Bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Để bán hàng bằng nhiều loại đơn vị tiền tệ, bạn phải bật Shopify Payments trong cửa hàng trực tuyến. Khi bạn bán hàng ở nhiều quốc gia hoặc vùng, khách hàng có thể xem giá trong cửa hàng, thanh toán cho đơn hàng ở trang thanh toán và nhận tiền hoàn lại bằng đơn vị tiền tệ địa phương. Bạn có thể chọn tự động chuyển đổi giá theo tỷ giá hối đoái hiện tại của thị trường hoặc chuyển đổi thủ công theo tỷ giá hối đoái bạn chọn.

Tùy thuộc vào gói Shopify, bạn có thể sử dụng tính năng định giá quốc tế để kiểm soát mức giá cho các quốc gia và vùng khác nhau. Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify trở lên, bạn có thể đặt điều chỉnh giá và quy tắc làm tròn tùy chỉnh cho các quốc gia hoặc vùng khác nhau. Để đặt giá sản phẩm theo quốc gia hoặc vùng, cửa hàng của bạn cần sử dụng gói Shopify Advanced.

Nếu bạn bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn có thể thêm hộp chọn quốc gia vào chủ đề để khách hàng có thể chọn quốc gia hoặc vùng của họ để cửa hàng của bạn hiển thị đơn vị tiền tệ địa phương.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Bán bằng nhiều loại đơn vị tiền tệ với Shopify Payments.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí