Thiết lập Instagram Shopping

Lưu ý: Để sử dụng Instagram Shopping, bạn cần có địa điểm hoạt động tại quốc gia hoặc khu vực được hỗ trợ bởi Instagram.

Instagram Shopping kết nối sản phẩm bạn có trong Shopify với hồ sơ kinh doanh trên Instagram của bạn. Trước khi thêm Instagram Shopping, đảm bảo rằng bạn có trang kinh doanh trên Facebook và đã thêm sản phẩm vào danh mục Facebook. Bạn có thể tạo danh mục sản phẩm trên Facebook bằng cách thiết lập Facebook Shop.

Thêm Mua sắm trên Instagram vào kênh bán hàng trên Facebook

Bạn có thể thiết lập Mua sắm trên Instagram làm tính năng đầu tiên khi cài đặt kênh bán hàng trên Facebook hoặc có thể thêm từ trang Overview (Tổng quan) của kênh bán hàng trên Facebook bất kỳ lúc nào. Một số bước có thể đã hoàn tất nếu bạn thiết lập Facebook Shop hoặc Facebook Marketing trên kênh bán hàng trên Facebook trước đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Facebook sale channel (Kênh bán hàng Facebook) > Overview (Tổng quan).
 2. Nhấp vào Set up to start (Thiết lập để bắt đầu) trong mục Mua sắm trên Instagram.
 3. Kết nối tài khoản Facebook cần thiết với kênh bán hàng trên Facebook.
 4. Đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện, sau đó nhấp vào Yêu cầu phê duyệt.

Facebook cần 24-48 giờ để đánh giá sản phẩm của bạn.

Quản lý danh mục sản phẩm

Bạn có thể thêm danh mục sản phẩm từ trang Shopping (Mua sắm) vào tùy chọn hồ sơ kinh doanh trên Instagram.

Các bước thực hiện:

 1. Sử dụng Instagram, mở tùy chọn hồ sơ kinh doanh rồi vào mục Settings (Cài đặt).
 2. Chạm vào Shopping (Mua sắm), sau đó xác nhận tài khoản Facebook.

  Nếu bạn không thấy mục Shopping (Mua sắm), chạm vào Edit Profile (Chỉnh sửa hồ sơ) rồi xác nhận bạn đã kết nối với Trang kinh doanh trên Facebook.

 3. Chọn danh mục sản phẩm trên yourstore.myshopify.com.

 4. Chạm vào Done (Đã xong).

Thay đổi mô tả sản phẩm

Để thay đổi mô tả, tên hoặc giá sản phẩm hiển thị trong thông tin chi tiết về thẻ sản phẩm, bạn cần chỉnh sửa hồ sơ niêm yết sản phẩm trong Shopify và đăng sản phẩm được cập nhật lên Facebook.

Lưu ý: Mô tả sản phẩm trên Instagram và Shopify phải giống nhau.

Thiết lập kênh bán hàng Instagram

Lưu ý: Những bước này dành cho kênh bán hàng Instagram, không thể cài đặt qua cửa hàng ứng dụng Shopify được nữa. Những bước này chỉ áp dụng nếu bạn đã cài đặt kênh bán hàng Instagram. Nếu bạn muốn thiết lập Instagram là tính năng trong phiên bản hiện tại của kênh bán hàng Facebook, hãy tham khảo những hướng dẫn này để biết thêm thông tin.

Trước khi thêm kênh bán hàng Instagram, đảm bảo rằng bạn có trang kinh doanh trên Facebook và đã thêm sản phẩm vào danh mục Facebook. Bạn có thể tạo danh mục sản phẩm trên Facebook bằng cách thiết lập Facebook Shop.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào trang tài khoản Facebook để xác thực tài khoản Instagram trên kênh bán hàng.

Sau khi thêm hồ sơ kinh doanh trên Instagram, tài khoản của bạn sẽ được Instagram đánh giá quyền truy cập vào tính năng. Shopify không thể bật tính năng gắn thẻ sản phẩm cho cửa hàng. Khi được phê duyệt, bạn sẽ thấy thông báo trong hồ sơ kinh doanh trên Instagram. Nếu có thắc mắc về tính đủ điều kiện của cửa hàng, bạn có thể tìm trợ giúp tại Trung tâm trợ giúp của Instagram.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí