การตั้งค่าภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายสินค้านอกสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหภาพยุโรป คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการยืนยันให้แน่ใจว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

สำหรับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป การตั้งค่าภาษีจะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนภาษี หากคุณไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเหล่านี้และจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีดังกล่าว ภาษีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในระดับประเทศหรือภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีในพื้นที่ของคุณ

ตั้งค่าอัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง

มีประเทศที่เรียกเก็บภาษีโดยอิงจากปลายทางของคำสั่งซื้อ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายตามอัตราที่กำหนดไว้ในภูมิภาคที่มีการจัดส่งสินค้าของคุณ หากคุณไม่แน่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าภาษีโดยอิงจากปลายทาง ให้ตรวจสอบว่าคุณต้องเรียกเก็บภาษีการขายจากลูกค้าของคุณหรือไม่ และสินค้าของคุณต้องเสียภาษีหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. ยืนยันว่าที่อยู่ร้านค้าของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหภาพยุโรป และคุณได้ตั้งค่าเขตการจัดส่งสำหรับประเทศปลายทางแล้ว
 1. ในส่วนอัตราภาษี ให้คลิกที่ชื่อของประเทศ

 2. ในส่วนภาษีพื้นฐานให้ป้อนอัตราค่าจัดส่งที่ใช้ได้ในประเทศและภูมิภาคใดก็ได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ภาษีในภูมิภาคแทนที่จะเป็นภาษีของรัฐบาลกลางหรือจะใช้การบวกเพิ่มหรือผสานเข้ากับภาษีรัฐบาลกลาง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ได้ที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาษีซ้ำกัน

 3. คลิกที่บันทึก

รวมภาษีในราคาสินค้า

ในบางประเทศเช่นสหราชอาณาจักรคุณจำเป็นต้องใส่ภาษีการขายในราคาที่แสดงสำหรับสินค้าแทบจะทุกประเภท

หากเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ ระบบจะคำนวณภาษีโดยใช้สูตร Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) คุณและลูกค้าจะยังคงเห็นภาษีเป็นรายการในบรรทัด แม้ว่าจะเห็นว่าไม่มีการเพิ่มภาษีใดลงไป ยอดรวมและยอดสุทธิจะเหมือนกัน แต่จะระบุจำนวนภาษีที่คุณต้องชำระสำหรับคำสั่งซื้อไว้ด้วย

รายละเอียดคำสั่งซื้อภาษีที่แสดงเป็นสินค้าเฉพาะรายการแยกต่างหาก

หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีแต่คุณใช้การกำหนดราคารวมภาษีลูกค้าจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินจากราคาสินค้าที่ระบุไว้เต็มจำนวน

ขั้นตอน:

 1. ทำเครื่องหมายที่แสดงราคาทั้งหมดที่รวมภาษีแล้ว:

 2. คลิกที่บันทึก

หลังจากที่ตั้งค่าราคาของคุณให้รวมภาษีแล้ว โปรดเลือกเรียกเก็บค่าภาษีสำหรับสินค้ารายการนี้ในหน้าสินค้าเพื่อให้ภาษีดังกล่าวรวมอยู่ในราคาที่แสดง แล้วลูกค้าจะเห็นภาษีที่รวมอยู่ถัดจากยอดรวมในขั้นตอนการชำระเงิน

การกำหนดราคาของคุณเพื่อรวมภาษีจะไม่มีผลต่อการรายงานภาษีของคุณ

ตัวอย่าง: การเปรียบเทียบการคำนวณภาษี

Maya และ Gabriel อาศัยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและทั้งสองมีร้านค้าออนไลน์ ภูมิภาคนี้มีอัตราภาษี 10% และอนุญาตให้เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกได้ว่าจะรวมภาษีในราคาของพวกเขาหรือไม่

 • Maya ไม่รวมภาษีในราคาของเธอ หากเธอแสดงรายการสินค้าเป็น $100 ภาษีจะถูกคำนวณเป็น $10 ออกมาเป็นราคารวมที่ $110 สูตรสำหรับตัวเลขนี้คือ Total = List Price X (1 + Tax Rate)

  $100 X (1 + 0.1) = $100 X 1.1 = $110

 • กาเบรียลตัดสินใจที่จะรวมภาษีทั้งหมดในราคาที่ระบุไว้ หากต้องการให้ได้ราคารวม $100 ที่รวมภาษีแล้ว จะต้องใช้สูตรที่รวมภาษีแล้วในการคำนวนส่วนที่เป็นภาษี สูตรสำหรับกรณีนี้คือ Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)

  ส่วนที่เป็นภาษีจากราคา = (0.1 X $100) / (1 + 0.1) = $10 / 1.1 = $9.09

  ส่วนที่เป็นราคาสินค้า = $100 - $9.09 = $90.91

  การคำนวณเหล่านี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ จำนวนเงินภาษีจะปรากฏในรายละเอียดของคำสั่งซื้อทั้งหมดเพื่อให้ทั้ง Gabriel และลูกค้าของเขาเห็นจำนวนภาษีที่เรียกเก็บจริง

เรียกเก็บภาษีจากอัตราค่าจัดส่ง

ในบางภูมิภาคคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง หากร้านค้าของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเรียกเก็บภาษีสำหรับอัตราค่าจัดส่งของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับร้านค้าที่ใช้การคำนวณภาษีอัตโนมัติในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณไม่ต้องทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกเรียกเก็บภาษีจากอัตราค่าจัดส่ง เนื่องจากระบบจะเรียกเก็บภาษีที่ต้องชำระสำหรับอัตราค่าจัดส่งโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. ทำเครื่องหมายในช่องภาษีที่เรียกเก็บจากอัตราค่าจัดส่ง:

 2. คลิกที่บันทึก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้มีการคำนวนภาษีซ้ำ

หากตั้งค่าภาษีสำหรับประเทศและภูมิภาคย่อย คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุว่ามีการเพิ่มหรือผนวกภาษีในท้องที่ไปยังภาษีของรัฐบาลกลางใดๆ หรือจะถูกนำไปใช้แทนที่ภาษีของรัฐบาลกลาง หากลูกค้าในประเทศหนึ่งถูกเรียกเก็บภาษีสองครั้ง นั่นหมายความว่าคุณอาจได้กำหนดให้เพิ่มค่าภาษีของภูมิภาคย่อยไปยังภาษีรวมสำหรับประเทศนั้นๆ

เช่น สมมติว่าคุณมีสินค้าราคา $100.00 ลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าวในพื้นที่ที่มีอัตราภาษีของประเทศและภูมิภาคอยู่ที่ 10% ทั้งคู่

 • หากคุณเลือกเพิ่มไปยัง ประเทศและภูมิภาคทั้งหมดจะนำมาเรียกเก็บเงินและเพิ่มเข้าด้วยกัน ในกรณีนี้ จำนวนเงินภาษีของประเทศคือ $10.00 และภาษีในภูมิภาคคือ $10.00 ระบบจะเพิ่มสินค้าเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นยอดสุทธิ $120.00

 • หากเลือกแทน ระบบจะเรียกเก็บเงินภาษีในภูมิภาคและไม่เรียกเก็บภาษีของประเทศ ในกรณีนี้จะไม่มีภาษีของประเทศแต่มีภาษีในภูมิภาคอยู่ที่ $10.00 ราคารวมของสินค้าจะเป็น $110

 • หากเลือกรวมกับ ระบบจะวิเคราะห์จำนวนเงินภาษีสำหรับประเทศนั้นและเรียกเก็บภาษีในภูมิภาคจากยอดรวมดังกล่าว ในกรณีนี้ ภาษีของประเทศจะอยู่ที่ $10.00 จากนั้นจะนำภาษีในภูมิภาคไปรวมกับยอดรวม $110.00 ภาษีนี้จึงอยู่ที่ $11.00 และเมื่อรวมยอดสุทธิแล้ว ราคารวมของสินค้าจะเป็น $121.00

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณสำหรับภูมิภาคได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนภูมิภาคของภาษี ให้คลิกที่แก้ไขถัดจากชื่อของประเทศ ภาษีที่แสดงคือภาษีของประเทศและสำหรับภูมิภาคย่อยตามรัฐหรือจังหวัด

 2. เลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ใต้อัตราภาษีย่อยในภูมิภาคเพื่อระบุว่าคุณต้องการเรียกเก็บภาษีอย่างไร

 3. คลิกที่บันทึก

เปลี่ยนชื่อเริ่มต้นของภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับประเทศที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ชื่อเริ่มต้นที่กำหนดให้กับภาษีนั้นคือVAT คำเรียกย่อVAT จะปรากฏในหน้าการชำระเงินของคุณใบเสร็จของลูกค้าและในส่วนรายละเอียดคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อ

หากคุณอยู่ในประเทศที่ใช้รูปแบบย่อที่แตกต่างกันสำหรับภาษีคุณสามารถเปลี่ยนชื่อบนหน้าภาษีได้ ตัวอย่างเช่นหลายประเทศใช้IVA แทนVAT คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ก็ต่อเมื่อภูมิภาคย่อยถูกรวมอยู่ในประเทศใน Shopify admin เช่นอิตาลีและสเปน คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากไม่ได้รวม subregions เช่นสำหรับออสเตรียและนอร์เวย์

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนภูมิภาคของภาษี ให้คลิกที่ประเทศ

 2. สำหรับแต่ละภูมิภาค ให้เปลี่ยน VAT เป็นรูปแบบย่อที่ต้องการใช้

  เปลี่ยนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น IVA
  ชื่อจะต่างกันออกไปสำหรับแต่ละภูมิภาค คุณจึงต้องเปลี่ยนชื่อสำหรับแต่ละภูมิภาคด้วย

 3. คลิกที่บันทึก

ข้อควรพิจารณาสำหรับการยกเว้นภาษีที่มีราคารวมภาษี

หากคุณรวมภาษีไปในราคาสินค้าของคุณ คุณจะไม่สามารถแสดงราคาที่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าบางรายได้ เช่น การยกเว้น GST สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

หากคุณจำเป็นต้องยกเว้นภาษีให้แก่ลูกค้าบางราย ให้ลองใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • ไม่ต้องรวมอัตราภาษีในราคาของคุณ
 • แก้ไขธีมของคุณให้แสดงราคาที่ได้รับการยกเว้นภาษีในร้านค้าของคุณ และใช้ Shopify Scripts ในการเรียกใช้งานการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% ในขั้นตอนการชำระเงิน
 • ใช้การขยายร้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อต่างชาติจ่ายในราคาที่ปลอดภาษี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี