Bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Để bán hàng bằng nhiều loại đơn vị tiền tệ, bạn phải bật Shopify Payments trong cửa hàng trực tuyến. Khi bạn bán hàng ở nhiều quốc gia và vùng, khách hàng có thể xem giá trong cửa hàng, thanh toán cho đơn hàng ở trang thanh toán và nhận tiền hoàn lại bằng đơn vị tiền tệ địa phương. Bạn có thể chọn chuyển đổi tự động giá theo tỷ giá hối đoái hiện tại của thị trường hoặc chuyển đổi thủ công theo tỷ giá hối đoái bạn chọn.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify trở lên, bạn cũng có thể kiểm soát giá tại nhiều quốc gia hoặc vùng bằng cách dùng định giá quốc tế.

Nếu chủ đề không đi kèm hộp chọn đơn vị tiền tệ, bạn có thể thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ để khách hàng chọn quốc gia hoặc vùng của họ. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng Geolocation của Shopify để nhắc khách hàng chuyển sang định giá tại địa phương.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Bán bằng nhiều loại đơn vị tiền tệ với Shopify Payments.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí