Lagerinventeringar

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Du kan använda inventeringar för att räkna dina lagervaror och göra justeringar i dina lagernivåer för att säkerställa att de är korrekta. Du kan utföra en inventering manuellt eller använda en streckkodsläsare istället. Om du gör ändringar i lagernivåerna gör Stocky samma justeringar i Shopify.

Utföra en manuell inventering

 1. Klicka på Lager > Inventering i Stocky.
 2. Klicka på + Inventering.
 3. Ange ett namn för inventeringen. Välj manuell i fältet Inventeringstyp.
 4. Ange resten av detaljerna för inventeringen klicka sedan på Skapa inventering.
 5. Gör något av följande för varje produkt: - Om en produkt har rätt lagernivå klickar du på tummen upp-knappen.
  • Om en produkts lagernivå behöver justeras, klicka på tummen ner-knappen, ange rätt lagernivå och klicka sedan på Uppdatera lagernivå.

När du har granskat alla produkter kan du lämna sidan.

Genomför en inventering med en streckkodsläsare

 1. Klicka på Lager > Inventering i Stocky.
 2. Klicka på +Lagerinventering.
 3. Ange ett namn för inventeringen och välj Streckkod i fältet Inventeringstyp.
 4. Ange en plats för inventeringen och klicka sedan på Skapa inventering.
 5. Skanna streckkoden för varje produkt.
 6. Klicka på Skapa lagerjustering efter att alla streckkoder har skannats och bekräfta sedan justeringen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis