่ายรวมจนถึงปัจจุบัน - ยอดรวมที่ลูกค้าใช้จ่าย รวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงิน ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าราคา $50 2 ชิ้นจากร้านค้าของคุณ โดยไม่ต้องเสียภาษี ได้รับ 10% สำหรับหนึ่งในสินค้าเหล่านั้น ใช้จ่าย $10 ในการจัดส่ง และได้รับการคืนเงิน $7 สำหรับการจัดส่งล่าช้า ในตัวอย่างนี้ รายจ่ายรวมจนถึงปัจจุบันจะคำนวณ 50 + 45 + 10 -7 และแสดงยอดรวมของ $98
 • คำสั่งซื้อจนถึงปัจจุบัน - ยอดรวมจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้าใหม่นับตั้งแต่คำสั่งซื้อแรก

เวลา

 • วัน/เดือน/สัปดาห์ - วัน เดือน และสัปดาห์ของคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างการปรับแต่ง: กำหนดเป้าหมายแคมเปญอีเมลไปยังลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง

หากคุณต้องการใช้แคมเปญทางอีเมลเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีกครั้ง คุณจะสามารถปรับแต่งรายงานลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งของคุณได้เพื่อให้แสดงเฉพาะลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งที่ตกลงที่จะยอมรับการทำการตลาด

หากต้องการสร้างรายงานสำหรับตัวอย่างนี้:

 1. ในส่วนลูกค้า ให้คลิกที่ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง

 2. จากรายงานลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง ให้คลิกที่จัดการตัวกรอง

 3. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

 4. เลือกยอมรับการทำการตลาด จากนั้นในค้นหา ให้เลือกใช่

 5. คลิกที่ใช้ตัวกรอง

ขณะนี้รายงานนี้ถูกจำกัดให้ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งซึ่งยอมรับการตลาด

คุณจะสามารถส่งออกรายงานดังกล่าวเป็นไฟล์ CSV ได้ และคุณสามารถใช้อีเมลทั้งหมดในไฟล์สำหรับแคมเปญอีเมลของคุณได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี