Hiển thị chính sách và thông tin pháp lý khác của cửa hàng

Thương nhân bán hàng tại Brazil thường thêm trang để hiển thị những loại thông tin pháp lý sau đây:

Các trang để hiển thị thông tin pháp lý.
Trang Mô tả
Điều khoản dịch vụ Những quy tắc mà khách hàng phải tuân thủ để có thể sử dụng dịch vụ của bạn.
Điều khoản bán hàng Thỏa thuận chung giữa người mua và người bán hàng hóa hoặc dịch vụ.
Thông báo pháp lý Thông tin về công ty của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ và chi tiết liên hệ.

Thêm chính sách cửa hàng để hiển thị thông tin pháp lý

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tạo trang cho các chính sách sau đây của cửa hàng:

  • Điều khoản dịch vụ
  • Điều khoản bán hàng
  • Thông báo pháp lý

Bạn cần tạo các chính sách riêng cho cửa hàng của mình. Hãy liên hệ với chuyên gia về luật tại địa phương để được trợ giúp. Bạn cũng có thể tạo chính sách bằng Trình tạo chính sách quyền riêng tư miễn phí.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chính sách.

  2. Nhập chính sách cửa hàng.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi bạn thêm, các chính sách cửa hàng sẽ tự động được liên kết trong phần chân trang của trang thanh toán. Bạn cũng có thể liên kết với các chính sách từ menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến.

Thêm trang tùy chỉnh để hiển thị thông tin pháp lý

Bạn có thể tạo trang trên trang quản trị Shopify. Trang có chứa thông tin hiếm khi thay đổi hoặc thông tin mà khách hàng thường xuyên tham khảo, như trang "Giới thiệu" hoặc trang "Liên hệ".

Tìm hiểu cách thêm trang vào cửa hàng trực tuyếnliên kết các trang đó trong menu điều hướng của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí