Thiết lập Mua sắm trên Instagram

Tính năng Mua sắm trên Instagram kết nối sản phẩm bạn có trong Shopify với hồ sơ kinh doanh trên Instagram để khách hàng có thể xem sản phẩm trên Instagram. Khách hàng có thể xem sản phẩm bằng thẻ sản phẩm hoặc qua cửa hàng trực tuyến của bạn. Trước khi thêm Tính năng Mua sắm trên Instagram, đảm bảo rằng bạn đã có trang kinh doanh trên Facebook và hồ sơ Instagram của bạn là Tài khoản Professional.

Chuyển đổi hồ sơ Instagram thành Tài khoản Professional

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Instagram, mở hồ sơ kinh doanh của bạn.
 2. Chạm vào biểu tượng .
 3. Chạm vào Settings (Cài đặt).
 4. Chạm vào Account (Tài khoản) > Switch to Professional Account (Chuyển sang Tài khoản Professional).
 5. Chọn danh mục kinh doanh của bạn, xác nhận chi tiết liên hệ rồi kết nối Trang Facebook Business.

Tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi hồ sơ Instagram thành hồ sơ kinh doanh trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Thêm Mua sắm trên Instagram vào kênh bán hàng trên Facebook

Bạn có thể thiết lập Mua sắm trên Instagram làm tính năng đầu tiên khi cài đặt kênh Facebook hoặc có thể thêm tính năng này từ trang Overview (Tổng quan) trên kênh Facebook bất kỳ lúc nào. Nếu bạn đã thiết lập Facebook Shop hoặc Facebook Marketing trong kênh Facebook, một số bước có thể đã hoàn tất.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Facebook.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Overview (Tổng quan).

 5. Nhấp vào Set up to start (Thiết lập để bắt đầu) trong mục Mua sắm trên Instagram.

 6. Kết nối tài khoản Facebook cần thiết với kênh bán hàng trên Facebook.

 7. Đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện, sau đó nhấp vào Yêu cầu phê duyệt.

Facebook cần 24-48 giờ để đánh giá sản phẩm của bạn.

Thêm danh mục sản phẩm vào Instagram

Bạn có thể thêm danh mục sản phẩm từ mục Mua sắm vào phần cài đặt hồ sơ kinh doanh trên Instagram.

Các bước thực hiện:

 1. Sử dụng Instagram, mở tùy chọn hồ sơ kinh doanh rồi vào mục Settings (Cài đặt).
 2. Chạm vào Kinh doanh > Mua sắm rồi xác nhận tài khoản Facebook của bạn.
 3. Chọn danh mục sản phẩm bạn muốn kết nối.
 4. Chạm vào Done (Đã xong).

Tìm hiểu thêm về cách thêm danh mục sản phẩm vào Instagram trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Thay đổi mô tả sản phẩm

Để thay đổi mô tả, tên hoặc giá sản phẩm hiển thị trong thông tin chi tiết về thẻ sản phẩm, bạn cần chỉnh sửa sản phẩm đăng tải trên Shopify và đăng sản phẩm được cập nhật lên Facebook. Mô tả sản phẩm trên Instagram và Shopify phải giống nhau.

Nếu giá sản phẩm trên Instagram không chính xác, hãy đảm bảo giá sản phẩm và giá gốc trong Shopify chính xác. Bạn cũng có thể kiểm tra Công cụ quản lý thương mại trên Facebook để đảm bảo sản phẩm không có ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc giảm giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí