App recommendations

Shopify hiện cung cấp đề xuất được cá nhân hóa dành cho các ứng dụng có thể hỗ trợ bạn vận hành hoặc phát triển doanh nghiệp. Những đề xuất này được thực hiện dựa trên các cửa hàng giống với cửa hàng của bạn về tổng giá trị thị trường (GMV), doanh thu định kỳ hằng tháng (MRR), ngành, địa điểm, thâm niên của cửa hàng và các thuộc tính khác. Một số đề xuất cũng có thể được đưa ra dựa trên cách bạn sử dụng Shopify.

Bạn có thể xem đề xuất ứng dụng ở nhiều nơi như trang Ứng dụng trong trang quản trị Shopify, mục Đề xuất cho bạn trên trang chủ của Cửa hàng ứng dụng Shopify và trang đăng xuất Shopify.

Đề xuất ứng dụng trong trang quản trị Shopify không phải là quảng cáo. Nhà phát triển ứng dụng không thể trả tiền cho Shopify để có ứng dụng xuất hiện trong phần đề xuất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí