Yêu cầu đối với Mua sắm trên Instagram

Lưu ý: Để sử dụng Instagram Shopping, bạn cần có địa điểm hoạt động tại quốc gia được hỗ trợ bởi Instagram.

Để sử dụng Instagram Shopping, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Yêu cầu đối với sản phẩm

Sản phẩm được bán trên Instagram cần tuân thủ chính sách thương mại của Facebook.

Chuyển đổi hồ sơ trên Instagram thành hồ sơ kinh doanh

Các bước thực hiện:

  1. Sử dụng Instagram, mở hồ sơ rồi vào phần cài đặt.
  2. Chạm vào Switch to business profile (Chuyển sang hồ sơ kinh doanh) rồi làm theo các bước để kết nối Instagram với trang kinh doanh trên Facebook. Đảm bảo bạn kết nối với trang Facebook đã thêm vào Shopify.

Tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi hồ sơ Instagram thành hồ sơ kinh doanh trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Thiết lập Facebook Shop

Trước khi bắt đầu thiết lập kênh Instagram Shopping, đảm bảo bạn có trang Facebook Shop và đã thêm sản phẩm vào danh mục trên Facebook. Nếu chưa bán hàng trên Facebook, bạn có thể thiết lập Facebook Shop và đưa sản phẩm lên kênh này để tạo danh mục sản phẩm trên Facebook. Nếu bạn đã đăng sản phẩm lên Facebook bằng Facebook Shop, tức là bạn đã đáp ứng yêu cầu này.

Lưu ý: Chỉ bắt buộc thiết lập Facebook Shop nếu bạn định thiết lập kênh Instagram cũ. Nếu đang sử dụng kênh bán hàng trên Facebook mới, bạn không phải thiết lập Facebook Shop để thiết lập Mua sắm trên Instagram.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí