Skapa returer med bytesartiklar

Genom att erbjuda byten kan du behålla intäkterna och potentiellt öka intäkterna genom merförsäljning. Dina kunder kanske vill byta en artikel mot en annan artikel från din produktkatalog. Du kan skapa en retur och lägga till bytesartiklar till en retur direkt från din Shopify-admin.

När du lägger till bytesartiklar till en retur så beräknas det förväntade ekonomiska resultatet åt dig och bytesartiklarnas värde tillämpas automatiskt mot returartiklarna. Beroende på värdeskillnaden kan du hämta in betalning från kunden eller utfärda en återbetalning.

Överväganden vid byte av artiklar

Granska följande överväganden innan du skapar en retur med bytesartiklar:

 • Du kan inte lägga till anpassade artiklar som bytesartiklar.
 • Byten kan inte begäras i självbetjäningsreturer och du kan inte ha bytesspecifika returregler.
 • Du kan inte lägga till bytesartiklar när du godkänner en returbegäran. Om en returbegäran innehåller anteckningar som begär bytesvaror måste du avvisa returbegäran och skapa en ny retur med bytesvaror i din Shopify-admin.
 • Du kan inte lägga till bytesartiklar till ordrar med tullavgifter, men du kan skapa en retur för ordrar med tullavgifter.
 • Överväg att uppdatera din skriftliga retur- och återbetalningspolicy för att informera kunderna om att din butik accepterar byten.
 • Orderrabatter tillämpas inte automatiskt för bytesvaror.

Finansiella flöden i byten

Granska följande tabell för att få mer information om finansiella flöden vid byte av artiklar och vilka åtgärder du behöver vidta i specifika situationer:

Finansiella flöden i byten
Situation Resultat Åtgärd
Den nya artikeln är dyrare än originalartikeln. Kunden är skyldig dig pengar för det återstående saldot. Du kan hämta in saldot genom att skicka en faktura, ta betalt eller markera din order som betald.
Den nya varan är billigare än ursprungsartikeln. Du är skyldig kunden pengar för skillnaden mellan den nya och den ursprungliga artikeln. Du måste utfärda en återbetalning till kunden.
Båda artiklarna har samma värde, det är ett jämnt byte. Pengarna tillämpas från den ursprungliga artikeln till den nya artikeln. Ingen åtgärd krävs.

Skapa en retur med bytesvaror

Du kan skapa en retur och lägga till bytesartiklar från Shopify-admin. Du kan även lägga till produktrabatter när du lägger till bytesartiklar i en retur.

När du skapar en retur visas returens leveransavgift och påfyllningsavgift baserat på dina returregler. Du kan också redigera returavgifterna för en specifik retur. Påfyllningsavgiften kan redigeras efter retur eller efter artikel, men leveransavgiften för retur kan endast redigeras efter retur.

När du har skapat en retur med bytesartiklar så kommer bytesartiklarna automatiskt att hamna i vänteläge.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill returnera och lägg till bytesartiklar.

 3. Klicka på Retur.

 4. Gör följande i avsnittet Välj returartiklar:

  1. Välj de artiklar som måste returneras genom att ange artikelkvantiteten intill varje artikel.
  2. Välj en returorsak för varje returartikel.
 5. Valfritt: redigera en påfyllningsavgift eller en returfraktsavgift så här:

  1. Klicka på Påfyllningsavgift eller Returfrakt i avsnittet Sammanfattning.
  2. Ange en ny påfyllningsavgift eller returfraktsavgift.
  3. Klicka på Spara.
  4. Valfritt: du kan också redigera påfyllningsavgiften för en enskild returartikel genom att klicka på avgiften under artikeln.
 6. Klicka på Lägg till produkter i avsnittet Bytesartiklar.

 7. Välj bytesartiklarna och klicka sedan på Klar.

 8. Valfritt: Utför följande steg för att tillämpa en produktrabatt för bytesartiklar:

  1. Klicka på Tillämpa rabatt intill bytesartikelns pris.
  2. Ange en rabattyp, ett rabattvärde och en orsak till rabatten.
  3. Klicka på Tillämpa.
 9. I avsnittet Alternativ för returleverans väljer du ett av följande alternativ:

  • Välj Skapa en retursedel i Shopify för att skapa en fraktsedel för retur för din kund. Det här alternativet är endast tillgängligt om din primära plats och kundens leveransadress båda ligger i USA.
  • Välj Ladda upp en retursedel för att ladda upp en befintlig fraktsedel för retur för din kund. Ladda upp PDF- eller JPEG-filen för din fraktsedel på sidan Lägg till retursedel. Du kan ange Spårningsnummer och Transportör om du har den informationen.
  • Välj Returnera varor till Shopifys distributionsnätverk för att returnera produkter till Shopifys distributionsnätverk.
  • Välj Ingen returleverans för att skapa en retur utan information om returleveranser.
 10. Klicka på Skapa retur.

Behandla returer och bytesartiklar

När du har fått returartiklarna måste du kontrollera och fylla på lager med dem och sedan distribuera bytesartiklarna. Följande steg kan vidtas i vilken ordning som helst baserat på din affärsprocess.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill fylla på lager med och distribuera bytesartiklarna.

 3. Gör följande för att skicka tillbaka dina returartiklar till lager:

  1. Klicka på Skicka tillbaka till lager i avsnittet Retur pågår.
  2. Välj de artiklar som ska fyllas på igen.
  3. I avsnittet Lagerpåfyllning väljer du en plats för att fylla på lager med dina artiklar.
  4. Klicka på Skicka tillbaka artiklar till lager.
 4. Utför följande steg för att distribuera bytesartiklar:

  1. gå till avsnittet Väntande och klicka sedan på Släpp distribution. Bytesartiklar visas även i avsnittet Retur pågår för referens.
  2. I avsnittet Ej distribuerade ska du distribuera artiklarna på samma sätt som du distribuerar dina vanliga ordrar.
 5. Utfärda en återbetalning eller ta ut betalning beroende på justeringen av din order:

  • Om du är skyldig en kund pengar ska du utfärda en återbetalning.
  • Om din kund är skyldig dig pengar klickar du på Hämta in betalning och väljer sedan hur du vill hämta in din betalning.

När du har distribuerat artiklarna för byte får din kund en e-postavisering. Kunden kan också kontrollera sin ordersammanfattning och orderstatus från sitt kundkonto.

Stänga en retur med bytesartiklar

När du har slutfört alla utestående uppgifter för returen så kan du stänga returen. Returen stängs automatiskt när varje artikel har återbetalats och skickats tillbaka till lager. När du byter artiklar behöver du inte återbetala varje artikel såvida du inte är skyldig kunden pengar. Returen stängs automatiskt när varje artikel har skickats tillbaka till lager.

Ta bort returartiklar från en retur

Om en kund inte skickar ett returpaket eller en artikel saknas i ett returnerat paket så kan du ta bort artikeln från en retur. När du har tagit bort en returartikel så justeras ditt ordersaldo därefter.

Du kan inte ta bort återbetalade artiklar eller artiklar som fyllts på i lager från en retur.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill ta bort returartiklar från.

 3. I avsnittet Pågående retur klickar du på …

 4. Klicka på Ta bort returartiklar

 5. Välj de artiklar som du vill ta bort från en retur.

 6. Bekräfta genom att klicka på Ta bort artikel och sedan på Ta bort artikel.

Annullera en retur med bytesartiklar

Om du vill avbryta en retur med bytesartiklar så måste du annullera en retur och sedan redigera ordern för att ta bort de bytesartiklar som inte har distribuerats.

Kundupplevelse

En kund kan skriva ett e-postmeddelande till dig för att begära ett byte eller skicka in en returbegäran med en anteckning intill den artikel som kunden vill byta. Du kan skapa en retur och lägga till bytesartiklar från din Shopify-admin.

När du byter artiklar kan du vara skyldig din kund pengar eller så kan din kund vara skyldig dig pengar. Du kan utfärda en återbetalning eller hämta in betalning under en retur.

När du har skapat en retur med bytesartiklar så får kunden en e-postavisering som visar vilka artiklar de får som byten och vilka artiklar de behöver returnera. Om kunden är skyldig dig pengar för bytet så kan han eller hon gå till kassan och betala återstående saldo direkt från e-postmeddelandet med fakturaavisering

Uppdatera e-postaviseringar om byten

Byten har följande e-postaviseringar som du kan uppdatera:

 • Orderfaktura
 • Återbetalning av order
 • Retur skapad

Du kan uppdatera dessa aviseringar i Inställningar > Aviseringar. Se Uppdatera e-postaviseringar om byten om du vill ha mer information om hur du anpassar e-postaviseringar om byten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis