Đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin)

Shopify POS - đầu đọc thẻ 30 pin

Các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích

Để sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin), bạn cần kích hoạt Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được POS hỗ trợ.

Thiết bị POS cần kết nối Internet để sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin). Dù bạn bán hàng ở đâu, hãy đảm bảo thiết bị của bạn có thể kết nối với Internet qua Wi-Fi hoặc dữ liệu di động của thiết bị trong quá trình giao dịch.

Bảng sau cho biết thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích với đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin):

Thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích với đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin)
Thiết bị Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được hỗ trợ Cửa hàng của tôi có cần sử dụng gói Shopify trở lên không?
  • iPad 2/3
  • iPhone 4/4S
Shopify Payments (Hoa Kỳ và Canada) Không
Authorize.net (Hoa Kỳ và Canada)
First Data Payeezy (Hoa Kỳ)

Đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin) không tương thích với thiết bị Android. Nếu có thiết bị Android, bạn có thể sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) hoặc máy quẹt thẻ thanh toán bên ngoài.

Cài đặt đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin)

Để cài đặt đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin), cắm đầu nối vào iPad hoặc iPhone. Bạn có thể sử dụng bộ điều hợp bằng nhựa đi kèm đầu đọc để đảm bảo cắm chắc chắn.

Đầu đọc thẻ có cổng micro-USB chuyển tiếp, vì vậy bạn có thể duy trì kết nối iPhone hoặc iPad với nguồn điện. Chúng tôi cung cấp cáp micro-USB kèm theo đầu đọc thẻ vì mục đích này.

Cách quẹt thẻ

Quẹt thẻ tín dụng qua đầu đọc thẻ, không hướng mặt có sọc từ về phía bạn:

Xử lý vấn đề

Nếu đầu đọc thẻ của bạn không hoạt động, hãy thực hiện các bước sau đây với đơn hàng kiểm tra cho một mặt hàng bán nhanh có giá 23.000 đồng (bạn có thể hoàn tiền đơn hàng sau):

Các bước thực hiện:

  1. Kiểm tra để đảm bảo có kết nối Internet. Shopify POS cần kết nối với Internet qua Wi-Fi hoặc dữ liệu di động của thiết bị để xử lý thanh toán. Nếu không thể kết nối với Internet, bạn sẽ không thể xử lý thanh toán bằng thẻ.

  2. Bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và đơn vị tiền tệ tương thích? Bạn chỉ có thể sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin) nếu:

- cửa hàng của bạn đặt tại Hoa Kỳ hoặc Canada - bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích - đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD hoặc CAD

Nếu một trong những yêu cầu đó không phù hợp với bạn, bạn vẫn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng nhờ máy quẹt thẻ thanh toán bên ngoài.

  1. Đảm bảo bạn đang chạm vào Tín dụng trên màn hình thanh toán. Chỉ sử dụng tùy chọn thanh toán bằng External terminal (Máy quẹt thẻ bên ngoài) nếu bạn đang dùng máy quẹt thẻ thanh toán bên ngoài thay vì đầu đọc thẻ được Shopify hỗ trợ.

  2. Kiểm tra để đảm bảo đầu đọc được cắm đúng vào thiết bị POS và vỏ của thiết bị không cản trở.

  3. Đảm bảo bạn quẹt thẻ đúng cách, không hướng mặt có sọc từ về phía bạn.

  4. Sau khi chạm vào Tín dụng trên màn hình thanh toán, rút đầu đọc thẻ ra, rồi cắm lại vào thiết bị POS. Kiểm tra xem có thấy thông báo Đã kết nối đầu đọc thẻ hay không.

  5. Thử nhập thông tin thẻ tín dụng theo cách thủ công. Nếu nhập được, nghĩa là đầu đọc thẻ có vấn đề.

  6. Nếu không nhập thủ công được, buộc thoát ứng dụng Shopify POS, tắt thiết bị, rồi rút đầu đọc thẻ. Bật lại thiết bị, mở Shopify POS, cắm đầu đọc thẻ vào, rồi thử một đơn hàng kiểm tra khác.

Nếu đầu đọc thẻ vẫn không hoạt động, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn cài đặt và vận hành của nhà sản xuất. Bạn cũng có thể nâng cấp lên đầu đọc thẻ được hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí