Hoạt động của nhà kho của Mạng lưới giao hàng Shopify

Có nhiều đợt cao điểm trong năm khi mọi doanh nghiệp, dịch vụ và hãng vận chuyển hoạt động hết công suất. Đợt cao điểm diễn ra vào các dịp lễ quan trọng. Black Friday Cyber Monday (BFCM) là một trong những đợt cao điểm.

Một số dịp lễ cũng ảnh hưởng đến hoạt động của nhà kho SFN và có thể khiến quá trình thực hiện đơn hàng và giao hàng bị chậm trễ. Đảm bảo tìm hiểu các ngày lễ theo luật định tại Canada và Hoa Kỳ để chuẩn bị doanh nghiệp cho các dịp lễ và đặt ra những kỳ vọng chính xác cho khách hàng. Tìm hiểu thêm về chuẩn bị cho giảm giá theo mùa.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí