Bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Lưu ý: Chỉ những cửa hàng sử dụng Shopify Payments có thể sử dụng tính năng này. Để biết danh sách các quốc gia được hỗ trợ, tham khảo yêu cầu của Shopify Payments.

Để bán hàng bằng nhiều loại đơn vị tiền tệ, bạn phải bật Shopify Payments trong cửa hàng trực tuyến. Khi bạn bật nhiều đơn vị tiền tệ, khách hàng có thể xem giá tại cửa hàng của bạn, thanh toán cho đơn hàng tại trang thanh toán và nhận tiền hoàn lại bằng đơn vị tiền tệ địa phương. Giá của bạn được chuyển đổi dựa trên tỷ giá ngoại hối, được đặt tự động theo mặc định dựa trên tỷ giá thị trường, nhưng bạn có thể chọn đặt tỷ giá ngoại hối theo cách thủ công.

Khách hàng có thể chọn đơn vị tiền tệ địa phương từ hộp chọn đơn vị tiền tệ mà bạn có thể thêm vào chủ đề nếu đơn vị tiền tệ đó chưa có trong chủ đề của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Geolocation của Shopify để nhắc nhở khách hàng chuyển sang đơn vị tiền tệ địa phương.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Bán bằng nhiều loại đơn vị tiền tệ với Shopify Payments.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí