Thông tin về ngày lễ năm 2021 cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Nhà kho SFN hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Nhà kho SFN tuân thủ các dịp lễ theo luật định được công nhận tại địa điểm tương ứng ở Canada và Hoa Kỳ.

Nhà kho tại Canada

Xem lại các ngày lễ của Canada sau đây trong năm 2021 và ảnh hưởng của những ngày lễ này đối với nhà kho SFN tại Canada:

Hoạt động của nhà kho SFN trong dịp lễ ở Canada
Ngày lễ Ngày Trạng thái nhà kho
Lễ Tạ ơn (Canada) Ngày 11 tháng 10 Đã đóng
Ngày Tưởng niệm Ngày 11 tháng 11 Chờ xử lý
Lễ Tạ ơn (Hoa Kỳ) Ngày 25 tháng 11 Đã đóng
Black Friday 26 tháng 11 Chờ xử lý
Lễ Giáng Sinh Ngày 25 tháng 12 Đã đóng
Ngày tặng quà Ngày 26 tháng 12 (quan sát được vào ngày 28 tháng 12) Đã đóng
Tết Dương lịch Ngày 1 tháng 1 Đã đóng

Nhà kho tại Hoa Kỳ

Xem lại các ngày lễ của Mỹ sau đây trong năm 2021 và ảnh hưởng của những ngày lễ này đối với nhà kho SFN tại Hoa Kỳ:

Hoạt động của nhà kho SFN trong dịp lễ ở Hoa Kỳ
Ngày lễ Ngày Trạng thái nhà kho
Ngày Columbus (Ngày Dân tộc Bản địa) Ngày 11 tháng 10 Chờ xử lý
Ngày Cựu chiến binh Ngày 11 tháng 11 Đã đóng
Lễ Tạ ơn (Hoa Kỳ) Ngày 25 tháng 11 Đã đóng
Black Friday 26 tháng 11 Chờ xử lý
Lễ Giáng Sinh Ngày 25 tháng 12 Đã đóng
Tết Dương lịch Ngày 1 tháng 1 Đã đóng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí